2020-06-01 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 23: Kauppapoliittiset riskit nostamassa päätään?


VIIKON 22 KEHITYS

Riskillisten sijoitusten tuotot sekä osake- että korkopuolella jatkuivat viime viikolla positiivisina.

  • Osakkeet: Globaalit: +1,4 %, Japani: +3,6 %, Eurooppa: +2,9 %

  • Korot: Valtio (EMU): +0,4 %, High Yield -yrityslainat: +1,5 %

VIIKON 22 keskeiset TAPAHTUMAT

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai viime viikolla jatkoa, kun riskillisten omaisuuslajien tuotot päätyivät selvästi plussalle. Markkinoiden pääfokus on edelleen samoissa tutuissa teemoissa, kuten talouksien avaamisessa ja elvytystoimissa ympäri maailman. Viime viikolla oli Japanin vuoro ilmoittaa 1 100 miljardin dollarin suuruisesta finanssipoliittisesta elvytyksestä jo ilmoitettujen ohjelmien lisäksi. Euroopassa EU-komissio tarkensi edellisellä viikolla esillä olleen euroalueen jälleenrakennusrahaston suuruutta ja muotoa. Ehdotuksen mukaan 750 miljardin euron kokonaispaketista 500 miljardia euroa on tarkoitus jakaa jäsenvaltioille avustuksina ja 250 miljardia euroa lainana. Aika näyttää, miten kokonaispaketti muodostuu, sillä kiista rahaston luomista yhteisvastuista hiertää edelleen.

Poliittisella rintamalla huomio kiinnittyi viilentyneisiin väleihin USA:n ja Kiinan välillä sen jälkeen, kun Kiinan kansankongressi ilmoitti vievänsä läpi Hong Kongia koskevan uuden turvallisuuslain. Lain astuttua voimaan se vähentää itsehallintoalueen itsemääräämisoikeutta entisestään, heikentää kansalaisvapauksia ja rajoittaa mahdollisuuksia poliittiseen toimintaan. Laki myös sallii Kiinan valtiollisten turvallisuuselinten toiminnan alueella ja käytännössä romuttaa ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -järjestelyn, jonka piti taata Hong Kongin erityisasema 50 vuodeksi. Yhdysvallat ilmoitti, ettei Hong Kongia voida enää pitää autonomisena alueena. Yhdysvaltojen ulkoministeri kertoi poistavansa alueen erikoisstatuksen liittyen alueiden kaupankäyntiin ja finanssitoimintaan. Kiinan mukaan kansalliseen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö kuuluu sen toimivaltaan ja syyttää länsimaita sekaantumisesta Kiinan sisäisiin asioihin. Geo- ja kauppapoliittiset riskit ovat siis taas nostamassa päätään, mikä voi eskaloituessaan olla sijoitusmarkkinoiden kannalta ongelmallista ottaen huomioon, että odotukset talouskasvun paluulle vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla ovat talouksien avautumisen myötä olleet nousussa.

viikon 23 tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma/ti: USA – Teollisuuden/palvelualojen ISM 05/2020: odotus 43,5/44,0; edellinen 41,5/41,8

  • To: Euroalue – EKP:n ohjaus-/talletuskorko: odotus 0,0 %/-0,5 %; edellinen 0,0 %/-0,5 %

  • Pe: USA – Työllisyyden muutos, (k/k, 1 000) 05/2020: odotus -8 000; edellinen -20 537

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta olemme edelleen neutraalissa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella siirryimme tuottohakuisempaan suuntaan nostamalla matalamman luottoluokituksen yrityslainat neutraaliin, nostamalla kehittyvien alueiden taalamääräiset velkakirjat lievään ylipainoon sekä nostamalla kehittyvien alueiden paikallisvaluutassa noteeratut velkakirjat neutraaliin. Ostot rahoitettiin laskemalla rahamarkkinasijoitukset selvään alipainoon.

viikkokatsaus-23-2020-450-599

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.