2020-08-30 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 36: Markkinatunnelma edelleen korkealla


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden vahva veto jatkui myös viikolla 35, kun globaalit osakkeet nousivat euromääräisesti 1,7 prosenttia. Päämarkkinoista vahvinta nousua nähtiin Yhdysvalloissa, missä laajat indeksit nousivat runsaat pari prosenttia teknologoasektorin vahvan kehityksen ansiosta. Muilla päämarkkinoilla Euroopassa ja Aasiassa markkinakehitys oli myös selvästi positiivista. Korkomarkkinoilla sen sijaan kehitys oli epäyhtenäisempää. Yleisen korkotason nousun myötä valtionlainojen tuotot länsimaissa ja kehittyvillä alueilla jäivät negatiivisiksi, kun taas yrityslainamarkkinoilla matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa tuottokehitys jatkui lievästi positiivisena luottoriskilisien kavennuttua edelleen.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden uutisvirtaa hallitsivat jälleen osittain samat tutut teemat: kauppasuhteet Kiinan ja USA:n välillä, koronaviruksen tartuntakäyrien seuranta rapakon molemmin puolin, republikaanipuolueen presidentinvaalikampanjan virallinen liikkeellelähtö sekä Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin ilmoitus rahapolitiikkastrategian uudesta suunnasta. Koronan osalta tilanne Euroopassa kääntyi viime viikolla selvästi huonompaan suuntaan, erityisesti Ranskassa ja Espanjassa, kun uudet tartuntamäärät nousivat jo miltei maaliskuun huipputasoille. Espanjassa rekisteröitiin viimeisten päivien aikana keskimäärin yli 9 000 tartuntaa päivässä ja Ranskassa miltei 7 000 tartuntaa päivässä. Espanjassa käydään oikeutetusti jo keskusteluja siitä, pitääkö laajempia sulkutoimia taas ottaa käyttöön, siitä huolimatta, että taloudet ovat jo valmiiksi polvillaan. Emme edelleenkään usko laajamittaisiin sulkutoimiin, mutta kehitys on tältä osin huolestuttavaa ja vaatii monitorointia. Yhdysvalloissa tartuntamäärät ovat viime päivinä pysyneet kohtalaisen korkeina, mutta stabiileina, kun viime viikolla rekisteröitiin noin 41 000 tartuntaa päivässä.

Yhdysvaltojen keskuspankin ilmoitus rahapolitiikan uudesta suunnasta keräsi paljon huomiota, kun Fed ilmoitti siirtyvänsä 2 %:n inflaatiotavoitteen sijasta keskimääräiseen 2 %:n inflaatiotavoitteeseen. Uusi suunta antaa keskuspankille mahdollisuuden antaa inflaation kiihtyä hetkellisesti selvästi yli kahden prosentin, jos takana on alle tavoitetasoa oleva hintakehityksen jakso, kuten nyt. Työllisyyden osalta tavoitetta muutettiin niin, että pankki jatkossa painottaa enemmän pieni- ja keskituloisten palkkojen kehitystä työmarkkinoilla. Uudet linjaukset työllisyys- ja inflaatiotavoitteen osalta varmistavat mielestämme sen, että Fedin rahapolitiikka tulee säilymään pitkään varsin elvyttävänä ja siten riskillisiä sijoituksia tukevana.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Kiina – Teollisuuden/palvelualojen PMI 08/2020: odotus 51,1/54,1; edellinen 51,1/52,2

  • Ti: USA – Teollisuuden luottamus, ISM 08/2020: odotus 54,5; edellinen 54,2

  • Ti: USA – Palvelusektorin luottamus, ISM 08/2020: odotus 57,3; edellinen 58,1

  • Pe: USA – Työllisyyden muutos, (k/k, 1 000) 08/2020: odotus 1 575; edellinen 1 763

  • Pe: USA – Työttömyysaste (U-3) 08/2020: odotus 9,9 %; edellinen 10,2 %

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme yhä Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 36

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.