2022-03-28 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-13: Korot ja inflaatio edelleen nousu-uralla


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys oli viime viikolla kaksijakoista. Seuraamillamme markkinoilla Euroopan (-0,14 %), mukaan lukien Suomen (-2,30 %) sekä Aasian (-0,09 %) tuottokehitys oli euromääräisenä negatiivista. Positiivista tuottokehitystä nähtiin sen sijaan kehittyvillä osakemarkkinoilla (+0,80 %), Japanissa (+2,34 %) ja Yhdysvalloissa (+2,44 %). Kokonaisuutena maailman osakemarkkinat päätyivät näiden kehitysten ajamina viikon päätteeksi nousuun (MSCI World AC: +1,78 %).

Korkomarkkinoilla kehitys oli seuraamillamme markkinoilla pääosin negatiivista. Suurinta negatiivinen kehitys oli kehittyvien markkinoiden dollarimääräisillä lainoilla (-1,61 %), kun taas paikallisvaluutanmääräiset lainat tuottivat pienen positiivisen tuoton (+0,21 %). Euroalueen valtionlainat tuottivat pettymyksen tuottomielessä nimellismääräisenä (-1,18 %), kun taas euroalueen inflaatiolinkatut valtionlainat tuottivat positiivisesti (+0,34 %). Yrityslainapuolella tuottoluvut olivat selvästi negatiivisia sekä korkeamman (-0,66 %) että matalamman luottoluokituksen lainoilla (-0,53 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Yhdysvalloissa tärkeimmät osakemarkkinoiden vertailuindeksit sulkeutuivat viikon päätteeksi pääosin positiiviselle puolelle ja S&P 500 -osakeindeksi nousi perjantaina korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 10. päivän. Myös informaatioteknologiaosakkeet menestyivät hyvin osaltaan analyytikoiden positiivisten ennusteiden ajamina liittyen Applen iPhone 13 hyviin myyntilukuihin. Hyödykkeiden hintojen nousu taas vauhditti energia- ja materiaalisektoreita. Sen sijaan huolet Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin yhä jyrkemmästä koronnostopolitiikasta näyttivät painavan mielialaa osakemarkkinoilla alkuviikosta ja saivat myös aikaan myyntiaallon joukkovelkakirjamarkkinoilla. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell toisti maanantaina pitämässään puheessa, että keskuspankki voi nostaa korkoa tulevissa kokouksissaan yli 0,25 prosenttiyksikköä, jos pankin päättäjät katsovat tarpeelliseksi hillitä inflaatiota. Aiemmin samana päivänä Atlantan keskuspankin presidentti Raphael Bostic kuitenkin sanoi, että "kohonnut epävarmuus" on heikentänyt hänen luottamustaan siihen, että "erittäin aggressiivinen koronnostopolku" on sopiva Fedin kannalta.

Viime viikon taloustiedot Yhdysvalloissa olivat vaihtelevia ja piirsivät jonkin verran hämmentävää kuvaa tilanteesta, koska osa talousluvuista näytti parantuneen Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Kestohyödykkeiden tilaukset laskivat helmikuussa 2,2 prosenttia, mikä on ensimmäinen lasku viiteen kuukauteen. Lasku oli suurempi kuin konsensusennuste, joka odotti 0,5 prosentin laskua. Lisäksi uusien asuntojen myynti laski helmikuussa 2,0 prosenttia huolimatta varastojen noususta korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2008. IHS Markitin teollisuuden aktiivisuusmittari taas nousi maaliskuussa paljon odotettua enemmän ja saavutti korkeimman tason sitten syyskuun 2020, ja sen palvelualojen mittari osoitti suurinta aktiivisuutta sitten heinäkuun 2021. Samaan aikaan viikoittaiset työttömyyskorvaukset laskivat paljon odotettua enemmän ja saavuttivat tason, joka nähtiin viimeksi syyskuussa 1969.

