Viikkokatsaus 37/2022: Inflaatiopelot hellittivät markkinoilla


Viime viikon kehitys

Viime viikolla euromääräisesti suurimmassa nousussa olivat Yhdysvaltojen (+2,81 %) osakemarkkinat. Nousussa olivat myös Euroopan (+1,02 %), mukaan lukien Suomen (+0,22 %) osakemarkkinat. Negatiivista kurssikehitystä nähtiin Aasian (-1,14 %) osakemarkkinoilla sekä kehittyvillä (-0,28 %) että Japanin osakemarkkinoilla (-0,04 %). Globaalit osakkeet (MSCI Maalima AC) nousivat näiden kurssikehitysten ajamina euromääräisesti 2,50 %.

Korkomarkkinoilla positiivista kehitystä nähtiin alhaisemman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoilla (+1,02 %) sekä kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä lainoissa (+0,71 %). Negatiivista kehitys oli sen sijaan kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutanmääräisillä lainoilla euroissa (-0,56 %) ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainoilla (-0,52 %). Selkeän negatiivista oli kehitys myös valtionlainojen hinnoissa euroalueella sekä nimellismääräisillä (-1,16 %) että inflaatiolinkatuilla lainoilla (-1,03 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakekurssit Yhdysvalloissa olivat nousussa viime viikolla. Nousuviikko rikkoi kolmen viikon tappion sarjan, kun sijoittajien näkemykset näyttivät vahvistuvan sen osalta, että markkinat olivat saavuttaneet ainakin väliaikaisen pohjan. Osittain kyseessä oli ilmeisesti myös inflaatiopelkojen helpottuminen johtuen muun muassa öljyn hinnanlaskusta sekä Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) varapuheenjohtajan Lael Brainardin ja Clevelandin keskuspankin presidentin Loretta Mesterin kommenteista, jotka vaikuttivat olevan markkinoiden odotuksia kyyhkymäisempiä. Brainard totesi edelleen uskovansa, että talous voisi välttää taantuman Fedin koronnostoista huolimatta.

Osakkeet nousivat Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun Fed julkaisi viime keskiviikkona iltapäivällä "Beige Book" -julkaisun, joka sisälsi yhteenvedon sen jäsenpankkien talousraporteista. Raportti osoitti, että hintojen nousu oli hidastumassa yhdeksässä keskuspankin 12 piiristä, koska "polttoaineen hintojen lasku ja kokonaiskysynnän viilentyminen lievensivät kustannuspaineita, erityisesti rahtihintoja".

Osakkeet Euroopassa nousivat, kun tietyt Euroopan maat ilmoittivat suunnitelmistaan lieventää energiakriisiä ja parantaa talouttaan. Euroopan keskuspankki (EKP) nosti ohjauskorkoaan ennätyksellisen 0,75 prosenttiyksikön verran tavoitteenaan hillitä inflaatiota. EKP:n talletuskorko on nyt 0,75 %, kun taas jälleenrahoituskorko on 1,25 %, mikä on korkein taso sitten vuoden 2011. "Tämä merkittävä askel nopeuttaa siirtymistä vallitsevalta erittäin elvyttävältä ohjauskorkotasolta tasolle, joka varmistaa inflaation oikea-aikaisen palautumisen EKP:n 2 prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen", selitti EKP virallisessa lausunnossaan. Siitä huolimatta keskuspankki ilmoitti, että lisää koronkorotuksia on todennäköisesti tulossa. "Seuraavien kokousten aikana EKP:n neuvosto odottaa nostavansa edelleen korkoja vaimentaakseen kysyntää ja suojatakseen taloutta inflaatio-odotusten jatkuvan nousun riskiltä", EKP lisäsi.

Britannian uusi pääministeri Liz Truss ilmoitti, että hallitus ryhtyy toimiin auttaakseen vähentämään brittiläisten kotitalouksien ja yritysten energiakustannuksia. Financial Times raportoi, että hallituksen sisäiset arviot osoittivat, että paketin koko voisi olla noin 150 miljardia puntaa – suurempi kuin pelastuspaketit koronakriisin aikana – ja se rahoitettaisiin valtion lainalla. Saksassa liittokansleri Olaf Scholz sanoi, että hallitus käyttää 65 miljardia euroa kotitalouksien ja yritysten suojaamiseen energiakriisiltä ja kerää rahaa sähköyhtiöiden verosta ja suunnitellusta yhtiöverosta.

Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia lupasivat erikseen hätälikviditeettitukea sähköntuottajille, jotka kohtaavat mahdollisen kassavirtakriisin tulevan tuotannon suojauksen edellyttämien vakuutusten jyrkän kasvun vuoksi. Euroopan energiaministerit kokoontuvat keskustelemaan sähkömarkkinoiden interventioista. Keskustelun pääaiheita ovat sähkön hintakatot, Venäjän kaasun tuonnin mahdolliset hintakatot, windfall-verot ja energiatehokkuuden parantaminen.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-37-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-37-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.