2022-04-25 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-17: Keskuspankit haukkamaisina koronnostojen suhteen


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinat päätyivät seuraamillamme markkinoilla viime viikolla perjantain päätteeksi pääosin laskuun. Euromääräisenä kehitys oli heikointa kehittyvillä osakemarkkinoilla (-3,32 %), Aasiassa (-3,01 %), Yhdysvalloissa (-2,40 %) ja Japanissa (-1,52 %). Myös Euroopan (-1,33 %) osakemarkkinat päätyivät laskuun Suomea lukuun ottamatta (+0,72 %). Kokonaisuudessaan maailman osakemarkkinat päätyivät 2,66 prosentin laskuun (MSCI World AC).

Myös korkomarkkinoilla vallitsi viime viikolla negatiivinen vire. Eniten laskivat kehittyvien korkomarkkinoiden lainojen hinnat sekä dollari- (-1,66 %) että paikallisvaluutanmääräisinä (-1,66 %). Selvää laskua nähtiin myös korkeamman (-0,98 %) ja alhaisemman (-0,89 %) luottoluokituksen yrityslainojen hinnoissa. Laskua oli myös valtionlainapuolella euroalueen nimellismääräisissä (-0,88 %) ja inflaatiolinkatuissa (-0,62 %) lainoissa.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoilla oli laskuviikko ensisijaisesti keskuspankkien haukkamaisuuden ja toisaalta myös Ukrainan sodan näkymien takia. Yhdysvalloissa sekä teollisuus- että palvelusektoreiden kehitystä kuvaavan PMI-ostopäällikköyhdistelmäindeksin (S&P Global U.S. Composite PMI Output Index) mukaan tilauksien kasvu hidastui huhtikuussa, mutta pysyi edelleen vahvana. Indikaattorin viime viikolla julkistettu lukema oli 55,1, kun se maaliskuussa oli 57,7. Teollisuus- ja palveluliiketoiminnan uudet tilaukset viittasivat kysynnän jatkuvan vahvana koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten löystyessä. Molemmat sektorit näyttivät kuitenkin kamppailevan nousevien työvoima- ja tuotantokustannusten kanssa.

St. Louisin Fedin pääjohtaja James Bullard toisti näkemyksensä, että kohonneen inflaation hillitsemiseksi keskuspankin pitäisi toimia nopeasti, jotta se saisi korot tasolle, joka ei stimuloi tai estä taloudellista kasvua. Bullard ilmoitti, että jopa 0,75 prosenttiyksikön yksittäinen koronkorotus voisi olla keskustelun aiheena. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) isännöimässä tilaisuudessa Yhdysvaltojen keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell sanoi, että 0,5 prosenttiyksikön koronkorotus voisi olla harkinnassa 3.–4. toukokuuta pidettävässä keskuspankin kokouksessa. Vaikka Powell myönsi talouden pehmeän laskun toteuttamisen haasteet, hän vetosi historiallisesti vahvoihin työmarkkinoihin ja kiisti pelot, että Fedin koronnostosykli uhkaisi ajaa talouden taantumaan.

Puhuessaan IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokouksessa Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde toisti, että sen arvopaperien osto-ohjelma päättyy kolmannella vuosineljänneksellä ja että talouskehitys antaa suunnan tulevien koronnostojen osalta. Aiemmin keskuspankin hallintoneuvoston haukat – Bundesbankin pääjohtaja Joachim Nagel ja Latvian keskuspankin pääjohtaja Martins Kazaks – näyttivät vahvistavan kantaansa ja vaativat elvytystoimien pikaista lopettamista heinäkuussa, mitä seuraisivat koronnostot. Aiemmin kyyhkymäisenä pidetty EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos ehdotti, että korkoa voitaisiin nostaa jo heinäkuussa.

Euroalueen liiketoiminnallinen kehitys kiihtyi yllättäen huhtikuussa palvelusektorin nopeutuneen kasvun vauhdittamana talouksien noustessa koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista ostopäällikköindeksin mukaan. S&P Global Flash Eurozone PMI Composite Output Index (euroalueen ostopäällikköindeksien yhdistelmä) nousi huhtikuussa 55,8:aan maaliskuun 54,9:stä. Teollisuustoiminta näytti kuitenkin hidastuvan jatkuvien tarjontarajoitusten, hintojen nousun ja Venäjän Ukrainan hyökkäykseen liittyvien häiriöiden vuoksi. Mielipidemittausten mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron näytti vahvistavan johtoaan suhteessa vastaehdokkaaseensa Marine Le Peniin ennen presidentinvaalien ratkaisevaa toista kierrosta 24. huhtikuuta. Saksan liittokansleri sekä Espanjan ja Portugalin pääministerit kehottivat Le Monde -sanomalehden yhteisessä artikkelissa äänestämään Macronin puolesta. Le Penin mahdollista voittoa on verrattu mm. Brexitiin liittyen sen mahdollisiin vaikutuksiin markkinoilla. Sunnuntaisten vaalien jälkeen Macron sai kuitenkin tarvittavan äänimäärän uudelleenvalintaa varten, joka tulkittaneen markkinoilla positiivisesti.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-17-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-17-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.