2020-08-17 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 34: Huoli koronapandemian toisesta aallosta kasvussa


Viime viikon kehitys

Huolimatta perjantain laskupäivästä globaalien osakemarkkinoiden nousuputki sai viime viikolla jatkoa, kun globaalit osakemarkkinat nousivat euromääräisesti vajaan prosentin. Kovinta nousua nähtiin Japanissa, missä kurssit nousivat euromääräisesti miltei neljä prosenttia, vaikka paikallinen valuutta jatkoi heikkenemistään euroa vastaan. Myös Yhdysvalloissa kurssit olivat hienoisessa nousussa, minkä seurauksena sikäläinen pörssi on ennätysajassa toipunut kokonaan koronakriisin aiheuttamasta kurssilaskusta. Sen sijaan korkomarkkinoilla kehitys oli kaksijakoista, kun valtionlainoissa ja kehittyvien alueiden joukkolainoissa nähtiin negatiivisia tuottoja yleisen koron nousun seurauksena. Yrityslainapuolella sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen yrityslainatuotoissa nähtiin marginaalista nousua laskeneiden korkoriskilisien seurauksena.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Koronapandemian osalta tartuntamäärät ovat edelleen kasvussa; tähän mennessä on todennettu yli 20 miljoonaa tartuntaa globaalisti. Yhdysvalloissa tilanne on hitaasti menossa parempaan suuntaan (keskimäärin noin 51 000 uutta tartuntaa päivässä viimeisen viiden päivän aikana), mutta Euroopassa tartuntakäyrät ovat huolestuttavasti nousussa. Alueellisiin rajoituksiin, kuten laajempaan maskipakkoon ja matkustusrajoituksiin, on useissa maissa ryhdytty, jotta tilanne saataisiin taas hallintaan ja vältyttäisiin laajoilta sulkutoimilta. Britannian hallitus esimerkiksi ilmoitti perjantaina asettavansa muun muassa Ranskasta ja Alankomaista saapuville matkustajille 14 päivän karanteenin pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi. Uutisia mahdollisen koronavirusrokotteen edistymisestä saatiin viime viikolla Venäjältä, kun se ilmoitti onnistuneensa luomaan toimivan rokotteen ja suunnittelevansa massarokotusten käynnistymistä lähitulevaisuudessa. Uutinen on kuitenkin herättänyt laajaa skeptisyyttä, sillä rokotteen kliiniset testit ovat yhä kesken eikä alustavia testituloksia ole julkaistu missään tieteellisessä lehdessä.

Vastoin odotuksia Yhdysvalloissa ei päästy alkuviikolla yhteisymmärrykseen pandemian viidennestä elvytyspaketista. Presidentti Donald Trump tarttui kuitenkin toimeen ja määräsi presidentin asetuksen nojalla useita elvytystoimia, kuten ansiotuloverojen tilityksen lykkäystä loppuvuoden ajaksi alle 104 000 taalaa ansaitseville, opintolainojen lyhennysvapautta loppuvuonna sekä vanhan työttömyyskorvauspaketin pidentämistä (uusi paketti 400 dollaria/viikko, vanha heinäkuun lopussa umpeutunut paketti 600 dollaria/viikko). Uusimpien tietojen mukaan virallinen päätös uudesta koronapaketista uhkaa kuitenkin venyä syyskuuhun, sillä uusista neuvotteluista republikaanien ja demokraattien välillä ei ole sovittu. Uskomme edelleen kompromissin syntyvän, sillä paineet sovun löytymiseksi ovat molemmissa leireissä kovat.

Viime viikolla julkaistujen makrolukujen osalta sijoitusmarkkinoiden mielenkiinto kohdistui jälleen Yhdysvaltojen viikoittaisiin työttömyyskorvaushakemusten määriin, jotka vastoin odotuksia laskivat ensimmäisen kerran koronakriisin jälkeen alle miljoonan (toteutunut 963 000, odotus 1 100 000). Myös työttömyyskorvausten piirissä olevien määrä jatkoi laskuaan 15,5 miljoonaan (edellinen 16,1 miljoonaa). On kuitenkin hyvä muistaa, että näiden lisäksi noin 10 miljoonaa ihmistä on edelleen tilapäisen, pandemian takia laaditun tukiohjelman piirissä, joten todellinen työttömyystilanne on virallisia lukuja synkempi. Mikäli uusiin laajoihin sulkutoimiin ei jouduta turvatumaan, odotamme tämän laskutrendin jatkuvan, joskin maltillisemmalla kulmakertoimella. Työllisyystilanteen kehittymisen lisäksi mielenkiinto kohdistui perjantaina julkaistuihin Yhdysvaltojen teollisuustuotanto- ja vähittäiskauppalukuihin heinäkuun osalta. Sekä teollisuustuotanto että vähittäismyynti jatkoivat elpymistään kesäkuun tasoilta (teollisuustuotanto 3,0 % k/k, edellinen 5,4 % k/k, vähittäismyynti 1,2 % k/k, edellinen 8,4 % k/k), vaikka kasvuvauhti on selvästi hidastunut.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Japani – BKT (n/n, vuosikasvuna) Q2/2020: odotus -27,0 %, edellinen -2,2 %

  • Pe: Saksa – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 07/2020: odotus 52,0, edellinen 51,0

  • Pe: Euroalue – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 07/2020: odotus 52,6, edellinen 51,8

  • Pe: USA – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 07/2020: odotus 51,5, edellinen 50,9

  • Pe: Euroalue – Kuluttajien luottamusindeksi 08/2020: odotus -15, edellinen -15

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme yhä Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaustaulukko 2020 vko34

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.