2022-03-21 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-12: Vahva osakeviikko riskeistä huolimatta


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys kääntyi viime viikolla selvästi positiiviseksi, kun markkinoiden odotukset tulitauon sopimisesta vahvistuivat. Suurin euromääräinen nousu koettiin Euroopassa (+5,5 %) ja Suomessa (+5,3 %), mutta myös muut markkinat olivat tuntuvassa nousussa (USA: +4,8 %, Japani: +3,7 %, kehittyvät markkinat: +2,5 %). Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) nousi viime viikolla euromääräisesti miltei 5 prosenttia.

Korkomarkkinoiden tuottokehitys sen sijaan oli seuraamillamme markkinoilla kaksijakoinen. Euroalueen nominaalisten (-0,41 %) ja inflaatiolinkattujen (-0,93 %) valtionvelkakirjojen tuotot olivat selvästi negatiiviset korkotason nousun seurauksena. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot olivat lievästi positiiviset (+0,1 %), kun taas matalamman luottoluokituksen yrityslainojen (+0,87 %) ja etenkin kehittyvien alueiden dollarimääräisten velkakirjojen tuotot (+2,0 %) olivat selvästi positiiviset.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikon positiiviset markkinareaktiot johtuivat Venäjän ja Ukrainan neuvotteluista kerrotuista myönteisistä uutisista. Venäjän kerrotaan harkitsevan ratkaisua, jossa Ukraina säilyttäisi oman hallintonsa ja itsenäisyytensä, jos se sitoutuisi olemaan sotilaallisesti liittoutumaton ja jos se estäisi läntisten sotilastukikohtien perustamisen alueelleen. Venäjän asettamasta 15 kohdan listasta Ukraina on saatujen tietojen mukaan hyväksynyt vain neljä, joten olemme edelleen skeptisiä sen suhteen, että ratkaisu löydettäisiin nopeasti. Esimerkiksi Itä-Ukrainan Donbassin ja Krimin alueiden kysymykset ovat edelleen ratkaisematta ja osapuolet ovat kaukana toisistaan. Vaikka markkinat ovat kasvaneet positiivisemmiksi mahdollisen tulitaukosopimuksen myötä, kysymys nykyisistä pakotteista ja niiden purkamisesta on edelleen ratkaisematta, eikä lännellä ole näkemyksemme mukaan aikomustakaan lieventää niitä lähitulevaisuudessa.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti odotetusti pankin ohjauskorkoa 25 korkopisteellä 0,25–0,50 prosenttiin ja pankki ennustaa nyt nähdyn koronnostotahdin olevan tarkoituksenmukaista jatkossakin. Pankin jäsenten omat arviot (ns. dot plots) tulevista nostoista indikoivat vielä kuusi 25 korkopisteen koronnostoa tänä vuonna (1,75–2,00 % vuoden loppuun mennessä). Fed sanoo, että Venäjän hyökkäyksen ja lännen pakotteiden taloudelliset vaikutukset ovat epävarmoja, mutta ne todennäköisesti luovat lisäpaineita inflaatioon. Fedin pääjohtaja Jerome Powell totesi, että Yhdysvaltain talous on riittävän vahva kestämään tiukempaa rahapolitiikkaa ja tiukempia rahoitusolosuhteita. Pankki myönsi, ettei se voi ottaa rahapolitiikkaa harjoittaessaan huomioon useita tekijöitä, koska inflaatio on liian korkea. Keskuspankin omat arviot tämän vuoden tulevista koronnostoista eivät ole markkinoiden mielestä vielä riittäviä inflaation taltuttamiseksi, vaan odotuksissa on seitsemän 25 korkopisteen nostoa vuoden loppuun mennessä. Tämän lisäksi markkinat odottavat keskuspankin lopettavan joukkolainojen osto-ohjelmansa ja aloittavan taseensa supistamisen vuoden puolivälin tienoilla.

Makrouutisten osalta markkinoiden katseet ovat maaliskuun luottamusindikaattoreissa teollisuuden ja palvelualojen osalta. Sodan seurauksena odotuksissa on pientä laskua helmikuun tasolta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Markkinoiden pääfokus on kuitenkin sodan kehittymisessä ja etenkin uutisissa liittyen mahdolliseen tulitaukoon.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-12-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-12-tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.