2021-01-18 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 3: Lisää elvytystä luvassa


Viime viikon kehitys

Tuottokehitys sijoitusmarkkinoilla tasaantui viime viikolla vahvan alkuvuoden jälkeen. Osakemarkkinoilla euromääräinen tuottokehitys oli epäyhtenäistä, kun osa markkinoista oli loivassa nousussa (muun muassa kehittyvät markkinat +1, 69 % ja Japani +1,54 %) ja osa vastaavasti loivassa laskussa (Eurooppa -0,75 %, Pohjois-Amerikka -0,07 %). Kokonaisuudessaan liikkeet jäivät kuitenkin melko pieniksi ja maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät lähes edellisen perjantain tasolle +0,18 %:n nousuun.

Sen sijaan korkopuolella eri omaisuuslajien tuottokehitys jäi pääsääntöisesti negatiiviseksi, lievästi nousseen korkotason (EMU Valtionlainat -0,19 %) ja lievästi levenneiden luottoriskipreemioiden seurauksena (korkeamman luottoluokituksen euromääräiset yrityslainat -0,29 % ja matalamman luottoluokitukset globaalit yrityslainat -0,70 %). Positiiviseen tuottoon ylsivät ainoastaan kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen lasketut joukkolainat.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden fokus on pikku hiljaa siirtymässä pois USA:n presidentin- ja kongressivaaleista, kohti muita teemoja. Viimeinen näytös on Yhdysvalloissa kuitenkin vielä edessä, kun Biden vannoo virkavalansa ensi viikon keskiviikkona virkaanastujaisseremoniassa Washingtonissa. Vaikka levottomuuksilta ei voida varmuudella välttyä, on edellisistä levottomuuksista sentään jotain opittu. Tällä kertaa yli 25 000 kansalliskaartin sotilasta on turvaamassa järjestelyitä. Markkinoiden kannalta tärkeämpi teema on tällä hetkellä Bidenin hallinnon kaavailema pandemian lisäelvytyspaketti, jonka suuntaviivat hahmottuivat viime viikon torstaina pidetyssä puheessa.

Kongressin hyväksyttäväksi on tulossa selvästi odotuksia isompi, noin 1 900 miljardin dollarin suuruinen lisätukipaketti talouden toipumisen vauhdittamiseksi. Näin ollen elvytyspaketin kokonaiskoko on lähellä ennen presidentinvaaleja demokraattien ajamaa 3 000 miljardin taalan niin sanottua HEROES Act -pakettia. Uuden lisäpaketin pääkohdat ovat kotitalouksille jaettavan suoran tukipaketin korottaminen 600 dollarista 2 000 taalaan, työttömyyskorvauksen 400 dollarin/vk korotuksen jatkaminen syyskuuhun asti, kuntien ja paikallishallintojen tukeminen 350 miljardilla dollarilla, koulujen avustaminen 130 miljardilla dollarilla sekä koronarokotuksiin ja pandemian hallintaan suunnattujen lisäavustusten kasvattaminen 160 miljardilla dollarilla. Osana demokraattien vaalilupausta, uusi hallinto haluaa samassa yhteydessä viedä läpi myös minimipalkan nostamisen 15 taalaan tunnissa. Ehdotetut toimenpiteet ovat massiiviset, ja nähtäväksi jää saako ehdotus riittävän kannatuksen kongressin molemmissa kamareissa (edustajainhuoneessa ja senaatissa), vai joudutaanko hakemaan vielä kompromissiratkaisua. Demokraattien enemmistö senaatissa on sen verran hauras, että jokaisella demokraattisenaattorilla on käytännössä veto-oikeus asiassa.

Muutoin uutisvirta oli viime viikolla selvästi ohuempaa. Tulevalla viikolla katseet kiinnittyvät erityisesti vuoden viimeisen kvartaalin tuloskauteen, Euroopan keskuspankin torstain korkokokoukseen sekä perjantaina julkaistaviin eri talousalueiden/maiden tammikuun luottamusindikaattoreihin teollisuuden ja palvelualojen osalta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-3-2021-kalenteri-766-265

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä nostimme kehittyvien markkinoiden painoa neutraaliin. Muutoksen jälkeen painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisemmissä korko-omaisuuslajeissa (matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden lainat) painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-3-2021-markkinatuotot

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.