2021-06-28 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 26: Yhdysvaltojen keskuspankin rauhoittelut rahapolitiikan nopeasta muutoksesta olivat markkinoille riittävät


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kurssikehitys kääntyi viime viikolla selkeästi positiiviseksi lähes kaikilla päämarkkinoilla. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Yhdysvalloissa (+2,2 %), mutta myös kurssit Euroopassa (+1,3 %), Suomessa (+0,97 %) ja kehittyvillä markkinoilla (+0,6 %) olivat selvässä nousussa. Globaalisti osakkeet (MSCI World AC) päätyivät viikon päätteeksi mukavaan puolentoista prosentin euromääräiseen nousuun.

Korkomarkkinoilla kehitys oli sen sijaan pääsääntöisesti negatiivista yleisen korkotason nousun ja yrityslainojen luottoriskipreemioiden (euroalueen) hienoisen levenemisen seurauksena. Laskukärjessä olivat EMU-valtioiden valtionlainatuotot (-0,49 %), mutta laskua nähtiin myös korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,22 %) ja kehittyvien alueiden taalamääräisissä velkakirjoissa (-0,26 %). Sen sijaan matalamman luottoluokituksen omaavissa globaaleissa yrityslainoissa (+0,07 %), sekä kehittyvien alueiden paikallisvaluutassa liikkeeseen lasketuissa velkakirjoissa (+0,33 %) tuottokehitys oli positiivinen.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Positiivisen vireen takana oli ennen kaikkea USA:n keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin vakuuttelut siitä, että rahapolitiikan normalisoituminen tulee tapahtumaan hyvin hitaasti ja tulevaan makrodataan perustuen. Pääjohtaja, joka oli kuultavana kongressissa viime viikolla, toisteli pitkälti samaa viestiä, jonka keskuspankki antoi viime korkokokouksen yhteydessä (16.6.). Inflaatiopelot ovat keskuspankin mukaan ennenaikaiset ja merkittävä osa inflaatiopiikistä johtuu hintojen noususta sellaisissa kategorioissa, jotka liittyvät suoraan talouden uudelleenkäynnistymiseen. Vaikutukset ovat keskuspankin mukaan kuitenkin olleet odotuksia suuremmat ja hintapaineet kovemmat, ja ne saattavat myös olla odotuksia pitkäkestoisemmat. Pankki ei kuitenkaan näe tätä alkuna inflaation pysyvämmälle nousulle.

Makrosaralla markkinoiden mielenkiinto kohdistui keskiviikkona julkaistuihin teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindekseihin. Euroalueella kesäkuun luottamusilmapiiri jatkoi vahvistumista, kun ostopäällikköindeksi PMI (teollisuus ja palvelualat yhteensä) nousi tasolle 59,2 (odotus: 58,8, edellinen: 57,1), mikä oli vahvin lukema yli 10 vuoteen. Talousalueen vahvan lukeman takana oli ennen kaikkea Saksa, missä sekä teollisuuden (toteuma: 64,9, odotus: 63, edellinen: 64,4) että palvelualojen (toteuma: 58,1, odotus: 55,7, edellinen: 52,8) ilmapiiri oli ennätysvahva talouden avautumisen tukemana. Sen sijaan kehityssuunta luottamusindikaattoreiden osalta oli Yhdysvalloissa kaksijakoista. Teollisuuden osalta PMI nousi kesäkuussa lukemaan 62,6 (odotus: 61,5, edellinen: 62,1), mutta palvelujen PMI laski yllättäen lukemaan 64,8 (odotus: 70, edellinen: 70,4). Palvelualojen lukema on kuitenkin ennätysvahva ja osoittaa talouden toipumisen olevan edelleen varsin voimakasta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 26-2021-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Euroopassa vastaavasti lievässä alipainossa ja Japanissa alipainossa. Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 26/2021 - tuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.