2020-05-25 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 22: Rokoteuutisista nostetta markkinoilla


VIIKON 21 KEHITYS

Riskillisten sijoitusten tuotot sekä osake- että korkopuolella kääntyivät viime viikolla positiivisiksi.

  • Osakkeet: Globaalit: +2,2 %, Pohjois-Amerikka: +2,6 %, Eurooppa: +3,6 %

  • Korot: Valtio (EMU): +0,5 %, Kehittyvät markkinat (taalamääräiset): + 3,2 %

VIIKON 21 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Riskilliset sijoitukset saivat viime viikon alkupuoliskolla nostetta, kun yhdysvaltalainen biotekniikkayhtiö Moderna kertoi rohkaisevista ensimmäisen vaiheen tuloksista liittyen yhtiön kehitteillä olevaan koronarokotteeseen. Jo pieninä annoksina saatu mRNA-1273 rokote kehitti potilailla vasta-aineita samalla tavalla kuin viruksesta jo toipuneilla henkilöillä. Mikäli toisen ja kolmannen vaiheen kokeet sujuvat hyvin, rokote voisi olla valmis loppusyksystä.

Markkinatunnelmaa nostatti myös Ranskan ja Saksan ehdotus uudesta 500 miljardin euron elvytysrahastosta, jolla tuettaisiin yhteisalueen taloutta. Kaavailtu rahasto olisi osa EU:n budjettia ja varoja lainattaisiin markkinoilta käyttäen EU:n budjettia vakuutena. Jäsenmaat voisivat sitten hakea rahastosta avustuksia (ei lainoja) talouksiensa korjaamiseksi. Elvytysrahaston läpimeno tässä muodossa näyttää kuitenkin vaikealta, sillä jäsenmaat olisivat yhteisesti vastuussa rahaston lainoista, ja tämä yhteisvastuu on hiertänyt kovasti aikaisemmissa vastaavanlaisissa järjestelyissä.

VIIKON 22 TAPAHTUMAT

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Saksa: IFO/IFO-odotukset 05/20: odotus: 78,5/75, edellinen: 74,3/69,4

  • To: USA – Uudet työttömyyshakemukset (1000) 23.5.20: odotus: 2 100, edellinen: 2 438

  • Pe: Euroalue – Inflaatio/pohjainflaatio 05/20: odotus: 0,1 % / 0,8 %, edellinen 0,4 % / 0,9 %

TAKTINEN NÄKEMYS

Taktisen osakeallokaation osalta olemme neutraalissa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella näkemykset pysyivät viime viikolla ennallaan: korkeamman luottoluokituksen yrityslainat lievässä ylipainossa, kehittyvien alueiden taalamääräisien velkakirjat neutraalissa, valtionlainat neutraalissa ja matalamman luottoluokituksen yrityslainat alipainossa. Vastaavasti rahamarkkinasijoitukset ovat edelleen ylipainossa.

viikkokatsaus 22


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.