2022-05-16 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-20: Sijoittajat epäilevät talouden pehmeän laskun mahdollisuutta


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoilla oli seuraamillamme markkinoilla jälleen pääosin laskuviikko, vaikkakin perjantain positiivinen kehitys korjasi tilannetta. Positiivisia tuottoja saatiin Euroopan osakemarkkinoilla (+0,92 %), mukaan lukien Suomessa (+0,91 %) . Negatiivista kehitys oli euromääräisenä sen sijaan Aasian (-1,06 %), Yhdysvaltojen (-0,85 %) ja kehittyvillä osakemarkkinoilla (-0,84 %), sekä Japanissa (-0,31 %). Kokonaisuutena maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päättyivät 0,41 prosentin laskuun.

Korkomarkkinoiden kehitys oli kaksijakoista, sillä valtionlainojen kehitys oli korkojen laskiessa positiivista sekä nimellismääräisenä (+1,61 %) että inflaatiolinkattuna (+0,55 %). Myös yrityslainamarkkinoilla korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen hinnat kehittyivät positiivisesti (+0,76 %). Kehitys oli negatiivista alhaisemman luottoluokituksen yrityslainoilla (-0,99 %) ja kehittyvien markkinoiden lainoilla laskettuna euroissa sekä dollarimääräisenä (-0,43 %) että paikallisvaluutanmääräisenä (-0,05 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakemarkkinoilla oli jälleen tappiollinen viikko. Sijoittajat näyttivät olevan yhä epäileväisempiä sen suhteen, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed saavuttaisi talouden ns. pehmeän laskun nostamalla korkoja, jotta positiivinen inflaatiokehitys taittuisi, mutta siitä ei kuitenkaan aiheutuisi taantumaa. Viime viikko oli kuudes peräkkäinen laskuviikko sekä S&P 500 -osakeindeksille että Nasdaq Composite -osakeindeksille ja seitsemäs Dow Jones Industrial Average -osakeindeksille. Alimmillaan torstaina S&P 500 -indeksi oli laskenut huipustaan lähes 18 %. Indeksit olivat perjantaina nousussa, mikä korjasi kokonaiskehitystä. Positiivisen indeksikehityksen arvioitiin osaltaan johtuvan Teslan osakkeiden noususta, jonka laukaisi Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin twiitti siitä, että hänen sopimuksensa Twitterin ostosta oli toistaiseksi jäissä. Tämä osto olisi rahoitettu osittain myymällä osa Muskin huomattavasta osuudesta Teslassa.

Pääasialliset markkinoita painavat teemat ovat arviomme mukaan Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kiihtyvä rahapolitiikan kiristys, edelleen korkeat inflaatioluvut, huolet talouskasvun hidastumisesta, Kiinan tiukkojen koronarajoitusten aiheuttamat häiriöt ja tietysti Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Yhdysvalloissa viime keskiviikkona julkaistut inflaatioluvut painoivat markkinoiden tunnelmia. Kuluttajainflaatio hidastui hieman maaliskuun vauhdista, mutta ei niin paljon kuin odotettiin. Se nousi 8,3 % vuodessa verrattuna konsensusennusteiden noin 8,1 prosentin vuotuisen kasvun odotukseen. Samoin kuluttajan perusinflaatio (ilman ruokaa ja energiaa) hidastui odotettua vähemmän 6,2 prosenttiin verrattuna ennustettuun 6,0 prosentin vuotuiseen kasvuun. Erityisen huolestuttavaa sijoittajille saattoi olla 0,7 prosentin kuukausittainen palvelujen kuluttajahintojen nousu (ilman energiapalveluita). Tämä osoitti, että inflaatiopaineet olivat siirtymässä talouteen entistä laajemmin.

Euroopassa tärkeimmät uutiset liittyivät turvallisuustilanteeseen ja uutisiin Euroopan keskuspankilta. Suomi ja Ruotsi ilmoittivat aloittavansa hakemusprosessin Natoon. Venäjä määräsi pakotteita Euroopan unionin energiayhtiöille, mukaan lukien Gazprom Germanialle, jonka Saksa valtasi viime kuussa. Venäjän valtion omistama kaasuyhtiö Gazprom ilmoitti leikkaavansa toimituksia Eurooppaan Jamal-putken kautta, joka kulkee Puolan kautta Saksaan. Aiemmin Ukrainan putkilinjan operaattori pysäytti virrat toisesta venäläistä maakaasua Ukrainan kautta Eurooppaan kuljettavasta putkilinjasta ja ilmoitti syyksi Venäjän asevoimien häirinnän. Politicon mukaan näyttäisi siltä, että EU olisi luopumassa ehdotuksesta kieltää venäläisen öljyn käyttö väliaikaisesti ja että se keskittyisi sen sijaan muihin pakotetoimiin. Öljykieltoa vastustavat Venäjän öljyvaroista riippuvaiset maat, mukaan lukien Unkari. EU luopui Maltan ja Kreikan vastalauseiden jälkeen suunnitelmasta, jolla estettäisiin laivateollisuutta kuljettamasta venäläistä raakaöljyä.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde sanoi Sloveniassa, että EKP:n joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelma saattaa päättyä kolmannen vuosineljänneksen alussa, ja sitä seuraisi koronnosto vain muutaman viikon kuluttua. EKP:n huhtikuun kokouksen jälkeen yhä useammat päättäjät ovat näyttäneet tukevansa korkojen nostoa heinäkuussa.
Kiinan pörssit nousivat koronavirustapausten laskun myötä ja arvopaperiviranomaisten rauhoittavat kommentit nostivat sijoittajien mielialaa. Kiinan arvopaperimarkkinavalvontakomissio pyrkii lisäämään institutionaalisten sijoittajien osallistumista maan osakemarkkinoille ja laajentamaan Hongkongin pörssin sijoitettavaa universumia.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-20-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät myös ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-20-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.