2021-08-09 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 32: Markkinoiden positiivinen vire säilynyt


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kurssikehitys jatkui viime viikolla selkeästi positiivisena kaikilla päämarkkinoilla. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Aasiassa (+2,36 %), mutta myös Japanissa (+2,00 %), Yhdysvalloissa (+1,84 %), Euroopassa (+1,81 %) sekä Suomessa (+1,22 %) kurssit olivat selvässä nousussa. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti miltei kaksi prosenttia (+1,82 %).

Korkomarkkinoilla kehitys oli sen sijaan selvästi maltillisempaa. Nousukärjessä olivat EMU-valtioiden valtionlainat +0,15 %:n viikkotuotolla. Positiiviseen viikkotuottoon ylsivät myös kehittyvien alueiden paikallisvaluutassa liikkeeseen lasketut velkakirjat. Sen sijaan sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot jäivät edellisen viikon tasoon, kun taas kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen tuotot (valuuttasuojatut) jäivät hieman negatiivisiksi (-0,17 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Vaikka koronatilanne on useissa maissa viime viikkoina selvästi heikentynyt deltamuunnoksen myötä, eivät markkinat tunnu olevan tästä juurikaan huolissaan. Markkinoiden fokus tuntuu olevan pääsääntöisesti markkinoita tukevissa seikoissa, kuten erittäin vahvasti edenneessä tuloskaudessa. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin yhtiöistä 89 % on tähän mennessä raportoinut tuloksensa ja näistä peräti 85 % raportoi odotuksia vahvemman tuloksen. Yhteenlaskettu liikevaihto on tähän mennessä ollut 4,9 % odotuksia korkeampi (kasvua vuoden takaiseen kvartaaliin nähden 27 %) ja liikevoitto peräti 17 % odotuksia parempi (kasvua vuoden takaiseen kvartaaliin nähden 99 %). Euroopassa tuloskausi on myös sujunut vahvasti, kun 77 % yhtiöistä on raportoinut tuloksensa. Yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu vuoden takaisesta kvartaalista on ollut jopa Yhdysvaltoja vahvempi (+28 %), ja tuloskasvu on ollut selvästi vahvempi (kasvua vuoden takaisesta kvartaalista peräti 243 %, mikä on 28 % odotuksia kovempi). Tuloskasvuennusteet koko vuoden 2021 osalta ovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa n. 41 % ja Euroopassa n. 51 %, joten tuloskasvuennusteiden saavuttamiseen on hyvät mahdollisuudet.

Makrosaralla mielenkiinto kohdistui ennen kaikkea perjantaina julkaistuun Yhdysvaltojen heinäkuun työllisyysraporttiin. Kesäkuun tapaan (kesäkuussa syntyi positiivisten nettorevisioiden jälkeen 938 000 uutta työpaikkaan) työllisyysraportti oli vahva, sillä heinäkuussa syntyi peräti 943 000 uutta työpaikkaa (odotus: 870 000). Työttömyysaste (U-3) painui 5,4 %:iin (odotus: 5,7 %, kesäkuu: 5,9 %) ja osallistumisaste nousi kymmenyksellä 61,7 %:iin. Keskituntiansiot kasvoivat kymmenyksen odotuksia nopeammin 0,4 % (vuoden takaisesta 4,0 %). Työllisyyskehitys on USA:ssa jatkunut varsin voimakkaana ja keskuspankin tavoitteet työllisyyden osalta ovat askelta lähempänä. Tästä huolimatta työllisten määrä on edelleen 5,7 miljoonaa pienempi kuin ennen pandemiaa, joten nopeaan keskuspankin rahapolitiikan muutokseen ei ole tässä vaiheessa mielestämme vielä perusteluja. Tulevalla viikolla makrouutisten osalta katseet kiinnittyvät erityisesti keskiviikkona julkaistavaan Yhdysvaltojen heinäkuun inflaatioraporttiin. Odotuksissa on, että hintapaineet ovat hieman hellittäneet kevään varsin kovasta tasosta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 32/2021, kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Euroopassa vastaavasti lievässä alipainossa ja Japanissa alipainossa. Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 32/2021

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.