Viikkokatsaus 32/2022: Vahvat työmarkkinat Yhdysvalloissa varmistavat koronnostojen jatkuvan ripeinä


Viime viikon kehitys

Heinäkuun vahvan toipumisjakson jälkeen osakemarkkinoiden tuottokehitys oli viime viikolla epäyhtenäisempää. Suurin euromääräinen nousu koettiin kehittyvillä markkinoilla (+1,3 %), mutta positiivisiin viikkotuottoihin päästin myös Aasiassa (+1,1 %) ja Yhdysvalloissa (+0,5 %). Sen sijaan Suomessa (-1 %), Japanissa (-0,6 %) ja Euroopassa (-0,5 %) viikkotuotot jäivät negatiivisiksi. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maalima AC) nousivat euromääräisesti 0,6 %.

Korkomarkkinoilla tuotot olivat niin ikään epäyhtenäiset. Positiivisiin viikkotuottoihin ylsivät kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräiset (+0,91 %) ja taalamääräiset (+0,83 %) velkakirjat, matalamman luottoluokituksen globaalit yrityslainat (+0,84 %) sekä euroalueen inflaatiolinkatut valtionlainat (+0,33 %). Sen sijaan viikkotuotot jäivät negatiivisiksi euroalueen nominaalisissa valtionlainoissa (-0,42 %) sekä saman alueen korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,51 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Makrouutisten osalta mielenkiinto kohdistui perjantaina julkaistuun USA:n heinäkuun työllisyysraporttiin. Raportin mukaan heinäkuun työllisyyskehitys oli paljon odotettua voimakkaampi. Maatalouden ulkopuoliset työpaikat nousivat 528 000:lla kuukaudessa (odotus +258 000) ja työttömyysaste oli 3,5 % (odotus +3,6 %). Työttömyysaste on nyt palannut pandemiaa edeltävälle tasolle ja on alimmillaan sitten vuoden 1969. ”Vapaa-aika ja vieraanvaraisuus” -sektoriin syntyi työpaikkoja heinäkuussa eniten (+96 000), mutta tästä huolimatta sektori työllistää tällä hetkellä 1,2 miljoonaa vähemmän ihmisiä kuin ennen pandemiaa. Seuraavaksi eniten työpaikkoja lisäsivät heinäkuussa ”Ammatti- ja yrityspalvelut” (+89 000), ”Terveydenhuolto” (+70 000) sekä julkinen sektori (+57 000), mutta työllisyyskehitys oli vahvaa myös rakentamisessa (+32 000) ja vähittäiskaupassa (+22 000). Työttömyysasteen lasku 3,5 %:iin johtui sekä voimakkaasta työpaikkojen luomisesta että työvoiman osallistumisasteen (työssä käyvät ja aktiivisesti työtä hakevat suhteessa työikäiseen väestöön) laskusta 62,1 prosenttiin, mikä on vuoden alin taso.

Vastaavasti palkkojen nousu kiihtyi, kun keskimääräiset tuntiansiot nousivat 0,5 % kuukaudessa ja 5,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkkojen ennakoitua nopeampi nousu lisää inflaatiopaineita entisestään, sillä palkkainflaation siirtyminen kuluttajahintoihin on todennäköistä. Keskuspankin näkökulmasta raportti oli kaksijakoinen; vahva työmarkkina kestää paremmin tulevia koronnostoja, mutta laukkaava palkkainflaatio ruokkii kuluttajahintainflaatiota entisestään. Raportin jälkeen odotamme Fedin koronnostotahdin pysyvän ripeänä ja pidämme syyskuun 75 korkopisteen nostoa hyvin todennäköisenä.

Tulevan viikon osalta mielenkiinto kohdistuu erityisesti keskiviikkona julkaistavaan USA:n heinäkuun inflaatioraporttiin. Odotuksissa on yleisinflaation lievää laskua öljyn hinnan laskun seurauksena, mutta pohjainflaation (yleisinflaatio pl. ruoka ja energia) nousu 6,1 %:iin vuoden takaisesta tasosta. Inflaatioraportin lisäksi mielenkiinto kohdistuu perjantaina julkaistavaan Yhdysvaltojen kuluttajien luottamusindeksiin (Michigan) elokuulta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-32-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-32-tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.