2021-08-16 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 33: Markkinoilla edessä hengähdystauko?


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui myös viime viikolla pääosin positiivisena. Pirtein euromääräinen nousu nähtiin Japanissa (+1,44 %), mutta positiivisiin viikkotuottoihin päästiin myös Euroopassa (+1,35 %), Yhdysvalloissa (+0,38 %) sekä Suomessa (+0,11 %). Sen sijaan viikkotuotto jäin negatiiviseksi Kehittyvillä markkinoilla (-1,13 %) pääosin Etelä-Korean (-6,72 %) ja Brasilian (-1,6 %) kehnon tuottokehityksen takia. Tästä huolimatta globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) nousivat +0,43 % rikkoen uusia ennätyksiä. Vuoden alusta globaalit osakkeet ovat jo nousseet miltei 20 % (+19,31 %).

Korkomarkkinoilla kehitys oli maltillisempaa. Edellisen viikon tapaan nousukärjessä olivat EMU-valtioiden valtionlainat +0,14 %:n viikkotuotolla. Muiden korko-omaisuuslajien tuotot jäivät niukasti negatiivisiksi.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Suotuisan kehityksen jatkumisen taustalla ovat edelleen samat tutut teemat, kuten talouden toipuminen, elvytystoimien jatkuminen, sekä massarokotusten eteneminen. Koronaviruksen deltamuunnos ja sen vaikutus talouteen luo kuitenkin epävarmuutta, sillä suhteellisen kattavasta rokotuspeitosta huolimatta tartuntakäyrät ovat monessa maassa lähteneet uudelleen selvään nousuun. Sairaalahoitoa vaativien määrä on kuitenkin pysynyt suhteellisen vakaina, joten riskit uusille laajoille rajoitustoimille ovat mielestämme tässä vaiheessa rajalliset. Lisääntynyt epävarmuus voi kuitenkin vaikuttaa mm. kuluttajien käyttäytymiseen. Ensimmäiset merkit tästä nähtiin perjantaina julkaistussa elokuun Yhdysvaltojen kuluttajien luottamusindeksissä (Michigan), jossa elokuun lukema (70,2) oli selvästi odotuksia matalampi (odotus: 81,2). Pääsyynä tähän pidettiin koronavirusmuunnoksen aiheuttamaa lisääntynyttä epävarmuutta liittyen tulevaan talouskehitykseen. Vaikka lukema oli matala, emme kuitenkaan tässä vaiheessa usko isompaan notkahdukseen kulutuksessa. Vauhdilla vahvistuva työllisyyskehitys, sekä kotitalouksien vahva nettovarallisuuskehitys antavat hyvät lähtökohdat kuluttajavetoisen talouden toipumisen jatkumiselle Yhdysvalloissa.

Makrouutisten osalta keskiviikkona julkaistut Yhdysvaltojen heinäkuun inflaatioluvut olivat markkinoiden keskipisteessä. Vaikka inflaatiopaine jatkui edelleen heinäkuussa, kun kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi vuoden takaisesta ajanjaksosta 5,4 % (edellinen: 5,4 %, odotus; 5,3 %), oli selvä inflaation maltillistuminen kuitenkin nähtävissä. Kuluttajien hintakehitystä mittaavan korin hinta nousi kesäkuun tasosta odotetusti 0,5 %:lla, mutta kuitenkin selvästi maltillisemmin kuin kesäkuussa, kun kori nousi peräti 0,9 %:lla toukokuun tasosta. Myös ns. pohjahintojen nousu (pl. ruoka ja energia) kuukausitasolla hidastui selvästi 0,3 %:iin kesäkuun erittäin vahvasta noususta (+0,9 % k/k). Hintojen nousutahti hidastui myös suhteellisen laaja-alaisesti, ja erityisesti kestokulutushyödykkeiden ja matkustamiseen liittyvien erien (lentoliput ja vuokra-autot) nousutahti hidastui selvästi. Raportin anti oli erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) kannalta mieluinen, sillä paineet odotuksia nopeammalle rahapolitiikan normalisoitumiselle ovat hellittäneet. Inflaatiokeskustelu tulee kuitenkin myös tulevina kuukausina olemaan sijoittajien ja keskuspankin keskiössä, sillä hintapaine jatkunee edelleen. Tästä saatiin esimakua torstaina julkaistussa tuottajahintaraportissa heinäkuulta. Tuottajahintojen nousu jatkui myös heinäkuussa odotuksia voimakkaampana, 6,2 %:n vuosivauhdilla (odotus: 5,6 % v/v) ja 1,0 %:n kuukausivauhdilla (odotus: +0,5 %), joten paine siirtää nousseet tuottajahinnat myös kuluttajahintoihin on edelleen kova.

Kuluva viikko on makrouutisten osalta hieman edellistä viikkoa ohuempi. Tarjolla on mm. tiistaina Yhdysvaltojen vähittäismyynnin ja teollisuustuotannon kehitystä heinäkuulta, sekä keskiviikkona Yhdysvaltojen keskuspankin pöytäkirjat heinäkuun kokouksesta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 33/2021 kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Euroopassa vastaavasti lievässä alipainossa ja Japanissa alipainossa. Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 33-2021 tuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.