Myös Ukrainan sota oli edelleen sijoittajien mielissä. Raskaat taistelut jatkuivat Kiovan pohjoispuolella, ja Ukrainan viranomaiset torjuivat Venäjän vaatimuksen Mariupolin antautumisesta. Tunnelmaa heikensi myös huoli siitä, että Venäjä saattaa ottaa käyttöön taktisia ydinaseita, jos sen joukkojen eteneminen pysähtyy. Torstaina mielialaa osakemarkkinoilla nosti ilmoitus, että Ukrainan presidentti Zelenskyn neuvonantaja ilmaisi varovaista optimismia tulitaukoneuvotteluihin liittyen. Länsimaat sopivat useissa huippukokouksissa lisäävänsä sotilaallista tukea Ukrainalle, vahvistavansa joukkoja Euroopan rajoilla ja laajentavansa Venäjän instituutioita, yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevia pakotteita. Taloudellisiin toimenpiteisiin kuului se, että Venäjän keskuspankkia estettiin myymästä kultavarantojaan valuutan vahvistamiseksi ja Ukrainan hyökkäyksen kulujen maksamiseksi. Euroopan unionin (EU) johtajat keskittyivät nykyisten pakotteiden tiukentamiseen ja veronkierron hillitsemiseen, mutta eivät asettaneet lisärajoituksia Venäjän energiantuontiin. Yhdysvallat suostui toimittamaan tänä vuonna EU:lle lisää vielä 15 miljardia kuutiometriä nesteytettyä maakaasua tavoitteenaan vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän kaasusta.

Osakekurssit Euroopassa laskivat edelleen jatkuvan Ukrainan sodan ja rahapolitiikan kiristysnäkymien vuoksi. Euroalueen taloudellinen aktiivisuus näytti hidastuvan maaliskuussa, kun S&P Global -ostopäälliköiden yhdistelmäindeksi putosi 54,5:een helmikuun 55,5:stä. Yritysten kustannukset ja laskutetut hinnat nousivat ennätysvauhtia raaka-aineiden hintojen huiman nousun ja Ukrainan konfliktin aiheuttamien toimitusviivästysten vuoksi. Euroopassa yritysten luottamus talouskehitykseen romahti talousnäkymiin liittyvien kasvavien huolien vuoksi.

Japanin osakemarkkinat nousivat viime viikon aikana. Mielialaa lisäsivät odotukset talouden elvytystoimista ja Japanin keskuspankin (BoJ) vakuuttelut, että se jatkaa erittäin elvyttävää rahapolitiikkaa. Pääministeri Fumio Kishidaan kohdistuu kasvavia paineita liittyen toiveisiin lieventää nousevien polttoaineiden ja hyödykkeiden hintojen vaikutusta kotitalouksiin ja yrityksiin, ja hallitus aikookin julkistaa lisätoimenpidepaketin talouden elvyttämiseksi. Jatkuva jenin heikkous nousevien tuontikustannusten ja erittäin alhaisten korkojen vuoksi sai valtiovarainministeri Shunichi Suzukin korostamaan valuutan vakauden merkitystä.

Kiinan osakemarkkinat laskivat Yhdysvaltojen pörssilistattujen kiinalaisten yritysten listautumisen pelossa, joka johtuu Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kiistasta tilintarkastusstandardeihin liittyen. Huolet kaksoislistattujen kiinalaisten osakkeiden kohtalosta vaimensivat edelleen tunnelmaa. Kiinan sääntelyviranomaiset kehottivat joitain maan Yhdysvalloissa listattuja pörssiyhtiöitä laatimaan tilintarkastusasiakirjat tilikaudelle 2021 Yhdysvaltojen vaatimusten mukaisesti. Uutiset Kiinan sääntelijöiden antamista ohjeista kaksoislistatuille yhtiöille näyttivät olevan osoitus Pekingin halukkuudesta mukautua Washingtonin vaatimuksiin tilintarkastusstandardeista. Raportit pahenevasta koronavirusepidemiasta vähensivät riskinottohalua myös Kiinassa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-13-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-13-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.