2022-02-28 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-09: Ukrainan kriisi kuumeni sodaksi asti


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden negatiivinen kehitys jatkui viime viikolla lähes kaikilla seuraamillamme markkinoilla Yhdysvaltoja (+1,57 % euromääräisenä) lukuun ottamatta. Negatiivisinta kehitys oli kehittyvillä osakemarkkinoilla (-4,03 %) osittain Venäjän osakemarkkinoiden romahduksen seurauksena. Kehitys oli heikkoa myös Japanissa (-2,02 %) ja muualla Aasiassa (-3,88 %). Myös Euroopassa eli maanosassa, jota Ukrainan kriisi eniten koskettaa, oli kehitys selvästi negatiivista (-1,44 %). Siitä saivat osansa myös Suomen osakemarkkinat (-2,92 %). Kaikesta huolimatta erityisesti Yhdysvaltojen positiivisen kehityksen vaikutuksesta maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) sulkeutuvat positiiviselle puolelle (+0,21 %).

Korkomarkkinoiden tuottokehitys oli seuraamillamme markkinoilla suurelta osin negatiivista lukuun ottamatta euroalueen inflaatiolinkattuja valtionlainoja (+1,28 %). Euromääräisesti suurinta laskua nähtiin kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä lainoissa (-2,82 %) ja paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa (-1,62 %). Laskua nähtiin myös korkeamman (-0,85 %) ja matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,70 %) sekä nimellismääräisissä euroalueen valtionlainoissa (-0,07 %), joskin valtionlainojen tapauksessa miedompana.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden volatiliteetti nousi viime viikolla, kun Venäjä käynnisti täyden hyökkäyksen Ukrainaan, ja länsimaat vastasivat pakotteilla. Vaikka Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli odotettu, sijoittajat vaikuttivat yllättyneiltä Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätöksestä käynnistää laajamittainen hyökkäys Donbassin alueen ulkopuolelle. Edellisenä viikonloppuna Putin tunnusti Itä-Ukrainan Luhanskin ja Donetskin niin kutsuttujen kansantasavaltojen itsenäisyyden ja ilmoitti venäläisten "rauhanturvajoukkojen" miehittävän alueet. Uutiset pääkaupunki Kiovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin keskiviikkoiltana ja torstaiaamuna tehdyistä hyökkäyksistä laittoivat osakkeet jyrkkään laskuun. Markkinoiden avautuessa torstaina S&P 500 -osakeindeksi oli pisteluvulla 4 115, mikä on lähes 15 % alempana alkuvuoden huippulukemaa. Konflikti lisäsi heiluntaa myös korkomarkkinoilla. Suurimman osan viikosta sijoittajat ryntäsivät turvasatamiin, mikä nosti valtionlainojen hintoja ja Yhdysvaltain dollaria erityisesti Venäjän ruplaa ja muita kehittyvien markkinoiden valuuttoja vastaan. Joukkovelkakirjojen hinnat laskivat ja osakkeet nousivat jyrkästi viikon lopulla, kun Venäjän hallituksen tiedottajat ilmoittivat Venäjän olevan valmis neuvotteluihin Ukrainan kanssa Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä.

Viikon tulosraportit ja taloustiedot näyttivät kuitenkin yleisesti ottaen jäävän geopoliittisten jännitteiden taakse. Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin ensisijainen inflaatiomittari, henkilökohtaisten kulutusmenojen perushintaindeksi, nousi 5,2 % tammikuussa verrattuna vuoden takaiseen lukuun. Lisäksi mm. IHS Markitin helmikuun ostopäälliköiden flash-indeksit (PMI) osoittivat, että USA:n teollisuus- ja palvelusektorit kasvoivat tammikuun omikronmuunnoksen leviämiseen liittyvän tauon jälkeen nopeammin. Myös euroalueen liiketoiminnallinen aktiviteetti kiihtyi helmikuussa, kun koronavirusrajoitusten lieventäminen vauhditti palvelusektoria, IHS Markitin tutkimus osoitti. Ensimmäinen arvio osoitti, että yhdistetty PMI nousi viiden kuukauden korkeimmalle tasolle 55,8, joka on parannus tammikuun lukemasta 53,3. Kysynnän kasvu ja tarjonnan pullonkaulojen väheneminen nostivat myös valmistustoimintaa. Keskimääräiset hinnat nousivat ennätysvauhtia palkkojen ja energiakustannusten nousun vuoksi.

