Viikkokatsaus 33/2022: Inflaatiovauhti osoitti Yhdysvalloissa hidastumisen merkkejä


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoilla tuottokehitys oli pääosin positiivista. Suurinta nousua euromääräisesti nähtiin Yhdysvalloissa (+2,56 %) sekä Japanissa (+1,81 %). Positiivisesti seuraamistamme markkinoista kehittyivät myös Eurooppa (+1,20 %), mukaan lukien Suomi (+1,78 %), sekä kehittyvät osakemarkkinat (+0,86 %). Aasia sen sijaan tuotti euromääräisesti pienen tappion (-0,10 %). Kokonaisuutena globaalit osakemarkkinat (MSCI Maalima AC) nousivat euromääräisesti 2,1 %.

Korkomarkkinoilla tuotot olivat sen sijaan epäyhtenäiset. Positiivisiin viikkotuottoihin ylsivät kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräiset (+1,60 %) ja dollarimääriset (+1,40 %) velkakirjat ja matalamman luottoluokituksen globaalit yrityslainat (+1,19 %). Euroalueen inflaatiolinkatut valtionlainat (-0,16 %) sekä nimellismääräiset valtionlainat (-0,63 %) sen sijaan tuottivat negatiivisesti. Nollatuottoja nähtiin korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (0,0 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viikon suurin uutinen oli Yhdysvaltojen inflaatiolukujen julkistus. Sekä CPI:n (kuluttajahintaindeksi) että PPI:n (tuottajahintaindeksi) osalta heinäkuussa tuli laskua verrattuna edelliseen kuukauteen. Viime kuun inflaation nousuyllätyksen jälkeen markkinat suhtautuivat myönteisesti odotettua alhaisempiin inflaatiolukemiin. Inflaatio on kuitenkin edelleen erittäin korkea verrattuna historiaansa, ja markkinoiden odotuksissa on edelleen Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin koronnostojen jatkuminen. Tästä huolimatta markkinat reagoivat positiivisesti inflaatiovauhdin hidastumiseen.

Kokonaisinflaatio oli Yhdysvalloissa heinäkuussa selvästi odotuksia alhaisempi, mikä johtui suurelta osin polttoaineen ja energian hintojen laskusta. Heinäkuussa Yhdysvaltojen bensiinin keskihinnat laskivat noin 8 % ja WTI-raakaöljyn 11 % kesäkuuhun verrattuna. Mutta ehkä suurempi yllätys markkinoille oli odotettua alhaisempi perusinflaatio, joka oli 5,9 % vuoden takaisesta verrattuna 6,1 %-yksikön ennusteeseen. Tämä johtui alhaisemmista hinnoista sellaisilla alueilla kuin käytettyjen autojen, vaatteiden ja lentolippujen hinnat. Hitaammin inflaatiopaineet hellittänevät asunto- ja vuokrahinnoittelussa sekä palveluinflaatiossa, jota on nostanut myös kohonnut palkkojen nousu. Erityisesti asuntomarkkinoiden inflaatiokehitystä tietenkin tulevaisuudessa tulee suitsimaan keskuspankin koronnostot. Yhdysvalloissa myös tuottajahintaindeksin PPI-luvut jäivät odotusten alapuolelle, vaikka ne ovatkin edelleen korkealla verrattuna historiaan. Kokonaisinflaatio (headline PPI) oli 9,8 % vuoden takaisesta verrattuna 10,4 %-yksikön odotukseen ja selvästi alle viime kuun 11,3 %:n lukeman. Luvussa näkyi erityisesti alhaisemmat energianhinnat. Ydininflaatio (core PPI) oli 7,6 %, mikä oli myös alle ennusteen 7,8 %-yksikön.

Vaikka inflaatiopaineet viime kuussa hellittivät, niin hinnat pysyvät edelleen korkeina lähes kaikilla historiallisilla mittareilla. Tämä viimeaikainen kehitys tuskin vielä muuttaa Fedin näkemystä koronnostojen tarpeellisuudesta vaan Fed todennäköisesti odottaa lisälukuja, kuten elokuun inflaatiolukuja, ja nostanee edelleen korkoja tänä vuonna. Markkinat odottavat nyt 50 pisteen koronnostoa (0,50 %) syyskuun kokouksessa verrattuna 75 pisteen odotettuun nostoon juuri aiemmin tällä viikolla. Markkinoiden odotuksissa on uusi 50 peruspisteen nosto marraskuussa, jota seuraisi 25 pisteen nosto joulukuussa, mikä nostaa Fedin ohjauskoron 3,50–3,75 prosentin alueelle ennen mahdollista koronnostojen keskeyttämistä.

Myös Euroopan osakkeet nousivat, kun pelot aggressiivisemmista koronnostoista laimentuivat.

Useat suuret Euroopan maat ilmoittivat myöntävänsä lisää hätärahoitusta hidastuvien talouksiensa tukemiseksi ja kansalaisten auttamiseksi nousevien elinkustannusten kanssa. Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner sanoi, että hallitus tarjoaa 10 miljardia euroa verohelpotuksia. Ranskan parlamentti hyväksyi 44 miljardin euron tukipaketin, joka sisältää lähes 10 miljardia euroa sähköyhtiö Électricité de Francen kansallistamiseen suunnattuja varoja. Kaikesta huolimatta euroalueen teollisuustuotannon toipuminen jatkui ja tuotanto kasvoi kesäkuussa kolmatta kuukautta peräkkäin. Tuotanto kasvoi huomattavasti odotettua enemmän 0,7 % kuukaudessa.

Euroalueen tulevaisuuden näkymiä taas painaa kuukausia kestänyt kuivuus, joka vaikuttaa vakavasti energiantuotantoon, maatalouteen ja jokiliikenteeseen. Ranska, Espanja, Italia, Alankomaat ja Saksa ovat maita, joissa on pulaa vedestä tällä hetkellä. Saksan Rein-joki, joka on myös maan tärkein kuljetusväylä, voi pian muuttua kulkukelvottomaksi vesiliikenteelle, mikä uhkaa keskeyttää 200 miljoonan rahtitonnin kuljettamisen, sisältäen mm. kivihiiltä ja muita tärkeitä raaka-aineita ja osia, ja johtaa taloudellisen toiminnan supistumiseen.

Kiinan osakemarkkinat päättivät viikon vaihtelevasti, kun uutiset uusista koronavirustapauksista latistivat hyviä uutisia liittyen esimerkiksi viime kuun ennätykselliseen kauppataseen ylijäämään ja keskuspankin raporttiin, joka osoitti kasvun tukemisen suuntaan. Koronavirustartuntojen piikki yhdessä asuntomarkkinoiden hiljenemisen kanssa ovat Kiinan talouden lähiajan suurimpia riskejä. Koronavirustapaukset nousivat Kiinassa kolmen kuukauden korkeimmalle tasolle, noin puolet niistä rekisteröitiin eteläisellä rannikkosaarella Hainanilla, joka oli viime viikolla laajalti suljettuna.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-33-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-33-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.