2020-06-15 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 25: Markkinoilla korjausliike positiivisen kehityksen jälkeen


VIIKON 24 KEHITYS

Osakemarkkinoiden ja riskillisten korkosijoitusten tuotot kääntyivät negatiivisiksi.

  • Osakkeet: Globaalit: -3,91 %, Aasia: -0,59 %, Eurooppa: -5,48 %

  • Korot: Valtio (EMU): +0,84 %, IG -yrityslainat: +0,04 %, High Yield -yrityslainat: -1,03 %

VIIKON 24 keskeiset TAPAHTUMAT

Markkinoiden positiivinen kehitys katkesi viime viikolla ja viime viikon torstai oli osakemarkkinoilla suurin laskupäivä sitten maalis-huhtikuun. Muun muassa Yhdysvaltojen S&P 500 –indeksi laski n. 5,89 %. Ajureina nähtiin sekä kasvanut pelko koronaviruksen toisen aallon suhteen, että Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) varovaiset näkemykset talouden nopeasta elpymisestä. Fedin pääjohtaja Jerome Powell totesi, että pandemia voi aiheuttaa pitkäaikaista vahinkoa taloudelle. Negatiivista riskisentimenttiä ajoi myös se, että osissa Yhdysvaltoja koronavirustartunnat olivat kasvusuunnalla. Teksasissa ja Floridassa pelätään jo viruksen toisen aallon tuloa. Kyseessä oli markkinoiden näkökulmasta ensimmäinen annos negatiivisia uutisia vähään aikaan ja reaktio oli mielestämme sen mukainen. Perjantaina osakekurssit korjasivat kuitenkin jo hiukan ylöspäin ja jää nähtäväksi, että katkeaako markkinoiden positiivinen trendi vielä näihin uutisiin.

Viikon 25 tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Kiina – Teollisuustuotanto toukokuu (v/v): odotus: 5,0 %, edellinen: 3,9 %

  • Ti: USA – Teollisuustuotanto toukokuu (kk/kk): odotus: 3,0 %, edellinen: -11,2 %

  • Ti: Saksa – ZEW -indeksi (rahoitusmarkkinoiden luottamus) kesäkuu: odotus: 60, edellinen: 51

  • To: USA – Philadelphia (teoll. luottamus) kesäkuu: odotus: -25,0, edellinen: -43,1

  • To: USA – Uudet työttömyyskorvaushakemukset 8.6.2020: odotus: 1300, edellinen: 1542

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta olemme edelleen neutraalissa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme ylipainossa sekä korkeamman että alhaisemman luottoluokituksen yrityslainoissa että kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä ja paikallisvaluutan lainoissa.

viikkokatsaus 25

Lue myös Elite Alfred Bergin markkinakatsaus 31.5.2020.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.