2021-09-07 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 36: Huonot uutiset ovatkin hyviä uutisia


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kurssikehitys jatkui viime viikolla pääosin positiivisena. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Japanissa (+4,11 %), mutta myös Aasiassa (+3,25 %), kehittyvillä alueilla (+2,59 %) ja Suomessa (+1,02 %) kurssit olivat selvässä nousussa. Sen sijaan Yhdysvalloissa (-0,10 %) ja Euroopassa (-0,10 %) markkinat laskivat aavistuksen. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI World AC) olivat vajaan puolen prosentin euromääräisessä nousussa (+0,49 %).

Korkomarkkinoilla kehitys oli sen sijaan selvästi kaksijakoisempaa. Nousukärjessä olivat kehittyvien alueiden taalamääräiset (valuuttasuojatut) velkakirjat (+0,55 %) ja paikallisessa valuutassa liikkeeseen lasketut kehittyvien alueiden velkakirjat (+0,36 %). Positiiviseen viikkotuottoon ylsivät myös matalamman luottoluokituksen globaalit yrityslainat (+0,33 %). Korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen (-0,19 %) ja EMU-valtionlainojen tuotot (-0,38 %) taas jäivät negatiivisiksi.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Globaalit osakemarkkinat jättivät huomiotta joukon heikkoja makrolukuja ja nousivat viime viikolla uusille huipuille. Tämä viittaa vahvasti siihen, että huonot uutiset ovatkin likviditeettivetoisilla markkinoilla hyviä uutisia. Kiinan elokuun palvelualojen luottamusindeksin jyrkkä lasku lukemaan 47,5 (odotus: 52, edellinen 53,3) ja Yhdysvaltojen elokuun vaisu työllisyysraportti alleviivaavat kuitenkin uudelleenkohonnutta riskiä liittyen pandemiaan. Markkinareaktiot viittaavat toistaiseksi siihen, että pelot ovat hälvenemässä sen suhteen, että Fed olisi aggressiivisesti kiristämässä rahapolitiikkaansa.

Kiinan palvelualojen luottamusindeksin (PMI, NBS) lasku oli jyrkkä ja laski selvästi alle kriittisenä pidetyn 50:n lukeman. Laskun taustalla on pääosin virusrajoitusten kiristäminen heinäkuun lopussa Kiinan nollatoleranssistrategian seurauksena. Luottamusindeksin laskun taustalla on myös Kiinan keskusjohdon viimeaikaiset ilmoitukset lisääntyneestä sääntelystä koskien mm. teknologia-, terveydenhuolto- ja juomateollisuutta. Näiden rajoitusten lisäksi on rajoituksia tulossa myös verkkopelaamiseen, jota keskusjohto on luonnehtinut ”henkiseksi oopiumiksi, joka tuhoaa teini-ikäisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin”. Uusien rajoitusten mukaan pelaaminen olisi jatkossa sallittua vain iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä perjantaista sunnuntaihin (rajoitukset siis kieltäisivät alle 18-vuotiaita pelaamasta verkkopelejä yli kolme tuntia viikossa). Pandemiaan liittyen uusien tapausten määrä on kuitenkin nyt palannut tasolle, jonka pitäisi sallia rajoitusten höllentäminen. Tämän lisäksi myös massarokotukset ovat päässet hyvään vauhtiin.

USA:n elokuun työllisyysraportti oli markkinoille selvä pettymys. Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrä kasvoi ainoastaan 235 000:lla (odotus: 733 k; edellinen: 1053 k), joka on hitain kasvu kahdeksaan kuukauteen. Työpaikkojen määrän vaisu kasvu selittyy pitkälti ns. koronaherkkien palvelualojen alhaisella palkkauksella ja sillä, että esimerkiksi matkailu- ja hotellialalle ei syntynyt elokuussa lainkaan uusia työpaikkoja. Deltamuunnoksen leviäminen on vaikuttanut kuluttajien mielialaan ja näkyi elokuussa kulutuskäyttäytymisessä. Uusien koronatapausten määrä on noussut, ja valitettavasti myös sairaalahoitoa vaativien potilaiden ja kuolematapausten määrä on kasvussa. Tämä kohdistuu erityisesti niihin osavaltioihin, joissa rokotekattavuus on verrattain alhainen. Talouskasvun kannalta olisi tärkeää, että rokotekattavuus nousisi tarpeeksi korkealle kaikissa osavaltioissa, jotta negatiiviset vaikutukset mm. työllisyyskehitykseen jäisivät mahdollisemman lyhyiksi.

Kuluva viikko on makrouutisten osalta edellistä viikkoa ohuempi. Tarjolla on mm. keskiviikkona Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokous ja perjantaina Yhdysvaltojen tuottajahinnat elokuulta.


Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 36: Huonot uutiset ovatkin hyviä uutisia

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä painot pysyivät viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.


Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-36: Tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.