2020-05-18 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 21: USA:n ja Kiinan kauppasuhteet jälleen otsikoissa


VIIKON 20 KEHITYS

Riskillisten sijoitusten tuotot kääntyivät viime viikolla negatiivisiksi.

  • Osakkeet: Globaalit: -1,9 %, Pohjois-Amerikka: -1,8 %, Japani: -0,8 %, Eurooppa: -3,7 %

  • Korot: Valtio (EMU): +0,2 %, Kehittyvät markkinat (taalamääräiset): +0,8 %

VIIKON 20 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Vahvan jakson jälkeen osakemarkkinat kääntyivät viime viikolla vaihteeksi laskuun, kun välit Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä jälleen kiristyivät ja retoriikka puolin ja toisin koveni. USA:n senaatissa valtaa pitävät republikaanit ovat muun muassa viemässä eteenpäin lakialoitetta, jossa Kiinan johdolle ollaan asettamassa sanktioita ihmisoikeusrikkomuksista.

Markkinatunnelmaa latisti myös Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) pääjohtajan Jerome Powellin synkät kommentit maan talouden kasvukuvasta. Powell peräänkuulutti yhä suurempaa finanssipoliittista elvytystä osana maan pelastuspakettia, sillä Fedin rahapoliittiset toimet eivät yksin riitä saamaan maata takaisin raiteilleen. Maan demokraatit ovat parhaillaan sorvaamassa uutta peräti 3 000 miljardin dollarin liittovaltion koronatukipakettia, joka sisältää muun muassa suoraa tukea kotitalouksille, kunnille ja osavaltioille. Republikaanit ovat kuitenkin vastustamassa pakettia sen nykymuodossa.

VIIKON 21 TAPAHTUMAT

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Japanin BKT (n/n, vuosikasvuna) Q1/2020: odotus -4,5 %, edellinen -7,1 %

  • To: USA – Teollisuus / Palvelu PMI 05/2020: odotus 37,4/32,5, edellinen 36,1/26,7

  • Pe: Euroalue – Teollisuus / Palvelu PMI 05/2020: odotus 38,1/24,4, edellinen 33,4/12,0

TAKTINEN NÄKEMYS

Taktisen osakeallokaation osalta olemme neutraalissa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella siirryimme hivenen tuottohakuisempaan suuntaan nostamalla korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen painoa lievään ylipainoon, nostamalla kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen painoa neutraaliin ja nostamalla matalamman luottoluokituksen yrityslainat uudestaan salkkuihin (alipainoon). Vastaavasti kevensimme rahamarkkinasijoitusten painoa salkuissa.

viikko21 viikkokatsaus

Lue myös markkinakatsaus 30.4.2020.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.