2020-08-10 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 33: Sijoitusmarkkinoiden meno pirteä riskeistä huolimatta


Viime viikon kehitys

Riskillisten sijoitusten tuotot sekä osake- että korkopuolella jatkuivat viime viikolla positiivisina.

  • Osakkeet: Globaalit: 2,4 %, Japani: +3,4 %, Pohjois-Amerikka: +2,7 %

  • High Yield -yrityslainat: +0,7 %, kehittyvien alueiden joukkolainat (USD): +1,2 %

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Sijoitusmarkkinoiden fokus on edelleen vanhoissa tutuissa teemoissa: koronaviruksen mahdollinen toinen aalto tautitilanteen heikennyttyä useissa maissa, huonontuneet suurvaltasuhteet Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, uuden fiskaalisen apupaketin syntyminen Yhdysvalloissa, presidenttipelin alku Yhdysvalloissa sekä tuloskauden seuranta. Makrosaralla paljon huomiota kerää edelleen työllisyystilanteen kehittyminen, etenkin USA:ssa. Viime viikkojen datan perusteella työllisyystilanne ei ole enää kohentunut, sillä lasku uusien viikoittaisten työttömyyskorvaushakemusten määrässä on pysähtynyt ja hakemusten määrät ovat taas olleet nousussa. Paine uusille stimulustoimille on kova, sillä nykyinen liittovaltion apupaketti päättyi heinäkuun lopussa. Viimeisimpien tietojen mukaan republikaanien ja demokraattien välillä on tapahtunut selvää lähentymistä, joten uuden apupaketin synty näyttää selvästi todennäköisemmältä kuin vielä viikko sitten.

Osakemarkkinoiden osalta keskiössä on ollut edelleen tuloskauden seuranta, ja yleisesti ottaen kausi on sujunut tähän mennessä selvästi pelättyä paremmin. Positiivisten tulosyllätysten määrä lähes kaikilla päämarkkinoilla on noussut historiaan nähden korkeaksi. Yhdysvalloissa 88 % yhtiöistä on julkaissut tuloksensa ja niistä 85 % on raportoinut odotuksia parempaa tulosta. Vastaavasti Euroopassa 77 % yhtiöistä on raportoinut tuloksensa ja niistä 63 % odotuksia parempaa tulosta. Yhtiöiden nopeat sopeuttamistoimet ovat pitkälti tämän positiivisen kehityksen takana, mutta loppuvuotta ajatellen olisi tärkeää, että myös kysyntätilanteessa nähtäisiin piristymistä.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ke: USA – Inflaatio/pohjainflaatio 07/2020: odotus 0,7 % / 1,1 %, edellinen 0,6 % / 1,2 %

  • Pe: Kiina – Teollisuustuotanto (v/v) 07/2020: odotus 5,1 %, edellinen 4,8 %

  • Pe: Kiina – Vähittäismyynti (v/v) 07/2020: odotus 0,0 %, edellinen -1,8 %

  • Pe: USA – Teollisuustuotanto (k/k) 07/2020: odotus 3,0 %, edellinen 5,4 %

  • Pe: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Michigan) 08/2020: odotus 71, edellinen 72,5

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme yhä Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-33-2020

Lue myös Elite Alfred Bergin markkinakatsaus 31.7.2020

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.