Viikkokatsaus 35/2022: Yhdysvaltain keskuspankin kommentit latistivat markkinatunnelman


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden euromääräinen tuottokehitys oli viime viikolla pääsääntöisesti negatiivinen, lukuun ottamatta Aasiaa (+0,91 %) ja kehittyviä markkinoita (+0,79 %). Suurin lasku koettiin Yhdysvalloissa (-3,48 %), mutta kurssit olivat selvässä laskussa myös Euroopassa (-2,46 %), Suomessa (-2,02 %) ja Japanissa (-0,76 %). Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) laskivat viikkotasolla euromääräisesti runsaat kaksi prosenttia (-2,66 %).

Korkomarkkinoilla tuotot olivat niin ikään pääsääntöisesti negatiiviset, kun positiiviseen viikkotuottoon ylsivät ainoastaan kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräiset velkakirjat (+0,91 %). Suurimmat negatiiviset viikkotuotot nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (-1,45 %) sekä saman alueen nimellismääräisissä valtionlainoissa (-1,31 %). Euroalueen korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-1,0 %), matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (-0,57 %) sekä kehittyvien alueiden taalamääräisissä velkakirjoissa (-0,15 %) viikkotuotot jäivät niin ikään negatiivisiksi.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinalaskun taustalla oli pitkälti USA:n keskuspankin (Fed) pääjohtajan Jerome Powellin perjantaina Jackson Holessa Wyomingissa pitämä puhe, jonka yleissävy oli selvästi odotuksia haukkamaisempi (aggressiivisempi). Jerome Powell antoi vahvan sitoumuksen inflaation pysäyttämiseksi ja varoitti odottavansa keskuspankin jatkavan korkojen nostamista tavalla, joka aiheuttaa Yhdysvaltain taloudelle "jonkin verran kipua". Vuosittaisessa puheessaan Jackson Holessa Powell vahvisti, että Fed "käyttää olemassa olevia työkaluja voimakkaasti" kukistaakseen inflaation, joka on edelleen lähellä korkeinta tasoaan yli 40 vuoteen. Vaikka takana on neljä peräkkäistä koronnostoa, Powellin mukaan nyt ei ole oikea aika lopettaa rahapolitiikan normalisoitumista siitä huolimatta, että ohjauskorko lähentelee tasoa, jota ei enää pidetä kasvua stimuloivana, mutta ei myöskään talouskasvua rajoittavana.

Powell totesi myös, että korkeammat korot, hitaampi kasvu ja heikommat työmarkkinat laskevat inflaatiota, mutta ne myös aiheuttavat kipua kotitalouksille ja yrityksille. Fedin mukaan nämä ovat valitettavat kustannukset inflaation vähentämiseksi, mutta hintavakauden palauttamisen epäonnistuminen merkitsisi pankin mukaan paljon suurempaa tuskaa. Kommenttien jälkeen markkinat näkevät koronnostojen jatkuvan ripeinä loppuvuoden aikana, ja todennäköisyys 75 korkopisteen nostolle syyskuun kokouksessa on noussut takaisin yli 50 %:n. Powellin puheen jälkeen Yhdysvaltojen osakemarkkinat laskivat perjantaina yli kolme prosenttia.

Tulevan viikon osalta mielenkiinto kohdistuu erityisesti keskiviikkona julkaistavaan euroalueen elokuun inflaatioraporttiin. Odotuksissa on yleisinflaation lievää nousua vuoden takaisesta ja pohjainflaation (yleisinflaatio pl. ruoka ja energia) pysymistä 4 %:ssa vuoden takaisesta tasosta. Inflaatioraportin lisäksi mielenkiinto kohdistuu perjantaina julkaistavaan Yhdysvaltojen elokuun työllisyysraporttiin. Työllisyyskehityksen odotetaan jatkuneen myös elokuussa vahvana (300 000 uutta maatalouden ulkopuolista työpaikkaa lisää), joskin kasvuvauhdin arvioidaan hieman hidastuneen heinäkuun erittäin vahvasta kasvusta (528 000 uutta maatalouden ulkopuolista työpaikkaa lisää). Työttömyysasteen (U-3) odotetaan myös elokuussa pysyneen ennätysvahvassa 3,5 %:ssa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-35-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-35-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.