Venäjän aloittamalla sodalla on todennäköisesti inflaatiota nostava vaikutus erityisesti Euroopassa, mutta myös muualla maailmassa, koska sota aiheuttanee hintojen nousua hyödykemarkkinoilla. Sekä Ukraina että Venäjä ovat johtavia viljan viejiä, ja Venäjä on merkittävä alumiinin, titaanin, nikkelin ja mm. palladiumin viejä. Lisäksi Saksan päätös keskeyttää Venäjältä maakaasua Länsi-Eurooppaan toimittavan Nord Stream 2 -putken rakentaminen ja Venäjän öljynvientiä koskevat sanktiot johtanevat tarjontapuolen shokkiin inflaatiossa. Euroopan osalta Venäjän maakaasutoimitusten jatkuminen on avainasemassa ja pahimmillaan maakaasun hinnannousu ja häiriöt toimituksissa voivat johtaa euroalueen taantumaan.

EU:n pakotteet Venäjälle

Euroopan Unioni on viikonloppuna päättänyt sulkea osan venäläispankeista ulos kansainvälisestä maksujen välitysjärjestelmä SWIFTistä*. Ennakkotietojen mukaan kyse olisi niistä venäläispankeista, jotka ovat jo pakotteiden alla, ja niiden osalta ulkomaan maksuliikenne pysähtyy. Tämän lisäksi evätään venäläisten pankkien pääsy kansanvälisille pääomamarkkinoille.

Pakotteet kattavat arviolta 70 % Venäjän pankkisektorista, ja mukana on valtio-omisteisten pankkien lisäksi myös yksityisiä pankkeja. Huomionarvoista on, että pakotelistalla ei ole Venäjän valtio-omisteista kolmanneksi suurinta pankkia Gazprombankia, joka on merkittävin maksujen välittäjä Venäjän öljy- ja kaasuviennin osalta. Jos myös Gazprombank laitettaisiin pakotelistalle ja siltä evättäisiin pääsy SWIFT-maksuliikennejärjestelmään, loppuisi Venäjän energianvienti Eurooppaan käytännössä kokonaan. Tällä olisi merkittäviä seurauksia myös EU:lle, koska Eurooppa on riippuvainen Venäjän öljy- ja kaasutoimituksista.

Lisäksi EU rajoittaa eräiden keskeisten huipputeknologioiden vientiä Venäjälle sekä asettaa henkilöpakotteita (matkustusrajoituksia ja varojen jäähdyttämistä) hallinnon jäsenille ja suurliikemiehille, mm. Putinille ja ulkoministeri Lavroville. Toisen pakotepaketin astuttua tänään voimaan ovat pakotteet EU:n historian kattavimmat ja vaikutukseltaan paljon suurempia kuin edelliset pakotteet Krimin valtauksen yhteydessä.

*) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) on pääasiallinen kansainvälisten maksutapahtumien välittäjä maailmassa. SWIFT perustettiin vuonna 1973, ja nykyään se on yli 11 000 jäsenen omistama osuuskunta, joka tarjoaa rahoituslaitoksille turvallisia kansainvälisiä maksutapahtumia eri pankkien ja rahastolaitosten välillä.

Meidän näkemyksemme ja toimenpiteemme

Olemme viime viikolla myyneet kaikki suorat venäläisten osakkeiden omistuksemme hallinnoimastamme osakerahastosta Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus. Lisäksi aloimme viime viikolla käymään läpi kaikki rahastosijoituksemme ja muut salkkumme Venäjään ja Ukrainaan liittyvä riski fokuksessa ja olemme jo tehneet toimenpiteitä Venäjään ja Ukrainaan liittyvän riskin vähentämiseksi.

Koska Venäjän rooli Euroopan ja maailman taloudessa on pienentynyt jo Krimin sodasta lähtien, ei Venäjän toimilla tai Venäjään kohdistuvilla pakotteilla mielestämme ole merkittävää vaikutusta maailmantalouden kehitykseen nyt tai jatkossakaan. Tietenkin Euroopan energiariippuvuus Venäjästä on tosiasia, mutta uskomme, että Venäjä on haluton sulkemaan Euroopan kaasu- ja öljyhanoja, koska Venäjä on osaltaan itsekin sen tuomista rahavirroista riippuvainen.

Lisäksi ymmärrämme, että sota Ukrainassa on myös suuri humanitäärinen kriisi. Ajatuksemme ovat ukrainalaisten kokemassa kärsimyksessä ja sen lieventämisessä.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 9/2022: Kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä pienensimme alkuviikolla Pohjoismaiden ja USA:n painoa ja vastaavasti lisäsimme kehittyvien alueiden painoa neutraaliin. Muutosten jälkeen olemme edelleen Pohjoismaissa ja USA:ssa lievässä ylipainossa, Euroopassa ja kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Japanissa alipainossa. Korkopuolella olemme laskeneet riskitasoa helmikuussa useassa erässä ennen sotatoimien alkamista siirtymällä matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa mittavaan alipainoon, pienentämällä korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen painoa lievään ylipainoon sekä siirtymällä kehittyvien korkomarkkinoiden taalamääräisissä lainoissa alipainoon. Vapautuneilla varoilla kasvatimme edelleen rahamarkkinasijoitusten painoa merkittävään ylipainoon.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 9/2022: Tuottotaulukko
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.