Viikkokatsaus 34/2022: Hyvä työllisyyskehitys Yhdysvalloissa kiihdyttää palkkojen nousua


Viime viikon kehitys

Kehitys seuraamillamme osakemarkkinoilla oli viime viikolla kaksijakoista. Suurimmat tuotot euromääräisenä saatiin Aasiasta (+1,06 %) ja Yhdysvalloista (+1,01 %). Positiivista kehitystä nähtiin myös Japanissa (+0,63 %) ja kehittyvillä osakemarkkinoilla (+0,52 %). Negatiivista kehitys oli taas Euroopassa (-0,56 %), mukaan lukien Suomessa (-1,29 %). Globaalit osakkeet (MSCI Maalima AC) nousivat näiden kehitysten ajamina euromääräisesti 0,39 %.

Korkomarkkinoilla tuotot olivat pääosin voimakkaan negatiivisia. Suurimmat negatiiviset tuotot tulivat kehittyvien markkinoiden dollarimääräisistä lainoista (-1,93 %). Kehitys oli negatiivista myös paikallisvaluutanmääräisillä kehittyvien markkinoiden lainoilla (-0,74 %) sekä yrityslainamarkkinoilla sekä korkeamman (-1,59 %) että matalamman luottoluokituksen lainoilla (-1,31 %). Selkeän negatiivista oli kehitys myös valtionlainojen hinnoissa euroalueella sekä nimellismääräisillä (-1,92 %) että inflaatiolinkatuilla lainoilla (-0,71 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Makrouutisten osalta mielenkiinto kohdistui perjantaina julkaistuun Yhdysvaltojen heinäkuun työllisyysraporttiin. Raportin mukaan heinäkuun työllisyyskehitys oli paljon odotettua voimakkaampaa. Maatalouden ulkopuoliset työpaikat nousivat 528 000:lla kuukaudessa (odotus: +258 000) ja työttömyysaste oli 3,5 % (odotus: +3,6 %). Työttömyysaste on nyt palannut pandemiaa edeltävälle tasolle ja on alimmillaan sitten vuoden 1969. Työttömyysasteen lasku +3,5 %:iin johtui sekä voimakkaasta työpaikkojen luomisesta että työvoiman osallistumisasteen (työssä käyvät ja aktiivisesti työtä hakevat suhteessa työikäiseen väestöön) laskusta 62,1 prosenttiin, mikä on vuoden alin taso.

Vastaavasti palkkojen nousu kiihtyi, kun keskimääräiset tuntiansiot nousivat kuukaudessa 0,5 % ja 5,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkkojen ennakoitua nopeampi nousu lisää inflaatiopaineita entisestään, sillä palkkainflaation siirtyminen kuluttajahintoihin on todennäköistä. Yhdysvaltojen keskuspankin näkökulmasta raportti oli kaksijakoinen; vahva työmarkkina kestää paremmin tulevia koronnostoja, mutta nouseva palkkainflaatio ruokkii kuluttajahintainflaatiota entisestään. Raportin jälkeen odotamme Fedin koronnostotahdin pysyvän ripeänä ja pidämme syyskuun 75 korkopisteen nostoa hyvin todennäköisenä.

The Wall Street Journal -lehden haastattelussa viime torstaina St. Louisin keskuspankin presidentti James Bullard kyseenalaisti sitä, että oliko inflaatio todella saavuttanut huippunsa kuluttajahintaindeksin tason laskusta huolimatta (kesäkuun 9,1 prosentista heinäkuun 8,5 prosenttiin). "Ajatus siitä, että inflaatio on huipussaan... ei ole tilastollisesti todella tiedoissa tässä vaiheessa", Bullard kertoi Journalille ja totesi, että hän todennäköisesti äänestäisi toisen 75 prosenttiyksikön (0,75 prosenttiyksikön) korotuksen puolesta Yhdysvaltojen keskuspankin seuraavassa kokouksessa. Bullardin kommentit tulivat samana päivänä, kun keskuspankin heinäkuun kokouksen pöytäkirja julkaistiin, jossa raportoitiin olevan vähän yllätyksiä.

Euroopassa osakkeet laskivat, kun pelättiin, että keskuspankkien on kiristettävä politiikkaansa aggressiivisesti pysyvän korkean inflaation hillitsemiseksi. Euroalueen inflaatio oli heinäkuussa ennätykselliset 8,9 prosenttia. Ison-Britannian kokonaisinflaatio oli heinäkuussa 10,1 % korkeampien ruoan hintojen vauhdittamana.

Euroopan keskuspankki EKP:n johtokunnan jäsen Isabel Schnabel sanoi, että euroalueen inflaationäkymät eivät ole parantuneet heinäkuun suuren koronnoston jälkeen, mikä viittaa siihen, että hän saattaisi äänestää ensi kuussa toisen suuren koronnoston puolesta. "Heinäkuussa päätimme nostaa korkoja 50 peruspisteellä, koska olimme huolissamme inflaationäkymistä", hän kertoi Reutersille haastattelussa. "Heinäkuussa olleet huolemme eivät ole lieventyneet... En usko, että tämä näkymä on muuttunut perusteellisesti."

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-34-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Markkinatuotot_viikkokatsaus_2022_34

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.