2021-06-14 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 24: Kiihtyvä inflaatio Yhdysvalloissa ei huolestuttanut markkinoita


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys jatkui viime viikolla edelleen pääosin positiivisena. Suurinta positiivista kehitystä nähtiin Euroopan osakemarkkinoilla (+1,21 %) ja Yhdysvalloissa (+0,96 %). Positiivista kehitys oli myös Aasiassa (+0,72 %), kehittyvillä markkinoilla (+0,52 %) ja Suomessa (+0,43 %). Negatiivista kehitys sen sijaan oli Japanissa (-0,13 %). Myös maailmanlaajuisesti osakemarkkinoiden kehitys oli euromääräisesti positiivista (MSCI World AC: +0,96 %).

Korkomarkkinoillakin kehitys oli positiivista. Suurimmat tuotot nähtiin kehittyvillä markkinoilla sekä dollarimääräisissä lainoissa (+0,95 %) ja paikallisvaluutan määräisissä lainoissa (+0,64 %). Kehitys oli positiivista myös yrityslainamarkkinoilla sekä matalamman (+0,57 %) että korkeamman (+0,32 %) luottoluokituksen lainoissa. Hinnat nousivat myös euroalueen valtionlainamarkkinoilla (+0,55 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Toukokuun CPI-raportti osoitti viime viikolla, että Yhdysvaltain inflaatio kiihtyy jälleen. Yhdysvaltain ydininflaatio kiihtyi toukokuun aikana Bureau of Labor Statisticsin kuluttajahintaindeksin (CPI) mukaan 3,8 % edellisvuodesta. Toukokuu oli toinen peräkkäinen kuukausi, jolloin ydininflaatio ylitti ekonomistien odotukset. Arviomme on, että kuluttajahintojen nousu sekä huhti- että toukokuussa johtuu suurelta osin toimitusketjun pullonkauloista ja Yhdysvaltojen talouden nopeasta uudelleen avaamisesta rajoitusten poistumisen myötä. Alat, joilla hintojen nousu oli toukokuussa suurinta, olivat autoteollisuus ja ilmailuala. Autojen hintojen nousun taustalla on enimmäkseen maailmanlaajuinen pula puolijohdesiruista. Tämä on mielestämme väliaikainen ongelma, joka poistunee ajan myötä. Lentolippujen hintojen nousu johtuu suurelta osin Yhdysvaltain lentomatkustuksen kysynnän noususta tänä keväänä verrattuna viime kevään erittäin mataliin lukuihin. Kysynnän nyt elpyessä lentoyhtiöt pystyvät veloittamaan korkeampia hintoja. Lentolippujen nopean hinnannousun oletamme olevan enemmänkin väliaikainen tekijä. Osakemarkkinoiden reaktio inflaatiolukuihin oli vaisu. Sen sijaan joukkovelkakirjamarkkinoiden reaktio lukuihin oli mielestämme jonkin verran hämmentävä. Joukkovelkakirjamarkkinoilla tuotot laskivat melko merkittävästi huolimatta inflaatiopaineiden kasvusta. Esimerkiksi Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto laski viime perjantaina noin 1,45 %:iin.

Toisaalta pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset näyttivät kuitenkin pysyvän hillittyinä. Michiganin yliopiston perjantaina julkaistu kysely kuluttajien näkemyksistä osoitti, että amerikkalaiset odottivat hintojen nousevan kuluvana vuonna 4 % verrattuna edellisen kuukauden 4,6 %:n ennusteeseen. Kuluttajien luottamus kasvoi myös. Lisäksi viime torstaina senaatissa päästiin sopimukseen infrastruktuurisuunnitelmasta, joka ei nostaisi yritysveroja, toisin kuin presidentti Bidenin hallitus oli aiemmin ehdottanut. Suunnitelma sisältäisi myös 762 miljardia dollaria uusia menoja, eli huomattavasti vähemmän kuin noin 2 000 miljardia dollaria, jotka Valkoinen talo alun perin pyysi. Raporttien mukaan republikaanien johtajat ilmoittivat olevansa avoimia ehdotukselle, mutta oli edelleen epäselvää, suostuvatko kongressin puheenjohtaja ja demokraattiset johtajat leikattuun suunnitelmaan.

Iso-Britanniassa pidetyssä G7-maiden huippukokouksessa tehty periaatepäätös 15 %:n vähimmäisyritysverokannasta on herättänyt keskustelua maailmanlaajuisesti toimivien yritysten verotuksesta. Mahdollisen globaalin verokannan vaikutukset yhtiöihin todennäköisesti vaihtelevat toimialoittain. Yleisesti ottaen suurimmat negatiiviset vaikutukset kohdistuisivat tietotekniikka- ja terveydenhoitoalaan, koska nämä sektorit maksavat tällä hetkellä alhaisempia efektiivisiä veroja ja niiden maailmanlaajuinen jalanjälki on suurempi.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus 2021 24 kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Euroopassa vastaavasti lievässä alipainossa ja Japanissa alipainossa. Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 2021 24 tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.