2021-06-21 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 25: Yhdysvaltojen keskuspankki ennustaa aikaisempia koronnostoja


Viime viikon kehitys

Viime viikolla osakemarkkinoiden kehitys oli jakautunut negatiiviseen ja positiiviseen kehitykseen markkinasta riippuen. Suurinta positiivista kehitystä nähtiin Japanin osakemarkkinoilla (+1,52 %) ja kehittyvillä markkinoilla, (+0,66 %) sekä Aasiassa (+0,63 %). Negatiiviseksi kehitys kääntyi sen sijaan Suomessa (-1,14 %) ja Euroopassa yleensä, (-1,11 %) sekä Yhdysvalloissa (-0,04 %). Osaltaan näiden kehitysten ajamana oli osakemarkkinoiden maailmanlaajuinen kehitys euromääräisesti kuitenkin lievästi positiivista (MSCI World AC: +0,25 %).

Korkomarkkinoillakin kehitys oli seuraamillamme markkinoilla kautta linjan negatiivista. Tappioita nähtiin kehittyvillä markkinoilla sekä dollarimääräisissä lainoissa (-0,36 %) että paikallisvaluutan määräisissä lainoissa (-0,68 %). Kehitys oli negatiivista myös yrityslainamarkkinoilla sekä matalamman (-0,21 %) että korkeamman (-0,12 %) luottoluokituksen lainoissa. Hintakehitys oli negatiivista myös euroalueen valtionlainojen osalta (-0,37 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikon päätapahtuma oli Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) kokous. Odotuksissa oli saada lisäväriä Fedin päättäjien keskusteluista, jotka koskivat joukkovelkakirjojen ostojen vähentämistä. Ostojen osalta ei valitettavasti tullut uutta linjausta, mutta Fed ilmoitti ennakoivansa ensimmäistä koronnostoa vuodelle 2023. Tulkitsemme Fedin kommentteja niin, että Fedin päättäjät tulkitsevat uusimmat inflaatioluvut väliaikaisiksi ja että muussa viestinnässä tätä viestiä edelleen tuetaan. Odotamme kuitenkin, että puheet velkakirjojen ostojen rajoittamisesta jatkuvat tänä vuonna. Fedin ennusteen mukaan koronnostot aikaistuvat aiemmin arvioidusta aikataulusta ja vuodelle 2023 olisi tulossa kaksi koronnostoa. Lisäksi Fed tarkisti inflaatio-odotuksiaan ylöspäin vuodelle 2021.

Markkinoiden reaktio Fedin kommentteihin oli lievästi negatiivinen ja johti laskuun mm. S&P 500 -yleisindeksin osalta. Suurten yhtiöiden osakkeet pitivät pintansa paremmin kuin pienten. Kasvuyhtiöt pärjäsivät paremmin kuin arvoyhtiöt, kun sijoittajat myivät energia- ja finanssialan yrityksiä pelätessään, että Fed poistaa elvyttävän politiikkansa ja nostaa korkoja aikaisemmin kuin markkinat olivat odottaneet. Lisäksi Yhdysvaltojen valtionlainojen hinnat liikkuivat voimakkaammin Fedin kokouksen jälkeen. Muun muassa 10 vuoden valtionlainan korko nousi voimakkaasti keskiviikkona, mutta putosi jonkin verran torstaina ja perjantaina. Lisäksi lyhyet korot nousivat suhteessa pidempiin.

Myös Euroopassa osakkeet laskivat ja euroalueen valtionlainojen korot nousivat Fedin kokouksen jälkeen. Euroopan keskuspankin (EKP) kommentit auttoivat kuitenkin hillitsemään tätä kehitystä. Euroopan komissio allekirjoitti kaksi ensimmäistä kansallista elvytyssuunnitelmaa (Espanja ja Portugali), joita tuetaan EU:n elvytysrahastosta. Italian suunnitelma on seuraava, ja hyväksyntää odotetaan tulevina päivinä. Teollisuustuotanto oli euroalueella odotettua vahvempaa huhtikuussa. Kasvua oli 39,3 % edellisvuodesta, kun kulutustavaroiden tuotanto yli kaksinkertaistui.

Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson viivästytti yhteiskunnan avaamista Englannissa vielä kuukaudella, alun perin avaamisen oli määrä tapahtua 21. kesäkuuta. Hän myös sanoi, että rokotuskampanjaa nopeutetaan. Uuden koronaviruksen niin kutsutun Delta-muunnoksen aiheuttamien infektioiden määrä on noussut Isossa-Britanniassa. Ranska lopetti lokakuun jälkeen voimassa olleen öisen ulkonaliikkumiskiellon ja aloitti asteittain maskirajoitusten poistamisen useimmissa julkisissa tiloissa. Näin teki myös Tanska, koska infektioiden määrä on laskenut. Myös Saksa sanoi aikovansa tehdä niin.

Japanissa pääministeri selviytyi epäluottamuslauseäänestyksestä, joka liittyi koronaepidemian hoitoon. Japanin keskuspankki piti kokouksessaan korot ennallaan ja pidensi koronaelvytysohjelmaansa 6 kuukaudella. Lisäksi Japani aloittaa koronavirusrajoitusten asteittaisen poistamisen. Japanin vienti kasvoi 49,6 % edellisvuodesta toukokuussa, mikä on nopeinta kasvua sitten vuoden 1980. Suurin kasvu oli autojen ja autonosien viennissä Yhdysvaltoihin, ja myös vienti Kiinaan oli vahvaa, erityisesti mikrosirutuotantolaitteiden ja hybridiautojen osalta.

Kiinassa paikalliset osakemarkkinat jatkoivat tappioputkeaan. Toukokuun odotettua heikommat taloustiedot tilastovirastolta saivat jotkut Kiinan ekonomistit päättelemään, että maan kasvuvauhti on saavuttanut huippunsa. Analyytikot uskovat, että osa heikkoudesta johtui äskettäisestä koronavirusryppäästä etelärannikolla Guangdongissa. Myönteisenä seikkana voidaan mainita, että toukokuussa kaupunkien työttömyys laski lähelle pandemiaa edeltävää tasoa, kun taas työllisyys kasvoi 5,74 miljoonalla, mikä on yli puolet Pekingin vuositavoitteesta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Euroopassa vastaavasti lievässä alipainossa ja Japanissa alipainossa. Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 25 tuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.