2022-02-21 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-8: Ukrainan kriisi ja lisääntynyt epävarmuus rahapolitiikasta heilutteli markkinoita


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys kääntyi viime viikolla negatiiviseksi. Seuraamillamme markkinoilla suurinta negatiivista kehitystä euromääräisesti nähtiin Suomessa (-3,09 %) ja muualla Euroopassa (-1,75 %) sekä Japanissa (-1,02 %). Myös Yhdysvaltojen osakemarkkinat olivat selvässä laskussa (-0,87 %). Sen sijaan maltillisempaa, jokseenkin miinusmerkkistä kehitystä nähtiin Aasiassa (-0,06 %) ja kehittyvillä osakemarkkinoilla (-0,13 %). Näiden kehitysten ohjaamina globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) sulkeutuivat viikon päätteeksi laskuun (-1,12 %).

Korkomarkkinoiden tuottokehitys oli kaksijakoista siten, että osalla markkinoista nähtiin positiivista kehitystä ja osalla negatiivista. Euromääräisesti suurinta nousua nähtiin kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa (+1,15 %) ja EMU-valtionlainoissa sekä nimellismääräisenä (0,51 %) että inflaatiolinkattuina (+0,75 %). Myös korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen (+0,23 %) tuotot olivat positiivisia, kun taas alemman luottoluokitusten lainoissa tuottokehitys oli negatiivista (-0,33 %). Lisäksi kehittyvien markkinoiden dollarimääräisten lainojen tuottokehitys oli viime viikolla negatiivista (-0,37 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakemarkkinoiden kehitys oli indeksitasolla viime viikolla laskuvoittoista liittyen erityisesti huoliin Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan sekä jatkuvista inflaatiopaineista. Ristiriitaiset signaalit siitä, valmistautuivatko venäläiset joukot ylittämään Ukrainan rajan, näyttivät heiluttavan markkinoita koko viikon ajan. Osakekurssit laskivat maanantaina, kun CNN raportoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sanoneen hallitukselle, että tuleva keskiviikko olisi "hyökkäyspäivä". Sen jälkeen indeksit nousivat tiistaina, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi toivovansa diplomaattista ratkaisua jännitteisiin Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kanssa ja ilmoitti joukkojen osittaisesta vetäytymisestä Ukrainan rajan läheltä. Osakkeet käänsivät sitten kurssin ja laskivat jälleen torstaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat, ettei ollut todisteita vetäytymisestä ja että hyökkäys oli tulossa välittömästi.

Myös Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin ristiriitaiset merkit näyttivät lisäävän markkinoiden heilahduksia. Maanantaina St. Louisin keskuspankin presidentti James Bullard kertoi CNBC:lle (Consumer News and Business Channel ), että päättäjät ”yllättyivät inflaation noususta" ja että Fedin "uskottavuus oli vaarassa". Torstaina Bullard sanoi toisessa haastattelussa odottavansa täyden prosenttiyksikön koronnousua heinäkuuhun mennessä. Perjantai-iltapäivään mennessä futuurimarkkinat hinnoittelivat CME Groupin tietojen mukaan lähes 80 prosentin todennäköisyydellä vain 0,25 prosenttiyksikön koronnoston Yhdysvaltoihin maaliskuussa. Tietyt viime viikolla julkaistut Yhdysvaltojen taloustiedot ovat myös saattaneet laskea odotuksia aggressiivisesta koronnostosta tulevassa kokouksessa. Viikoittaiset työttömyyskorvaukset nousivat ensimmäistä kertaa kuukauteen, ja kaksi Yhdysvaltojen alueellista teollisuusindeksiä yllättivät laskusuhdanteella. Vähittäismyynti taas elpyi tammikuussa 3,8 %, joka on odotettua enemmän ja eniten sitten viime kevään. Myyntitietoja ei kuitenkaan ole oikaistu inflaation osalta, ja hintojen nousu näytti osaltaan olevan nousun takana.

Osakkeet Euroopassa laskivat Ukrainaa koskevien geopoliittisten jännitteiden ja rahapolitiikan lisääntyneen epävarmuuden vuoksi. Euroalueen ydinalueen lainojen korot heiluivat, mutta päätyivät alhaiselle tasolle, kun pelot Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan lisääntyivät. Euroalueen reuna-alueiden ja Ison-Britannian valtionlainojen tuotot seurasivat laajasti ydinmarkkinoita.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde sekä EKP:n neuvoston jäsenet Francois Villeroy de Galhau ja Pablo Hernandez de Cos korostivat, että rahapolitiikan sopeuttaminen tapahtuu asteittain ja sitä ohjaavat keskeiset taloustiedot. EKP:n pääekonomisti Philip Lane muutti kuitenkin kantaansa inflaatioon, mikä viittaa siihen, että elvytystoimien suunniteltua nopeammasta peruuttamisesta saattaisi olla kasvava yksimielisyys. Lane sanoi webinaarissa, että inflaatio ei todennäköisesti putoa alle EKP:n kahden prosentin tavoitteen seuraavien kahden vuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että sijoittajilla, analyytikoilla ja kuluttajilla on nyt korkeammat inflaatio-odotukset ja taloudessa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia.

Myös Isossa-Britanniassa inflaatio on nousussa ja saavutti 30 vuoden huipputason tammikuussa. Työmarkkinat kiristyivät edelleen, mikä lisäsi Englannin keskuspankin odotuksia kolmannen peräkkäisen koronnoston suhteen maaliskuussa. Kuluttajahinnat nousivat tammikuussa 5,5 % vuoden takaisesta tasosta korkeimmalle tasolleen sitten maaliskuun 1992.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-08-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella suhteelliset painotukset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme merkittävässä alipainossa sekä matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa että valtionlainoissa. Vastaavasti olemme lievässä ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa, sekä merkittävässä ylipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-08-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.