2021-05-24 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 21: Katseet Euroopan talouksien avautumisessa


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys oli viime viikolla epäyhtenäistä. Positiivista kehitystä nähtiin mm. Aasiassa (+1,91 %), Japanissa (+1,22 %), kehittyvillä markkinoilla (+1,29 %), Suomessa (+1,49 %) ja yleisesti Euroopassa (+0,50 %). Negatiivista kehitys oli sen sijaan Yhdysvalloissa (-0,61 %). Tämän kehityksen ajamana maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät lievään n. 0,06 %:n laskuun.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli seuraamillamme markkinoilla epäyhtenäistä. Hintojen nousua nähtiin euroalueen valtionlainoissa (+0,28 %), alhaisemman luottoluokituksen HY-yrityslainoissa (+0,05 %) ja kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä lainoissa (+0,18 %). Laskua sen sijaan nähtiin korkeamman luottoluokituksen IG-yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutan määräisten lainojen hinnoissa (-0,23 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Suurimpien osakeindeksien kehitys oli viime viikolla epäyhtenäistä ja yleiset tasomuutokset olivat pieniä. Viikon kolmen ensimmäisen pörssipäivän laskua tasoitti suurelta osin torstain nousuralli, joka vei taas indeksit lähelle huippujaan. Ensimmäistä kertaa kuuteen viikkoon Yhdysvaltojen teknologiayhtiöitä seuraava NASDAQ-osakeindeksi ylitti Yhdysvaltojen yleisindeksi S&P 500:n. Teknologiaosakkeet, jotka olivat viime aikoina kärsineet korkojen nousuun liittyvistä huolista, olivat viimeisen viikon parhaiten tuottavia. Inflaatiokehitys on kuitenkin edelleen keskusteluissa mukana. Erityisesti Yhdysvalloissa yritysjohtajilla on selvästi mielessään nousevat hinnat perustuen siihen, kuinka usein inflaatio on mainittu analyytikkopuheluissa. Toukokuun puoliväliin mennessä 175 yritystä S&P 500 -indeksistä oli Factset-tietopalvelun mukaan maininnut inflaation. Tämä on Factsetin mukaan suurin luku sitten vuoden 2010. Talouslukujen osalta Yhdysvalloista tuli myös positiivisia uutisia. Conference Boardin julkaisema Yhdysvaltojen taloudellisten ennusteindikaattoreiden indeksi nousi huhtikuussa 1,6 %, joka on toinen perättäinen kuukausittainen nousu ko. indeksillä. Lisäksi työttömyyskorvaushakemukset (uusin luku 444 000) olivat edelleen laskussa Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen keskuspankin markkinakomitean (FOMC) huhtikuun lopun kokouksen pöytäkirjat tarjosivat lisätietoa päättäjien ajattelusta liittyen talouteen ja inflaatiopaineisiin. Sijoittajien huomio keskittyi lausuntoon, jonka mukaan osa osallistujista ehdotti, että aloitetaan keskustelu kuukausittaisten arvopaperiostojen määrän pienentämisestä. Inflaation osalta FOMC:n jäsenet pitivät mahdollisena, että inflaatio voi väliaikaisesti ylittää 2 prosentin tavoitteensa pandemiasta johtuvien väliaikaisten vaikutusten vuoksi, vaikka jotkut korostivat myös riskiä siitä, että inflaatio voi saavuttaa myös epätoivottuja tasoja ennen kuin keskuspankki pystyy siihen reagoimaan. Silti useat päättäjät totesivat, että pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat edelleen keskuspankin pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisia.

Euroopassa osakkeet nousivat johtuen merkeistä siihen suuntaan, että talous elpyy koronaviruksen leviämisen torjumiseksi asetettujen rajoitusten helpottuessa. Inflaation huoli hillitsi kuitenkin kehitystä. Iso-Britannia siirtyi koronavirusrajoitusten poistamista koskevan suunnitelmansa toiseen vaiheeseen sallimalla mm. tapahtumat sisätiloissa ja matkat ulkomaille, vaikka viranomaiset ovatkin edelleen huolissaan koronaviruksen nopeasti leviävästä muunnoksesta. Myös Ranska, Italia, Irlanti, Portugali ja Alankomaat aloittivat talouden asteittaisen uudelleen avaamisen. Odotukset Euroalueen liiketoiminnan kehityksestä osoittivat toukokuun osalta IHS Markitin ostopäälliköiden kyselyn mukaan nopeinta kasvua kolmeen vuoteen. [SS1] Flash-komposiitti-PMI-ostopäällikköindeksi saavutti toukokuussa tason 56,9, mikä on parannus edellisen kuukauden tasoon (53,8). Palvelualan indeksi nousi tasolle 55,1 tasolta 50,5.

Perinteisten markkinoiden ulkopuolella suuri uutinen bitcoinin osalta oli puheet tiukemmasta sääntelystä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja muualla. Uutiset painoivat bitcoinin hintaa, joka laski viikon aikana yli 20% noin 37 000 dollariin. Vielä huhtikuun puolessavälissä bitcoinilla käytiin kauppaa n. 60 000 dollarin hintaan.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-21-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-21-tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.