2022-04-19 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-16: Inflaatiopaineet ja yritysten marginaalipaineet heikensivät markkinoiden tunnelmaa


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys oli viime viikolla mollivoittoista. Suurin lasku euromääräisenä nähtiin Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla (-1,60 %). Muuten laskua oli kautta linjan seuraamillamme markkinoilla Aasiassa (-0,83 %), Japanissa (-0,28 %), kehittyvillä osakemarkkinoilla (-0,34 %) sekä Euroopassa (-0,20 %) mukaan lukien Suomessa (-0,76 %). Kokonaisuutena maailman osakemarkkinat päätyivät 0,78 prosentin laskuun (MSCI World AC).

Myös korkomarkkinoilla kehitys oli pääosin negatiivista. Suurin lasku nähtiin kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä lainoissa (-1,14 %). Laskua oli myös muissa luokissa mukaan lukien korkeamman (-0,55 %) ja alhaisemman luottoluokituksen yrityslainat (-0,61 %), sekä euroalueen nimellismääräiset (-0,86 %) ja inflaatiolinkatut lainat (-0,26 %). Poikkeuksena olivat kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutanmääräiset lainat, joiden hinnat nousivat euroissa mitattuna +0,43 %.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla markkinoiden sentimenttiä painoivat odotukset yritysten tuloskasvun hidastumisesta. Toisin kuin viime vuosineljänneksillä, tietopalvelu FactSetin kyselyyn vastanneet analyytikot ovat alentaneet tulosarvioitaan ja odottavat Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksin yritysten tulosten kasvaneen edellisvuoteen verrattuna hitainta vauhtia sitten vuoden 2020 lopun. Myös inflaatiotiedot ja hintapaineiden vaikutus yritysten marginaaleihin näyttivät olevan markkinoiden valokeilassa. Mm. Chicagon keskuspankin johtaja Charles Evans, jota on pidetty historiallisesti "kyyhkymäisenä", sanoi Detroitissa järjestetyssä tapahtumassa, että hänen mielestään on keskusteltava koronnostovauhdin kiihdyttämisestä. Lisäksi Yhdysvaltojen työministeriö raportoi viime tiistaina, että kokonaisinflaatio nousi 1,2 prosenttia maaliskuussa, mikä nosti vuosikasvun 8,5 prosenttiin. Tämä on hieman konsensusodotuksia korkeampi ja uusi neljän vuosikymmenen huippuluku. Ydininflaatio (inflaatio ilman elintarvikkeiden ja energian hintoja) nousi vain 0,3 prosenttia, mutta kuitenkin alle konsensusodotusten (0,5 %). Raakaöljyn hinta oli taas nousussa ja nousi yli 100 dollariin tynnyriltä sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että rauhanneuvottelut Ukrainan kanssa ovat pysähtyneet.

Euroopan osalta Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti viimeisimmässä kokouksessaan, että se noudattaa aiempaa ohjeistustaan elvytystoimien tasaisesta poistamisesta ja sanoi, että viimeaikaiset taloustiedot "vahvistavat sen odotuksia", joiden mukaan sen omaisuusostojen pitäisi päättyä kolmannella vuosineljänneksellä. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi kokouksen jälkeen, että poliittiset päättäjät "säilyttäisivät valinnaisuuden, asteittaisuuden ja joustavuuden rahapolitiikkamme harjoittamisessa". Hän sanoi myös, että korkojen nostamiselle ei ole selkeää aikataulua ohjelman päätyttyä. Ranskassa pidetyissä presidentinvaaleissa Kansallisen liittouman johtaja Marine Le Pen ja presidentti Emmanuel Macron voittivat muut haastajat ensimmäisellä kierroksella ja kohtaavat toisensa toisella kierroksella 24. huhtikuuta. Macron sai lähes 28 % äänistä ja Le Pen hieman yli 23 %. Kolmanneksi tullut ehdokas Jean-Luc Mélenchon keräsi 22 % äänistä.

Kiinan markkinat laskivat viime viikolla, kun Shanghaissa kiihtyvä koronavirusepidemia lisäsi huolta toimitusketjun häiriöistä. Toimitusketjun halvaantuminen koetteli osia Kiinan teollisuussektorista, kun kasvava määrä kiinalaisia kaupunkeja otti uudelleen käyttöön rajoituksia viruksen poistamiseksi. Kiinan vaikeuksissa oleva kiinteistösektori oli myös edelleen otsikoissa. Zhenro Propertiesista tuli viimeisin maksukyvytön kiinteistökehittäjä, kun yhtiö paljasti, että se ei ole maksanut 20,4 miljoonan dollarin korkomaksuja kahdelle offshore-lainalle. Lokakuussa maksukyvyttömyyteen jäänyt kiinteistökehittäjä Fantasia Holdings nimitti konsultin tarkastelemaan taloudellista asemaansa ja suunnittelemaan mahdollisia omaisuuden myyntisuunnitelmia, sekä auttamaan yleisen velkajärjestelysuunnitelman toteuttamisessa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-16-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät myös ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-16-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.