2022-03-14 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-11: Toiveet diplomaattisesta ratkaisusta Ukrainan sotaan heräsivät


Viime viikon kehitys

Toiveet siitä, että Ukrainan sotaan saataisiin ratkaisu neuvottelemalla, nostivat tunnelmaa eniten sodasta kärsineillä osakemarkkinoilla eli Euroopassa (2,27 %), mukaan lukien Suomessa (+6,46 %). Negatiivista kehitystä sen sijaan nähtiin ns. turvasatamina pidetyillä markkinoilla euromääräisenä, kuten Yhdysvalloissa (-2,76 %), Aasiassa (-4,76 %), Japanissa (-4,78 %) ja kehittyvillä osakemarkkinoilla (-5,49 %). Kokonaisuutena maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät 2,69 prosentin laskuun.

Korkomarkkinoilla kehitys oli erityisen negatiivista euroalueen valtionlainoissa sekä nimellismääräisenä (-2,50 %) että inflaatiolinkattuna (-1,83 %). Laskua nähtiin myös yrityslainarintamalla sekä korkeamman (-2,08 %) että matalamman luottoluokituksen (-1,14 %) lainoissa. Kehittyvien markkinoiden lainoissa negatiivinen kehitys oli euromääräisenä maltillisempaa sekä dollarimääräisissä (-0,32 %) että paikallisvaluutanmääräisissä (-0,70 %) lainoissa.

Viime viikon keskeiset tapahtumat ja tilannekatsaus

Osakemarkkinoiden kehitys oli viime viikolla kaksijakoista. Euroopassa kurssit nousivat voimakkaasti liittyen toiveisiin siitä, että Ukrainan sodalle saataisiin aikaiseksi diplomaattinen ratkaisu. Yhdysvalloissa ja muilla seuraamillamme markkinoilla sen sijaan nähtiin laskua. Osaltaan tämä johtui varmasti Venäjän ja Ukrainan konfliktin seurauksena nousseista raaka-aineiden hinnoista ja hintojen nousun vaikutuksesta sijoittajien mielialoihin ja näkymiin markkinoilla. Suoraan kuluttajiin vaikuttavista eristä hallitsevin näytti olevan öljyn hinnan nousu tasoille, joita on viimeksi nähty noin 10 vuotta sitten.

Yhdysvaltojen osalta presidentti Joe Biden ilmoitti viime tiistaina, että Yhdysvallat katkaisee kaiken öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä ja kehotti amerikkalaisia varautumaan kaasun hinnan nousuun. Paljon riippuvaisempia Venäjän energiantuonnista olevat Euroopan maat ilmoittivat vähemmän tiukoista toimenpiteistä, jotka jättävät öljyn ja kaasun tuonnin Venäjää koskevien pakotteiden ulkopuolelle. Öljyn hinta laski hieman viikon puolivälissä sen jälkeen, kun Yhdistyneiden arabiemiirikuntien virkamies totesi maan olevan valmis lisäämään tuotantoa merkittävästi, vaikka maan energiaministeri sanoi myöhemmin pitävänsä kiinni olemassa olevista OPEC-tuotantosuunnitelmista.

Myös nikkelimarkkinan (nikkeliä käytetään mm. ruostumattoman teräksen valmistuksessa) myllerrys näytti huolestuttavan sijoittajia. Venäjän uhkaus kieltää nikkelin vienti (Venäjän markkinaosuus n. 9 % maailmanmarkkinasta) johti hintojen kaksinkertaistumiseen ennen kuin kauppa pysähtyi Lontoon metallipörssissä. Viljamarkkinoilta sen sijaan tuli rohkaisevampia uutisia, kun merenkulku Mustallamerellä jatkui. Kaupankäynti vehnäfutuureilla Chicagon hyödykepörssissä (CME) keskeytettiin raportin jälkeen, jonka mukaan globaalit viljavarastot säilyisivät suurina, vaikka Venäjän ja Ukrainan viljan vienti loppuisi.

Suuri osa viikon taloustiedoista oli suunnilleen odotusten mukaisia. Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksin nousu vastasi markkinoiden odotuksia, eli nousua oli 7,9 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen lukuun. Työttömyyskorvaushakemusten määrä oli suhteellisen alhaisella tasolla Yhdysvalloissa (227 000), ja uusien työpaikkojen määrä ylitti odotukset (11,26 miljoonaa). Yhdysvaltalaiset pysyivät kuitenkin pessimistisinä rahoitusnäkymiensä suhteen, ja Michiganin yliopiston alustava kuluttajamielipidemittari laski maaliskuussa odotettua enemmän tasolle 59,7. Yhdysvaltojen valtionlainojen hinnat laskivat inflaatiohuolien ajamina ja osaltaan myös vähentyneen turvasatamakysynnän takia, joka liittyi toiveisiin neuvotteluista Venäjän ja Ukrainan välillä.

Euroalueen ydinalueen lainojen hinnat laskivat sen jälkeen, kun inflaatiohuolet vahvistuivat ja Euroopan keskuspankki (EKP) yllätti markkinat ilmoituksella, että se saattaa päättää joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelmansa odotettua nopeammin. Myös euroalueen reuna-alueiden joukkovelkakirjalainojen hinnat laskivat.

EKP ilmoitti, että inflaatio-odotuksia näytti nostavan Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti, ja ilmoitti voivansa lopettaa omaisuuserien osto-ohjelmansa vuoden kolmannella neljänneksellä vuoden lopun sijaan. "Jos saapuvat tiedot tukevat odotusta siitä, että keskipitkän aikavälin inflaationäkymät eivät heikkene netto-ostojemme päätyttyäkin, hallintoneuvosto päättää APP:n (asset purchase program -> varallisuuserien osto-ohjelman) mukaiset netto-ostot kolmannella vuosineljänneksellä", EKP sanoi. Pankki sanoi myös voivansa tarkistaa aikataulua vastaamaan makrotaloudellisen tilanteen kehittymistä. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde korosti koronnousun ajoituksesta, että EKP olisi "datariippuvainen". Hän myös myönsi, että muutos voi tapahtua viikon sisällä tai jopa useita kuukausia sen jälkeen, kun keskuspankki lopettaa joukkovelkakirjojen ostot.

Kuten Yhdysvallat, myös Iso-Britannia ilmoitti lopettavansa öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä vuoden 2022 loppuun mennessä. Euroopan unioni julkisti suunnitelman leikata Venäjän kaasun tuontia kahdella kolmasosalla vuoden sisällä, kun taas Saksa hylkäsi ko. pakotteen. Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi, että hän halusi kohdistaa Moskovaan "kestävää" painostusta, joka ei aiheuttaisi liian suuria kustannuksia saksalaisille kuluttajille. Venäjä uhkasi sulkea pääkaasuputkensa Saksaan kostoksi lännen kauppasaartoa vastaan.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-11-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-11-tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.