2022-05-09 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-19: Apeat markkinatunnelmat jatkuneet


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden negatiivinen vire jatkui myös viime viikolla, kun kaikki päämarkkinat olivat laskussa. Suurin lasku koettiin Aasiassa, missä pörssit päätyivät -4,7 prosentin laskuun, mutta laskua koettiin myös kehittyvillä markkinoilla (-4.43 %), Euroopassa (-4,15 %) sekä Suomessa (-3,15 %). Japanissa (-0,07 %) ja Yhdysvalloissa (-0,37 %) kurssit olivat niin ikään euromääräisessä laskussa, mutta selvästi pienemmässä. Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) laskivat euromääräisesti -1,79 % ja vuoden alusta laskua on kertynyt -7,82 %.

Myös korkomarkkinoilla selvästi negatiivinen tuottokehitys sai viime viikolla jatkoa. Suurin lasku nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa (-2,96 %) ja nimellismääräisissä (-1,64 %) valtionlainoissa, kehittyvien alueiden dollarimääräisissä valuuttasuojatuissa (EUR) lainoissa (-1,59 %) ja saman alueen paikallismääräisissä lainoissa (-1,45 %). Yrityslainapuolella tuottokehitys jäi myös negatiiviseksi, kun laskua nähtiin sekä alhaisemman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (-1,31 %) että korkeamman luottoluokituksen euromääräisissä yrityslainoissa (-1,29 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed kiristi odotetusti rahapolitiikkaansa keskiviikkona pidetyssä kokouksessaan torjuakseen inflaatioriskejä. Fed nosti ohjauskorkoaan 50 korkopisteellä tasoon 0,75–1,00 %. Keskuspankki ilmoitti jatkavansa koronnostosykliä etupainotteisesti, kun Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell vihjasi, että samansuuruinen koronnosto on harkinnassa parissa seuraavassa kokouksessa kesä- ja heinäkuussa. Powell ei suoraan kommentoinut lopullista korkotasoa, mutta piti hieman yllättäen vielä suuremman 75 korkopisteen kertanostoa liian isona askeleena jatkossa. Pankki ilmoitti aloittavansa taseen supistamisen kesäkuussa 47,5 miljardilla kuukaudessa, hidastusvauhti kiihtyy 95 miljardiin seuraavien kolmen kuukauden aikana. Fed ilmaisi kasvavan huolensa inflaatiokehityksestä ja korosti valppautta/reagointikykyä inflaatioriskien suhteen. Powell varoitti inflaation kiihtymisen riskeistä korostaen työmarkkinoiden jännitteitä, kiihtyviä palkankorotuksia ja pitkittyneitä toimitusketjun ongelmia. Lisäksi pankki korosti Ukrainan sodan ja Kiinan koronaviruksen hillitsemistoimien vaikutuksia inflaatiokuvaan. Markkinat odottavat nyt 50 korkopisteen nostoa sekä kesä- että heinäkuun kokouksissa ja koronnostovaiheen hidastumista 25 peruspisteeseen, joka nostaa rahastokoron noin 2,8 prosenttiin vuoden loppuun mennessä.

Markkinareaktiot olivat alussa varsin myönteiset, kun korot lähtivät laskuun ja sikäläiset osakemarkkinat rajuun nousuun. Ensitulkinta oli, että koronnostosykli ei välttämättä merkittävästi vaaranna talouskasvua, kun pitäydytään maksimissaan 50 korkopisteen kertanostoissa. Positiivinen markkinatunnelma jäi kuitenkin varsin lyhyeksi, sillä jo seuraavana päivänä torstaina suunta oli päinvastainen, kun osakemarkkinat laskivat taalamääräisesti -3,6 prosenttia (SP 500 -indeksi). Osakemarkkinoiden kannalta tilanne on kuitenkin edelleen kiperä ja muuttumaton: inflaatio jyllää, keskuspankki on kiristämässä rahapolitiikkaansa ja korot jatkavat nousuaan. Yhä kohoneva korkotaso tarjoaa vähitellen sijoittajille vaihtoehdon osakesijoituksille.

Yhdysvaltain keskuspankki Fedin korkokokouksen ohella katseet olivat perjantaina julkaistussa Yhdysvaltojen huhtikuun työllisyysraportissa. Vaikka inflaatio kiihtyi ja kasvu hidastui, USA:n talous lisäsi huhtikuussa hieman odotettua enemmän työpaikkoja. Maatalouden ulkopuoliset työpaikat kasvoivat 428 000:lla huhtikuussa, mikä on hieman odotuksia enemmän (odotus: 380 000). Työttömyysaste oli 3,6 %, hieman arviota (3,5 %) korkeampi, mutta samalla tasolla kuin maaliskuussa. ”Vapaa-aika- ja vieraanvaraisuus”- sektori kasvatti eniten työnpaikkojen määrää (+78 000), mutta myös ”valmistus” (+55 000), ”kuljetus ja varastointi” (+52 000), ”ammatti- ja yrityspalvelut” (+41 000), ”rahoitustoiminta” (+35 000) sekä terveydenhuolto (+34 000). Uusien työpaikkojen luonti oli vahva. Inflaationkuvan osalta raportti oli kaksijakoinen. Keskituntiansioiden nousu oli kuukausitasolla hieman odotuksia matalampi (toteuma: 0,3 %, odotus: 0,4 %, edellinen: 0,4 %), mutta työmarkkinoiden osallistumisaste (työvoimassa olevien ihmisten määrä prosentteina siviiliväestöstä) laski yllättäen kahdella kymmenyksellä 62,2 prosenttiin ja työvoima supistui 363 000:lla. Mikäli tätä kehitystä ei saada kääntymään, työmarkkinoiden epätasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä jatkuu ja johtaa palkkapaineiden voimistumiseen entisestään. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä noin 5,6 miljoonaa enemmän avoimia työpaikkoja kuin aktiivisesti työtä etsiviä työttömiä työntekijöitä.

Kuluva viikko on makrouutisten osalta ohuempi, mutta katseet ovat tiistaina julkaistavassa USA:n huhtikuun inflaatioraportissa, keskiviikkona julkaistavassa USA:n huhtikuun tuottajahintaindeksissä sekä perjantaina julkaistavassa Michiganin yliopiston kuluttajien luottamusindeksissä.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-19-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-19-tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.