2022-04-11 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-15: Inflaatiohuolet edelleen markkinoiden keskiössä


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui myös viime viikolla kaksijakoisena, vaikka liikkeet olivat edellisiin viikkoihin nähden selvästi maltillisemmat. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Euroopassa (+0,78 %), Yhdysvalloissa (+0,29 %) ja Suomessa (+0,23 %). Euromääräistä laskua sen sijaan nähtiin edellisen viikon tapaan Japanissa (-2,25 %). Kehittyvillä markkinoilla ja globaalisti kurssit jäivät edellisen viikon tasoon.

Korkomarkkinoiden viikkokehitys jatkui voimakkaasti kohonneen korkotason myötä edelleen varsin mollivoittoisena. Suurin lasku tuotoissa nähtiin kehittyvien alueiden valuuttasuojatuissa (EUR) taalamääräisissä joukkolainoissa (-1,96 %), mutta myös kaikissa muissa omaisuuslajeissa viikkotuotot jäivät negatiivisiksi (euroalueen nominaaliset valtionlainat: -1,34 %, matalamman luottoluokituksen globaalit valuuttasuojatut yrityslainat: -1,03 %, korkeamman luottoluokituksen yrityslainat: -0,71 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Makrouutisten saralla katseet kohdistuivat tiistaina julkaistuun USA:n palvelualojen luottamusindeksiin (ISM). ISM-indeksi nousi selvästi helmikuun lukemasta (56,6) lukemaan 58,3, vaikka jäi aavistuksen odotuksista (58,5). Kokonaisindeksin nousun taustalla oli erityisesti uusista tilauksista kertova alaindeksi, joka kohosi lukemaan 60,1 (odotus 56,1). Myös hintaindeksi oli voimakkaassa nousussa (83,3) kertoen jatkuneista hintapaineista palvelusektoreilla. Raportin mukaan työvoimapula on lieventynyt hieman, kun koronatapaukset ovat vähentyneet ja rajoituksia on lievennetty. Geopoliittiset huolenaiheet ovat kuitenkin luoneet epävarmuutta monille yrityksille. Erityisesti materiaalikustannuksiin (varsinkin polttoaineiden ja kemikaalien hintoihin) vaikuttanut Venäjän ja Ukrainan välinen sota on lisännyt epävarmuutta. Suhteellisen vahva raportti tukee edelleen maan taloutta ja toimii kasvun moottorina, vaikka kireä inflaatioympäristö pakottaa keskuspankkia kiristämään rahapolitiikkaa.

Palvelualojen ISM-indeksin ohella sijoittajien kiinnostus oli keskiviikkona julkaistuissa Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin maaliskuun korkokokouksen pöytäkirjoissa. Pöytäkirjat vahvistivat markkinoiden odotukset tulossa olevasta merkittävästä rahapolitiikan kiristymisestä, sillä pöytäkirjojen mukaan useat jäsenet olivat jo maaliskuussa valmiita nostamaan ohjauskorkoa 50 korkopisteellä nähdyn 25 korkopisteen sijaan. Pöytäkirjojen perusteella voidaan korkonostotahdin olettaa kiihtyvän, ja seuraavassa kokouksessa toukokuussa olisi luvassa 50 korkopisteen nosto. Pankin odotetaan myös kertovan toukokuun kokouksen yhteydessä taseen supistamisesta 95 miljardilla kuukaudessa (60 mrd. valtionlainat + 35 mrd. asuntovakuudelliset lainat). Markkinoiden hinnoittelun mukaan ohjauskorko saavuttaa 2,6 prosentin tason vuoden loppuun mennessä. Rahapolitiikka kiristyy nyt siis vauhdilla ja riski talouskasvun hyytymisestä tai kääntymisestä negatiiviseksi on kohonnut.

Tuleva viikko on makrouutisten osalta määrällisesti suhteellisen ohut, mutta tarjolla on kaksi tärkeää tapahtumaa. Tiistaina julkaistaan maaliskuun inflaatioraportti Yhdysvalloista ja torstaina Euroopan keskuspankki (EKP) pitää säännönmukaisen korkokokouksen. Yhdysvaltojen maaliskuun inflaatioraportti tulee odotusten mukaan olemaan edelleen varsin kireä, koska inflaation odotetaan edelleen kiihtyvän helmikuun tasosta myös pohjainflaation osalta. EKP:n korkokokouksen suurin anti tulee todennäköisesti olemaan kommentointi tulevista korkopolitiikan askelmerkeistä.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 15/2022: kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 15/2022: tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.