2022-01-31 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-05: Isot markkinaliikkeet jatkuivat päivittäin


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden isot päiväkohtaiset markkinaliikkeet jatkuivat viime viikolla, kun markkinat hakivat pohjaa tammikuun markkinalaskulle. Loppuviikkoa kohden markkinalasku tasaantui, kun perjantaina koettiin Yhdysvalloissa viikon päätteeksi selvä nousupäivä (pe: +2,4 %). Viikkotasolla kurssit nousivat Yhdysvalloissa euromääräisesti +2,55 %. Muualla viikkotuotot jäivät selvästi negatiivisiksi (Aasia: -3,5 %, Kehittyvät markkinat: -2,7 %, Suomi: -2,3 %, Eurooppa: -1,7 %). Yhdysvalloissa koetun positiivisen viikkotuoton myötä globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) nousivat euromääräisesti +0,54 %.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli myös pääsääntöisesti negatiivinen, pois lukien EMU-valtiolainojen inflaatiolinkattujen velkakirjojen (+0,43 %) ja kehittyvien korkomarkkinoiden paikallisvaluutan määräisten velkakirjojen (+0,24 %) positiiviset viikkotuotot. Suurin lasku nähtiin leventyneiden luottoriskipreemioiden seurauksena matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainatuotoissa (-0,84 %). Viikkotuotot jäivät kuitenkin korkotason nousun seurauksena negatiivisiksi myös korkeamman luottoluokituksen euromääräisissä yrityslainoissa (-0,45 %) ja EMU-valtiolainoissa (-0,26 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Yhdysvaltojen keskuspankin korkokokous torstaina oli viime viikon keskeisimpiä tapahtumia, sillä pankin viime viikkojen ns. haukkamaiset viestit käsillä olevan rahapolitiikan normalisoitumisesta ovat pitkälti olleet hermostuneen markkinatunnelman takana. Vaikka pankin ohjauskorkoon ei tullut muutoksia, pankin viestinnän sävy tulevasta rahapolitiikasta oli jopa ennakoitua aggressiivisempi. Pääjohtaja Jerome Powell ei tarkentanut tulevien toimenpiteiden aikataulua, mutta antoi selvästi ymmärtää, ettei pankki kaihda nopeita ja/tai isoja muutoksia rahapolitiikkaansa. Edelliseen koronnostosykliin (2015) verrattuna inflaatiokuva on nyt kireämpi, työmarkkinat tiukemmat, ja kasvukuva on kokonaisuudessaan vahvempi, joten keskuspankin toimet ovat todennäköisesti myös voimakkaammat. Tämä heijastuu nyt voimakkaasti myös markkinoiden hinnoitteluun koskien loppuvuoden ohjauskoron tasoa, sillä futuurimarkkinoiden hinnoittelun mukaan tulemme tänä vuonna näkemään 5 koronnostoa (25 korkopisteen) alkaen maaliskuun kokouksesta.

Makrouutisten saralla mielenkiinto kohdistui myös neljännen vuosineljänneksen BKT-kasvulukuihin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ennakoitua voimakkaampi talouskasvun kiihtyminen vuositasolla 6,9 prosenttiin kolmannen vuosineljänneksen 2,3 prosentista heijastaa ennen kaikkea varastojen ennätyksellistä kasvua. Varastojen kasvu 174 miljardilla dollarilla edelliseltä kvartaalilta toi kokonaiskasvuun peräti 4,9 prosenttiyksikön lisäyksen. Odotuksissa kuitenkin on, että tämä positiivinen varastoefekti kääntyy negatiiviseksi kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin kasvuluvuissa. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui omikronmuunnoksesta huolimatta vankalla 7,1 %:n kasvulla vuoden takaisesta neljänneksestä tuoden 2,3 prosenttiyksikön lisäyksen kokonaiskasvuun. Nettoviennin vaikutus kokonaiskasvuun jäi olemattomaksi, kun taas julkisen kulutuksen lasku rokotti kokonaiskasvua 0,5 prosenttiyksiköllä. Vaikka USA:n viimeisen neljänneksen kasvuluvut olivat odotuksia kovemmat (odotus: 5,5 % vuosikasvuna, edellinen: 2,3 %) ylitys selittyi pitkälti odotuksia suuremmalla varastoefektillä, joten kasvun kulmakerrointa ei pystytä ekstrapoloimaan. Kuluvan vuoden konsensuksen kasvuluvut on viime aikoina laskettu, ja odotuksissa on noin neljän prosentin talouskasvua. Laskeneista kasvuluvuista huolimatta kasvu jatkunee trendikasvua selvästi kovempana.

Alkava viikko on makrouutisten suhteen vilkas. Yhdysvaltain teollisuuden ISM-luottamusindeksiä odotetaan tiistaina, euroalueen inflaatiolukuja keskiviikkona ja Yhdysvaltain palvelusektorin ISM-luottamusindeksiä torstaina. Makroviikon kohokohta, Yhdysvaltain virallinen työllisyysraportti, julkaistaan perjantaina. EKP:n ja BoE:n (Bank of England) säännönmukiaset kokoukset pidetään torstaina. EKP:n osalta tämä on ns. välikokous, joka ei todennäköisesti aiheuta isoja liikkeitä, mutta inflaatioon liittyviä kommentteja luetaan huolellisesti. Kiina ja jotkin muut Aasian markkinat suljetaan kiinalaisen uudenvuoden kunniaksi.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-05-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-05-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.