2022-05-23 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-21: Yhdysvaltojen inflaatiokehitys syö vähittäiskaupan voittomarginaaleja


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys oli viime viikolla kaksijakoista. Euromääräisesti positiivisiin tuottoihin päästiin Aasiassa (+2,16 %), kehittyvillä markkinoilla (+1,54 %) ja Japanissa (+0,30 %), sekä kotimarkkinalla Suomessa (+0,54 %). Negatiivista kehitys oli erityisesti Yhdysvalloissa (-4,29 %), mutta myös Euroopassa (-0,48 %). Kokonaisuutena globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) laskivat euromääräisesti 2,64 %.

Korkomarkkinoilla kehitys oli pääosin mollivoittoista. Suurimmat laskut nähtiin alhaisemman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,59 %) ja euroalueen nimellismääräisissä (-0,43 %) valtionlainoissa. Euroalueen inflaatiolinkatut valtionlainat sen sijaan saavuttivat pienen positiivisen tuoton (+0,02 %). Korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,20 %) nähtiin myös negatiivisia tuottoja samoin kuin kehittyvien alueiden dollarimääräisissä valuuttasuojatuissa (eur) lainoissa (-0,21 %). Korkeamman paikallisvaluutanmääräisissä kehittyvien alueiden lainoissa taas nähtiin positiivisia tuottoja (+1,36 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Laskupaineet erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla jatkuivat viime viikolla, ja keskiviikkona oli suurin yhden päivän lasku S&P 500 -osakeindeksissä sitten kesäkuun 2020. Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat nyt yleisesti ottaen laskeneet seitsemättä viikkoa peräkkäin, ja S&P 500 on laskenut noin 18 % vuoden alusta dollareissa. Yhdysvaltojen markkinoita järkyttivät erityisesti tärkeimpien vähittäiskaupan jättiläisten, kuten Walmartin ja Targetin tulosraportit. Näistä molemmat yhtiöt raportoivat odotettua alhaisemmista liikevoittomarginaaleista, mikä johtui korkeammista kustannuksista esimerkiksi rahdin ja polttoaineen osalta. Sen lisäksi että voittomarginaalit heikkenivät, sijoittajat näyttivät olevan huolissaan siitä, että suuret vähittäiskauppiaat joutuisivat tulevina kuukausina siirtämään korkeampia kustannuksiaan asiakkailleen, mikä pitäisi inflaation korkeana.

Myöskään Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin johtajien kommentit viikon aikana eivät juurikaan rauhoittaneet inflaatio- ja korkopelkoja. Keskiviikkona Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi The Wall Street Journalille, että inflaation kesyttämiselle oli ehdoton tarve, ja että poliittiset päättäjät eivät epäröisi nostaa korkoja niin paljon kuin on tarpeen, vaikka se merkitsisi kipua. Kansas Cityn keskuspankin presidentti Esther George mainitsi CNBC:lle torstaina osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä, mutta näytti suhtautuvan siihen myönteisesti yhtenä keinona tiukempien rahoitusolosuhteiden syntymiseen. Yhdysvalloissa viime viikon taloustiedot antoivat ristiriitaisia signaaleja liittyen taantumapelkoihin. Sijoittajia näytti tiistaina ilahduttavan uutiset siitä, että vähittäiskaupan myynti ilman epävakaata autosegmenttiä oli noussut huhtikuussa odotettua enemmän (0,6 prosenttia verrattuna noin 0,4 prosentin ennusteeseen). Keski-Atlantin alueen teollisuuden aktiivisuus jäi kuitenkin torstaina selvästi odotuksia alhaisemmaksi, ja viikoittaiset työttömyyskorvaukset nousivat odotettua enemmän. Myös asuntojen rakentamisen aloitukset ja olemassa olevien asuntojen myynti jäivät odotettua pienemmiksi, mikä heijastaa asuntolainojen nousupaineita.

Myös Euroopassa osakkeet laskivat viime viikolla. Euroalueen talous oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä aiemmin uskottua vahvempi. Bruttokansantuotteen (BKT) kasvu tarkistettiin korkeammalle tasolle 0,3 prosenttiin edelliseen 0,2 prosenttiin verrattuna. Siitä huolimatta Euroopan komissio leikkasi ennusteensa vuoden 2022 BKT:n kasvun osalta 2,7 prosenttiin 4,0 prosentista ja nosti arviotaan inflaatiosta energian hinnan nousun vuoksi 6,1 prosenttiin 3,5 prosentista. Perjantaina julkistetut Saksan tuottajahinnat nousivat huhtikuussa ennätysmäärän ja nousua oli 33,5 % vuodentakaisesta. Energian hinnat nousivat tällä ajanjaksolla 87,3 % pääasiassa maakaasun jyrkän hinnannousun vuoksi. EU julkisti REPowerEU-nimisen 300 miljardin euron suunnitelman, jonka tavoitteena on lopettaa Euroopan unionin riippuvuus Venäjän energiantuonnista ennen vuotta 2030. Se perustuu neljään pilariin: energian säästäminen, venäläisen energian korvaaminen muilla fossiilisilla polttoaineilla, vihreän energian lisääminen, sekä uusien putkistojen ja nesteytetyn maakaasun terminaalien rahoittamiseen. Pandemian toipumisohjelman vielä käyttämättömistä lainoista saadaan suunnitelman toteuttamiseksi suurin osa varoista.

Japanin osakemarkkinoiden tuotto oli viime viikolla positiivinen, kun Nikkei 225 -indeksi nousi 1,18 % ja laajempi TOPIX-indeksi 0,71 %. Tunnelmaa vauhditti viikon lopulla Kiinan toimet kiinteistösektorin tukemiseksi. Myös Japanin hallituksen ilmoitus maan tiukkojen rajavalvontatoimenpiteiden keventämisestä tuki markkinaa. Kesäkuusta alkaen Japaniin ulkomailta saapuvien raja kaksinkertaistuu 20 000:een päivässä, kun hallitus ilmoitti viimeisimmistä toimistaan helpottaakseen voimassa olevia tiukkoja rajavalvontatoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. COVID-19-testaus- ja karanteenisääntöjä lievennetään myös matkustajille, jotka tulevat maista, joissa tartuntaprosentti on alhainen. Kiinassa osakkeet nousivat, kun keskuspankki laski korkoja tukeakseen maan kiinteistösektoria. Viime perjantaina Kiinan keskuspankki (PBOC) laski viisivuotisen lainan prime-korkoa (LPR), joka on asuntolainojen viitekorko, odottamattoman suurella 0,15 prosenttiyksiköllä 4,45 prosenttiin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-21-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät myös ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-21-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.