2022-04-04 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-14: Markkinoilla hengähdystauko


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla kaksijakoisena. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Suomessa (+3,33 %), kehittyvillä alueilla (+1,39 %) sekä Euroopassa (+1,09 %). Euromääräistä laskua sen sijaan nähtiin Japanissa (-2,03 %) ja Yhdysvalloissa (-0,37 %), ja näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) jäivät viikon päätteeksi edellisen viikon tasoon (+0,04 %).

Korkomarkkinoiden viikkokehitys oli niin ikään kaksijakoinen. Korkojen nousun seurauksena euroalueen valtionlainatuotot (nominaalit ja inflaatiolinkatut) jäivät negatiivisiksi (-0,43 %, -0,06 %), kun taas korkeamman (+0,25 %) ja matalamman (+1,02 %) luottoluokituksen yrityslainojen viikkotuotot olivat kaventuneiden luottoriskipreemioiden ajamina positiiviset. Kehittyvien alueiden joukkolainatuotot (dollarimääräiset ja paikallisvaluuttamääräiset) olivat niin ikään selvästi positiiviset.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakemarkkinoilla nähtiin viime viikolla vahvan tuottojakson jälkeen hengähdystauko. Sijoitusmarkkinat tasapainoilevat edelleen vastakkaissuuntaisten ajureiden välillä. Sodasta huolimatta makrodata on pysynyt verrattain vahvana, vaikka epävarmuus tulevasta kasvukuvasta on edelleen suuri etenkin Euroopan osalta. Inflaatiokehitys on jatkunut varsin kireänä, ja odotukset keskuspankkien nopeasta rahapolitiikan kiristämisestä ovat pysyneet korkeina. Korkomarkkinoilla nähdään yhä kasvava huoli mahdollisesta taantumasta etenkin Yhdysvalloissa, kun 10 vuoden ja 2 vuoden valtionlainakorkojen erotus kääntyi viikon päätteeksi negatiiviseksi. Tätä taantumaindikaattoria on pidetty suhteellisen luotettavana, vaikka keskuspankin harjoittama erittäin elvyttävä rahapolitiikka (etenkin velkakirjojen osto-ohjelma) on heikentänyt mittarin luotettavuutta. Laukkaava inflaatio ja sen taltuttaminen nostavat korkomarkkinoiden mielestä riskiä siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin rahapolitiikan kiristys heikentää pidemmän aikavälin kasvukuvaa ja ajaa talouden taantumaan. Tätä taustaa vasten tullaan kohta alkavaa tuloskautta seuraamaan erityisen tarkasti. Sijoittajat hakevat vastausta siihen, missä määrin yhtiöt ovat pystyneet siirtämään kohonneet hinnat omiin loppuhintoihinsa ja onko rajusti noussut inflaatio vaikuttanut negatiivisesti kysyntäkuvaan.

Makrouutisten osalta katseet olivat Yhdysvaltojen perjantain työllisyysraportissa. Maatalouden ulkopuoliset työpaikat kasvoivat maaliskuussa 431 000:lla kuukaudessa, kun taas työttömyysaste laski kymmenyksen 3,6 prosenttiin. Odotuksissa oli 490 000 työpaikan nettolisäys ja 3,7 prosentin työttömyys. Työvoiman osallistumisaste nousi kymmenyksen 62,4 prosenttiin ja saavutti melkein pandemiaa edeltäneen tason 62,5. Työvoima kasvoi 418 000:lla työntekijällä ja oli maaliskuussa enää 174 000 vähemmän kuin ennen pandemiaa. Työpaikkoja syntyi eniten ns. koronaherkässä ”vapaa-aika ja vieraanvaraisuus” -kategoriassa (+112 000), mutta myös yrityspalveluissa nähtiin vahva 102 000 uuden työpaikan lisäys. Vähittäiskaupassa (+49 000) ja teollisuudessa (+38 000) nähtiin myös selvää työllisten määrän kasvua. Inflaation kannalta tärkeät keskimääräiset tuntipalkat kasvoivat odotusten mukaisesti 0,4 prosenttia kuukaudessa ja 5,6 prosenttia vuoden takaisesta ajanjaksosta (odotus: 5,5 prosenttia). Raportti oli kaiken kaikkiaan suhteellisen yllätyksetön ja tukee keskuspankin päätöstä lopettaa rahapolitiikan elvytystoimet.

Tuleva viikko on makrouutisten osalta selvästi ohuempi. Tiistaina on tarjolla maaliskuun palvelusektorin luottamusindikaattorit (ISM) Yhdysvalloista, keskiviikkona Yhdysvaltojen keskuspankin maaliskuun korkokokouksen pöytäkirjat ja torstaina euroalueen helmikuun vähittäismyyntilukuja. Näiden ohella katseet ovat luonnollisesti Ukrainan sodassa ja uutisissa mahdollisesta edistymisestä tulitaukoneuvotteluissa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-14-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-14-tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.