2020-08-24 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 35: Riskeistä huolimatta markkinatunnelma pysynyt positiivisena


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden hyvä vire jatkui myös viime viikolla, kun globaalit osakkeet (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti 0,7 prosenttia. Nousun myötä globaalit osakkeet ovat elokuussa nousseet 4 prosenttia ja vuoden alusta laskua on enää 2,6 prosenttia. Viime viikolla kovinta nousua nähtiin Yhdysvalloissa, missä kurssit päätyivät 1,4 prosentin nousuun perjantaina julkaistujen, odotuksia parempien talouden luottamuslukujen siivittäminä. Sen sijaan Euroopassa viikko päätyi lievään laskuun perjantaina julkaistujen, odotuksia kehnompien talouden luottamuslukujen seurauksena. Korkopuolella tuotot olivat niin ikään pääsääntöisesti lievästi positiiviset, kun pitkät korot kääntyivät viime viikolla uudestaan laskuun.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Kohtalaisen hiljaisessa uutisviikossa markkinoiden fokus oli muun muassa suurvaltasuhteiden (Kiina/Yhdysvallat) kehityksessä, USA:n keskuspankin heinäkuun kokouksen pöytäkirjojen tulkinnassa sekä ennen kaikkea perjantaina julkaistuissa Euroopan ja Yhdysvaltojen elokuun talouden luottamusindikaattoreissa . Odotuksissa oli luottamusilmapiirin vahvistuminen sekä vanhalla että uudella mantereella. Euroalueen talous menetti kuitenkin vastoin odotuksia vauhtia heinäkuun lopussa ja elokuun alkupuolella sen jälkeen, kun koronavirustapausten määrän nousu pakotti jäsenmaita uusiin rajoituksiin. Talouskehityksen palauttaminen kasvu-uralle on osoittautumassa varsin haasteelliseksi pandemian yhä velloessa. Palvelujen vetämä jyrkkä hidastuminen osoittaa (palvelualojen PMI-indeksin toteuma 50,1, odotus 54,5, edellinen 54,7), että taantuman selättäminen ei tule olemaan helppoa ja että odotukset nopeasta V-muotoisesta talouskasvun palautumisesta voivat olla liian kovat. Vaikka tartuntamäärät ovat kasvussa, Euroopassa maiden hallitukset ovat toistaiseksi olleet haluttomia asettamaan samanlaisia tiukkoja sulkutoimia kuin alkukeväällä, sillä vaikutukset tulevaan talouskehitykseen olisivat liian rajut. Yhdysvalloissa sen sijaan luottamusilmapiirin palautuminen sai heinäkuussa jatkoa, kun sekä teollisuuden että palvelualojen luottamusindikaattorit nousivat selvästi odotuksia korkeammiksi. Elokuun teollisuuden PMI nousi lukemaan 53,6 (odotus 52,0, edellinen 50,9) ja palvelualojen lukemaan 54,8 (odotus 51,0, edellinen 50,0). Luottamusilmapiirin nopea palautuminen, etenkin palvelualojen osalta, on myönteistä talouskasvun palautumisen kannalta ja kertoo kuluttajien valmiudesta tukea USA:n taloutta. Työllisyystilanteen kehittyminen on kuitenkin edelleen keskiössä, kun arvioidaan loppusyksyn kasvukuvaa Yhdysvalloissa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ti: Saksa – IFO-indeksi (talouselämän luottamus) 08/2020: odotus 92,5, edellinen 90,5

  • Ti: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Conf. Board) 08/2020: odotus 93,0, edellinen 92,6

  • Pe: USA – Yksityinen kulutus, (k/k) 07/2020: odotus 1,5 %, edellinen 5,6 %

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme yhä Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 2020 35

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.