2022-06-13 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-24: Inflaatiokehitys pitää keskuspankit haukkamaisina


Viime viikon kehitys

Viime viikko oli seuraamillamme markkinoilla pääasiassa laskuvoittoinen lukuun ottamatta Aasiaa (+2,76 %) ja kehittyviä osakemarkkinoita (+1,28 %) euromääräisenä. Kurssit laskivat eniten Euroopassa (-3,82 %) ja Yhdysvalloissa (-3,12 %). Laskua oli myös Suomessa (-2,63 %) ja Japanissa (-0,38 %). Kokonaisuutena globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) olivat euromääräisesti selkeässä laskussa (-2,69 %).

Myös korkomarkkinoilla oli tuulista ja tuottokehitys oli negatiivista erityisesti korkojen nousun takia. Suurinta lasku oli kehittyvien markkinoiden dollarimääräisillä lainoilla (-2,77 %), kun taas paikallisvaluutanmääräisillä lainoilla kehitys oli maltillisesti negatiivista (-0,69 %). Yrityslainamarkkinoilla sekä korkeamman (-1,66 %) että matalamman (-2,34 %) luottoluokituksen lainojen hinnat olivat selkeässä laskussa. Hinnoissa nähtiin negatiivista kehitystä myös euroalueen nimellismääräisissä (-1,89 %) ja inflaatiolinkatuissa (-1,72 %) valtionlainoissa.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Huolimatta alkuviikon positiivisesta kehityksestä osakemarkkinat kääntyivät loppuviikosta suurimmilla kehittyneillä osakemarkkinoilla laskuun. Ajurina oli erityisesti Yhdysvalloissa odotettua korkeampi kuluttajahintainflaatio toukokuun osalta. Yhdysvalloissa suurimmat tappiot tulivat teknologiapainotteisessa Nasdaq Composite -osakeindeksissä. Arvo-osakkeet pitivät hintansa paremmin kuin kasvuosakkeet.

Yhdysvaltojen toukokuun kuluttajahintainflaatioraportista selvisi, että kokonaisinflaatio osoitti 8,6 prosentin nousua edellisvuodesta, mikä ylitti analyytikoiden konsensusarviot. Toukokuun kuluttajahintaindeksin nousu oli korkeammalla tasolla kuin huhtikuussa (8,3 %). Tämä oli monille sijoittajille pettymys, koska odotuksissa oli huhtikuuta alhaisempi luku. Kuluttajahintaindeksi, joka ei sisällä ruokaa ja energiaa, nousi 6 prosenttia vuoden takaisesta, mikäli oli myös konsensusarvioita nopeampi nousu. Yhdysvaltojen työmarkkinoiden osalta julkistukset viikoittaisesta työttömyyskorvausten noususta osoittivat työmarkkinoiden pehmeyttä. Kokonaisinflaation kiihtyminen aiheuttaa kuitenkin Yhdysvaltain keskuspankki Fedille paineita nostaa korkoja aggressiivisesti. Tämä johtanee siihen, että vuoden toisella puoliskolla odotetaan lisää 0,5 prosenttiyksikön koronnostoja. Seuraava Fedin kokous on tällä viikolla (14-15.6).

Myös Euroopan osakemarkkinoilla kehitys oli laskuvoittoista. Euroopassa osakkeet laskivat jyrkästi sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki (EKP) ehdotti, että se voi nostaa korkoja heinäkuun jälkeen odotettua nopeammin. Euroalueen ydinalueiden valtionlainojen tuotot hyppäsivät lähinnä vastauksena viime viikon EKP:n kokoukseen, jota markkinat pitivät odotettua haukkamaisempana. Euroalueen reuna-alueiden valtionlainojen tuotot seurasivat laajasti ydinmarkkinoita.

EKP ilmoitti, että se aikoo aloittaa heinäkuussa talletuskorkonsa nostamisen 0,25 prosenttiyksiköllä hillitäkseen inflaatiota (talletuskorko on tällä hetkellä -0,5 %). Keskuspankki kuitenkin lisäsi, että "Jos keskipitkän aikavälin inflaationäkymät pysyvät samana tai heikkenevät, suurempi koronnosto on tarkoituksenmukaista syyskuun kokouksessa." EKP vahvisti myös lopettavansa joukkovelkakirjojen osto-ohjelmansa joukkovelkakirjalainojen netto-ostot 1. heinäkuuta.

EKP alensi talouskasvunäkymiään ja nosti inflaatioennustettaan. EKP näkee nyt inflaation pysyvän 2 prosentin tavoitteensa yläpuolella kolmen vuoden ennustejaksolla. Inflaation odotetaan kiihtyvän 6,8 prosenttiin vuonna 2022, ennen kuin se laskee 3,5 prosenttiin vuonna 2023 ja 2,1 prosenttiin vuonna 2024. EKP ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 2,8 prosenttia, mikä on alempi kuin sen aikaisempi ennuste (3,7 prosentin vuotuinen kasvu). Keskuspankin ennusteiden mukaan talouskasvu hidastuu 2,1 prosenttiin vuosina 2023 ja 2024.

Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson selvisi epäluottamusäänestyksestä voittajana ja sai konservatiivipuolueen parlamentin jäsenten äänestyksessä 59 prosenttia äänistä. Johnson on joutunut arvostelun kohteeksi juhlien järjestämisestä pääministerin kansliassa koronavirusrajoitusten aikana.

Myöhään perjantaina Japanin keskuspankin (BOJ), Japanin valtiovarainministeriön ja maan rahoituspalveluviraston korkeat virkamiehet antoivat yhteisen lausunnon, jossa ilmaisivat huolensa jenin nopeasta heikkenemisestä. Aiemmin tällä viikolla BOJ:n johtaja Haruhiko Kuroda kertoi Financial Timesin konferenssissa, että valuuttakurssi ei ole minkään keskuspankin, mukaan lukien BOJ:n, tavoite. Hän sanoi myös, että koska Japanin talouskasvu on edelleen alle pandemiaa edeltävän tason, BOJ:n on laajennettava taloudellista tukeaan jatkamalla nykyistä rahapolitiikan keventämistä. Kuroda myönsi, että rahapolitiikan keventäminen ei ollut täysin onnistunut, koska BOJ ei ollut saavuttanut 2 prosentin inflaatiotavoitettaan vakaalla ja kestävällä tavalla. Hän kuitenkin vakuutti, että tavoite on saavutettavissa tulevina vuosina.

Kiinan pörssit nousivat, kun sijoittajat odottivat löysempää rahapolitiikkaa ja merkkejä siitä, että Peking helpottaa vuosia kestänyttä teknologiasektorin rajoittamista. Talousmittauksissa vienti kasvoi kaksinumeroista vauhtia ja tuonti lisääntyi ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen toukokuussa tehtaiden avautuessa uudelleen ja toimitusketjun ongelmien parantuessa. Kiinan kauppataseen ylijäämä nousi viime kuussa odotettua suuremmalle 78,76 miljardin dollarin tasolle, kun se huhtikuussa oli 51,12 miljardia dollaria. Uusien pankkien luotonanto Kiinassa kasvoi odotettua enemmän toukokuussa, ja myös laajempi luotonannon kasvu kiihtyi.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 24/2022: Kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-24-tuottotaulukko

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.