2021-08-30 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 35: Kyyhkymäinen Yhdysvaltain keskuspankki kannusti markkinat uusiin ennätyksiin


Viime viikon kehitys

Tuottokehitys osakemarkkinoilla kääntyi jälleen yhden laskuviikon jälkeen positiiviseksi. Suurinta nousua nähtiin toissa viikolla eniten laskeneilla markkinoilla eli Asiassa (+3,60 %) ja kehittyvillä markkinoilla (+3,34), sekä Japanissa (+1,37 %). Osakkeet nousivat myös Suomessa (+1,70 %) ja Euroopassa yleensä (+0,73 %). Yhdysvalloissa osakkeet nousivat myös (+0,70 %). Positiivisen kehityksen ajamana maailman osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) nousivat 1,12 %.

Korkomarkkinoilla kehitys oli positiivista suurempiriskisissä omaisuusluokissa, kuten kehittyvien markkinoiden USD-määräisissä lainoissa (+0,40 %), paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa (+0,94 %), sekä alhaisemman luottoluokituksen HY-yrityslainoissa (+0,60 %). Laskua nähtiin sen sijaan mm. euroalueen valtionlainoissa (-0,75 %) ja korkeamman luottoluokituksen IG-yrityslainoissa (-0,32 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Edellisen viikon pienen laskun jälkeen suuret osakeindeksit maailmalla nousivat ja palasivat lähes kaikki samalla tasolle kuin ennen laskua, tai jopa sen yli. Yhdysvalloissa S&P 500 -osakeindeksi sulkeutui perjantaina ensimmäistä kertaa 4500 pisteen yläpuolelle. NASDAQ-teknologiayhtiöosakeindeksi rikkoi viime tiistaina ensimmäistä kertaa 15 000 pisteen rajan. Yhdysvaltain pienyhtiöiden osakeindeksi Russell 2000 nousi viime viikolla yli 5 % ylittäen suurempien yhtiöiden kehityksen viime viikon osalta. Indeksin suurin päivänousu tuli perjantaina Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtajan Jerome Powellin kommenttien jälkeen.

Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell vahvisti Jackson Hole -konferenssissa perjantaina, että keskuspankki odottaa supistavansa joukkovelkakirjojen osto-ohjelmaa myöhemmin tänä vuonna. Hän ei kuitenkaan asettanut tälle tiettyä päivämäärää ja varoitti kiirehtimästä rahapolitiikan kiristämistä vastauksena viimeaikaiseen inflaatioon. Osakemarkkinat ottivat hänen puheensa vastaan positiivisesti. Yhdysvalloissa korkokehitys sen sijaan oli viime viikolla vaimeaa. Kymmenen vuoden velkakirjan korko oli viikon alussa noin 1,25 % ja nousi vaatimattomasti korkeammalle tasolle viikon aikana. Jackson Hole -konferenssin alkaessa perjantaiaamuna se oli noussut noin 1,31 prosenttiin.

Yhdysvaltain keskuspankin kuluttajahintojen seuraamiseen käyttämä inflaatioraportti osoitti viidettä suurta kuukausittaista nousua peräkkäin ja inflaatio nousi korkeimmalle tasolle kolmeen vuosikymmeneen. CPI-indeksi nousi heinäkuussa 0,4 % ja 12 kuukauden muutos nousi 4,2 %:iin edellisestä 4,0 %:sta, mikä on korkein taso sitten vuoden 1991. Yhdysvaltain raakaöljyn hinnat nousivat viime viikolla noin 10 %, ja hinta nousi 68 dollariin tynnyriltä. Positiivinen kehitys oli seurausta Yhdysvalloissa julkaistusta tiedosta, että öljyn kotimainen kysyntä nousi korkeimmalle tasolle sitten pandemian alkamisen.

Euroopan keskuspankin elvyttävä politiikka sai osakkeet nousuun. Nousuun vaikuttivat myös talouskasvun jatkuminen vahvana ja odotukset sen suhteen, että rokotukset vähentävät koronaviruksen aiheuttamia vakavia sairastumisia ja kuolemia, kun talouksia avataan ja tautitapausten määrä kasvaa.

Euroalueen talous näytti jatkavan kasvuaan elokuussa, ja IHS Markitin yhdistetty ostopäälliköiden indeksi (PMI, early headline) oli 59,5. Luku oli vahva, vaikka laskua oli hiukan verrattuna heinäkuun lukuun 60,2. Sekä valmistus- että palvelualan kasvuvauhti hidastui hieman edellisestä kuukaudesta, mutta pysyi vahvana suhteessa historialliseen tasoon. Inflaatio valmistuskustannuksissa ja myyntihinnoissa pysyi korkeana, mikä todennäköisesti johtui toimitusketjun rajoitusten ja kysynnän elpymisen yhdistelmästä.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääekonomisti Philip Lane kertoi viime viikolla uutistoimisto Reutersille, että hän pitää viimeaikaisia ​​inflaatiopaineita tilapäisinä. Lisäksi Bloomberg raportoi, että EKP:n hallintoneuvoston jäsen François Villeroy de Galhau ilmaisi samanlaisia ​​tunteita konferenssissa todeten, että "Ajattelemme ja toivomme, että nämä toimitusvaikeudet ovat väliaikaisia, kun otetaan huomioon kokemuksemme aiemmista elpymisistä."

Kiinan osakkeet elpyivät edelleen heinäkuun lopun alhaisimmalta tasoltaan. Kiinan kansantasavallan keskuspankki (PBOC) tapasi alkuviikolla johtavia rahoituslaitoksia ja kehotti niitä vahvistamaan talouden luotottamista. Kokous on merkittävä, koska luotonannon kasvu kiihtyi sen jälkeen, kun keskuspankki piti vastaavia kokouksia vuosina 2018 ja 2019. Mahdollisia keventäviä toimenpiteitä keskuspankille ovat valtionlainojen liikkeeseenlaskun nopeuttaminen, joidenkin pankkien lainakiintiön laajentaminen tai pankkien pakollisten reservien leikkaaminen. Sääntelyuutisissa Kiinan arvopaperimarkkinoiden sääntelykomissio lupasi tehdä yhteistyötä Yhdysvaltalaisten kollegojensa kanssa Yhdysvalloissa kauppaa käyvien kiinalaisten yhtiöiden tilintarkastuksessa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-35: Kyyhkymäinen Yhdysvaltain keskuspankki kannusti markkinat uusiin ennätyksiin

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä painot pysyivät viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Viikkokatsaus 2021-35: Tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491