2022-05-02 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-18: Inflaatio- ja kasvuhuolet painoivat edelleen sijoittajien mielialaa


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden pääosin negatiivinen tuottokehitys sai viime viikolla jatkoa, kun lähes kaikki päämarkkinat olivat laskussa. Suurin lasku nähtiin Suomessa (-1,55 %), mutta euromääräistä laskua koettiin myös Euroopassa (-0,39 %) ja Yhdysvalloissa (-1,15 %). Yhdysvaltojen euromääräistä laskua pehmensi taalan yli kahden prosentin vahvistuminen euroa vastaan, taalamääräisesti kurssit Yhdysvalloissa olivat -3,3 prosentin laskussa. Positiiviseen viikkotuottoon sen sijaan ylsivät Aasian (+3,10 %), kehittyvien alueiden (+2,73 %) sekä japanin (+0,76 %) markkinat. Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) laskivat -0,55 %, vuoden alusta laskua on kertynyt -6,15 %.

Myös korkomarkkinoilla pääosin negatiivinen kehitys sai viime viikolla jatkoa. Suurin lasku nähtiin kehittyvien alueiden dollarimääräisissä valuuttasuojatuissa (eur) lainoissa (-1,69 %), mutta laskua nähtiin myös alhaisemman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (-1,22 %), korkeamman luottoluokituksen euromääräisissä yrityslainoissa (-0,45 %), sekä euroalueen nimellismääräisissä valtionlainoissa (-0,36 %). Sen sijaan euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (+0,43 %) ja kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräisissä lainoissa (+0,07 %) viikkotuotot olivat lievästi positiiviset.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikko päättyi apeaan tunnelmaan, kun markkinat kantoivat huolta Ukrainan sodasta, korkeasta inflaatiosta, nopeasti kiristyvästä globaalista rahapolitiikasta sekä Kiinan koronatilanteesta. Myös tuloskauden anti aiheutti loppuviikolla päänsärkyä, ja yhdysvaltalaisten teknologiajättien tulosraportit olivat suorastaan pettymys. Perjantaina oli erityisen raskas päivä Yhdysvalloissa, kun sijoittajat pettyivät tiettyjen teknologiajättiläisten tulosraportteihin. Perjantaina nousseet pitkät korot vauhdittivat myös osakkeiden laskua. Tärkeimmistä osakeindekseistä S&P 500 putosi perjantaina tuntuvat 3,6 % ja teknologiapainotteinen Nasdaq peräti 4,2 %. Huhtikuu oli tuottomielessä Yhdysvalloissa historiallisen kehno, kun S&P 500 -indeksi putosi 8,8 % ja teknologiapainotteinen Nasdaq peräti 13,3 %, joka oli voimakkain kuukausittainen lasku sitten lokakuun 2008.

Makrorintamalla katseet olivat viime viikolla alkuvuoden talouskasvussa Atlantin molemmin puolin. Yhdysvaltain BKT:n kasvu oli odotettua heikompaa, mutta luvut antavat mielestämme liian pessimistisen kuvan talouden tilasta. Bruttokansantuote (BKT) supistui yllättäen 1,4 % (n/n, vuositasolla, odotus: 1,0 %) ensimmäisellä neljänneksellä nettoviennin ja varastomuutoksen hidastaessa kasvua peräti 4:llä¬ prosenttiyksiköllä. Kauppavajeen kasvu ja varastojen pieneneminen peittivät kulutuksen ja investointien muutoin vahvan kasvun. Yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä ja toi 1,8 prosenttiyksikön kontribuution kasvuun. Pidämme ensimmäisen kvartaalin vaisua talouskehitystä tilapäisenä ja odotettavissa on selvää kiihtymistä vuoden toisella kvartaalilla.

Euroalueen BKT taas nousi alkuvuoden talouden haasteista huolimatta ensimmäisellä kvartaalilla odotusten mukaisesti 0,2 % edelliseltä kvartaalilta. Vuodessa nousua kirjattiin 5,0 % (edellinen: 4,7 %). Nousun myötä yhteisalueen absoluuttinen BKT-taso on nyt 0,4 prosenttia matalampi kuin pandemiaa edeltävä taso. Vaikka alkuvuoden talouskasvu oli positiivinen, vallitsevaa talouskuvaa varjostavat tällä hetkellä Ukrainan sodan vaikutukset, tuotantoketjujen ongelmat sekä korkea inflaatio, joten alueen kasvutrendi on toistaiseksi kysymysmerkki.

Kasvukuvan ohella sijoittajien katseet olivat perjantaina julkaistuissa euroalueen huhtikuun inflaatioluvuissa. Kuluttajahintojen nousu (CPI) pysyi huhtikuussa odotusten mukaisesti ennätyskorkeassa 7,5 prosentin kasvuvauhdissa (edellinen: 7,5 % v/v). Kuluttajahintojen nousu nojaa edelleen pitkälti energiahintojen nousuun (+38 % v/v), mutta on selviä viitteitä siitä, että hintapaineet ovat leviämässä taloudessa yhä laajemmalle. Pohjainflaation kiihtyminen (kuluttajahinnat pl. ruoka ja energia) 2,9 prosentista (v/v) ennätykselliseen 3,5 prosenttiin (v/v) on tästä hyvä esimerkki. Hintapaineet tulevat käsityksemme mukaan jatkumaan ennakoitua pidempään ja ne alleviivaavat keskuspankin tarvetta reagoida ja siirtyä kiristyneempään rahapolitiikkaan kasvunäkymien sumentumisesta huolimatta.

Kuluvalla viikolla katseet ovat tiukasti Yhdysvaltojen keskuspankin keskiviikon kokouksessa. Odotuksissa on ohjauskoron peräti 50 korkopisteen nosto ja vahvat viestit siitä, että rahapolitiikan kiristyminen tulee saamaan jatkoa. Tämän ohella perjantaina on tarjolla USA:n huhtikuun työllisyysraportti, missä odotetaan työllisyyden edelleen kohentuneen (400 000 uutta työpaikkaa maatalouden ulkopuolella) ja työttömyysasteen painuneen historiallisen alhaiselle tasolle (3,5 %).

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-18-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa, sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-18-tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.