2022-06-06 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-23: Laukkaava inflaatio myös euroalueen riesana


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys oli viime viikolla kaksijakoinen, kun kurssit olivat nousussa Aasiassa (+2,15 %) ja Japanissa (+1,66 %), mutta laskussa Yhdysvalloissa (-1,33 %), Suomessa (-1,06 %) ja Euroopassa (-0,75 %). Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) laskivat euromääräisesti vajaan prosentin (-0,91 %).

Sen sijaan korkomarkkinoilla tuottokehitys oli lähes yksinomaan negatiivinen, kun pääomaisuusluokat olivat laskussa. Suurin lasku koettiin euroalueen nominaalisissa (-2,6 %) ja inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (-1,2 %) voimakkaasti nousseen korkotason myötä. Korkeamman (-1,2 %) ja matalamman (-0,31 %) luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien alueiden dollarimääräisissä eurosuojatuissa velkakirjoissa (-0,8 %) viikkotuotot jäivät niin ikään negatiivisiksi. Kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräisten velkakirjojen kurssit jäivät vastaavasti edellisen viikon tasolle.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Euroopassa viime viikolla koetun korkotason ripeän nousun taustalla oli erityisesti alkuviikolla julkaistu toukokuun inflaatioraportti. Raportin mukaan hintojen nousu on jatkunut euroalueella odotuksia voimakkaampana, kun kuluttajahintaindeksi nousi toukokuussa peräti 8,1 % vuoden takaisesta ajanjaksosta (odotus 7,8 %; edellinen 7,5 %). Myös pohjainflaatiossa (kuluttajahintainflaatio pl. ruoka ja energia) nousu oli vuodentakaisesta varsin ripeä ja odotuksia kovempi (toteuma 3,8 %; odotus 3,6 %; edellinen 3,5 %). Raportti osoitti myös, että inflaatiopaine on nyt myös Euroopassa yhä laaja-alaisempi, kun esimerkiksi ruoka- ja juomakategoriassa (+7,5 %), teollisuustuotteissa (+4,2 %) sekä palveluissa (+3,5 %) hintojen nousu on edelleen kiihtynyt. Inflaation ohella korkojen nousun taustalla oli useiden Euroopan keskuspankin (EKP) jäsenten ns. haukkamaiset kommentit liittyen tarpeeseen saada inflaatiota kuriin. Näin ollen spekulaatiot siitä, että EKP saattaa nostaa ohjauskorkoaan jopa 50 korkopisteellä seuraavassa korkokokouksessa heinäkuussa, ovat yltyneet.

Makrouutisten osalta mielenkiinto kohdistui myös perjantaina julkaistuun Yhdysvaltojen toukokuun työllisyysraporttiin. Raportin mukaan maan talous lisäsi toukokuussa 390 000 maatalouden ulkopuolista työpaikkaa, mikä on odotettua korkeampi luku (odotus 318 000). Samaan aikaan työttömyysaste pysyi ennätysmatalalla 3,6 prosentissa, joskin odotuksiin nähden kymmenyksen korkeammalla tasolla. Vaikka toukokuun nettolisäykset olivat huhtikuuta pienemmät (ylöspäin tarkistetut huhtikuun nettolisäykset 436 000), pysyvät maan työmarkkinat edelleen kireinä, mikä osaltaan vähentää taantuman pelkoja. Keskimääräinen tuntipalkka nousi huhtikuusta 0,3 %, mikä on hieman odotuksia vähemmän (odotus 0,4 % k/k). Vuositasolla tarkasteltuna palkkojen 5,2 prosentin vuosinousu oli sen sijaan odotusten mukainen. Työllistyminen oli laaja-alaista. ”Vapaa-aika” ja ”Vieraanvaraisuus”-sektoriin syntyi eniten uusia työpaikkoja (+84 000), mutta myös ”Ammatti- ja yrityspalvelut” (+75 000), ”Kuljetus- ja varasto” (+47 000) sekä rakennussektorissa (+36 000) uusien työpaikkojen luonti oli vahva. Sen sijaan vähittäiskaupasta poistui toukokuussa 61 000 työpaikkaa, mikä kertoo siitä, että kuluttajat ovat siirtyneet kuluttamaan vähemmän tavaroita, mutta vastaavasti enemmän palveluja. Vaikka USA:n työmarkkinat ovat jatkaneet elpymistään, kokonaistyöllisyys on edelleen 440 000 alle pandemiaa edeltävän tason. Raportin mukaan työvoiman osallistumisaste (työvoiman määrä suhteessa työikäisen väestön kokonaismäärään) nousi kymmenyksen 62,3 prosenttiin, mutta on edelleen 1,1 prosenttiyksikköä alle helmikuun 2020 tason.

Tulevan viikon osalta sijoittajien katseet kiinnittyvät erityisesti torstaina pidettävään Euroopan keskuspankin korkokokoukseen ja perjantaina julkaistavaan Yhdysvaltojen toukokuun inflaatioraporttiin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-23-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-23-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.