2022-01-24 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-04: Markkinalasku kiihtyi viime viikolla


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden lasku kiihtyi viime viikolla. Sijoittajia huoletti erityisesti keskuspankkien rahapolitiikan kiristyminen ja globaalin kasvun hidastuminen. Laskua nähtiin laajalla rintamalla, mutta erityisen kova lasku nähtiin arvostustasoiltaan kalleimmissa teknologiayhtiöissä Yhdysvalloissa, kun teknologiapainotteinen Nasdaq laski yli 7 %. Laskua kyseisessä indeksissä on kertynyt jo 12 % vuoden alusta ja 14 % marraskuun huipusta. Isoista markkinoista suurin lasku nähtiin juuri Yhdysvalloissa, missä myös laajempi S&P 500 -indeksi oli tuntuvassa, yli 5 prosentin laskussa. Laskua nähtiin myös Suomessa (-2,9 %), Japanissa (-1,7 %) ja muualla Aasiassa (-0,9 %). Kehittyvillä alueilla kurssit olivat myös laskussa (-0,29 %), mutta selvästi muita alueita maltillisemmin. Tämän seurauksena globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) olivat yli 3,5 prosentin euromääräisessä laskussa.

Korkomarkkinoiden kehitys oli selvästi maltillisempaa. Suurin nousu nähtiin kehittyvien korkomarkkinoiden paikallisvaluutan määräisissä velkakirjoissa (+1,06 %), mutta myös saman alueen dollarimääräisissä lainoissa viikkotuotot olivat positiiviset (+0,15 %). Euroalueen valtionlainatuotot ja korkeamman luottoluokituksen euromääräiset yrityslainatuotot jäivät nollan tuntumaan, kun pientä laskua taas nähtiin matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainatuotoissa (-0,33 %) leventyneiden luottoriskipreemioiden seurauksena.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Pitkään jatkunut positiivinen markkinatunnelma on vuoden alusta lähtien muuttunut selvästi negatiivisemmaksi. Sijoittajat ovat punninneet ennen kaikkea rahapolitiikan normalisoitumisen mukanaan tuomia lyhyemmän tähtäimen negatiivisia vaikutuksia sijoitusmarkkinoihin. Globaalin talouden toipumisen myötä on luonnollista, että keskuspankkien tuki on vähitellen häviämässä. Markkinat ovat kuitenkin tällä hetkellä varsin huolissaan siitä, että vallitsevassa korkeassa inflaatioympäristössä rahapolitiikan kiristyminen tapahtuu liian nopeasti. Tämä puolestaan nostaa riskiä siitä, että talouden aktiviteetti heikkenee ja toipuminen hidastuu entisestään. Osakemarkkinoiden näkökulmasta tämä voi koitua ongelmaksi, sillä tuloskasvuodotuksiin ei ole varaa kohdistua laskupaineita arvostustasojen ollessa jo ennestään verrattain korkeita. Korkomarkkinoiden osalta nouseva korkotaso tietää myös haasteita, kun lyhyemmän aikavälin tuottoihin kohdistuu laskupaineita.

Tätä taustaa vasten meneillään oleva neljännen vuosineljänneksen tuloskausi on erityisen tärkeä. Toteutuneiden lukujen ohella markkinoiden fokuksessa ovat yhtiöiden kommentit koskien lähiajan näkymiä ja sitä, kuinka hyvin yritykset pystyvät puolustamaan omia marginaalejaan vallitsevassa kireässä inflaatioympäristössä. Tuloskausi on vasta päässyt alkuun USA:ssa, kun runsaat 10 prosenttia S&P 500 -indeksiin kuuluvista yhtiöistä on julkaissut tuloksensa. Yhteenlaskettu liikevaihto on tähän mennessä ollut 2 % odotuksia korkeampi (kasvua vuoden takaisesta kvartaalista 13,5 %), ja liikevoitto 8 % odotuksia parempi (kasvua vuoden takaisesta kvartaalista 21 %). Suomessa ja laajemmin Euroopassa tuloskausi on vasta alkamassa, joten tilannetta pystytään arvioimaan vasta myöhemmin. Alustavat kommentit koskien lyhyen ajan näkymiä ovat aika varovaisia, täydellisempi kuva tilanteesta saadaan vasta muutaman viikon kuluttua.

Tulevan viikon osalta markkinoiden fokus on torstaina pidettävässä Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kokouksessa. Vaikka markkinat eivät vielä odota keskuspankin nostavan ohjauskorkoaan tässä kokouksessa, tulevat markkinat kiinnittämään erityistä huomiota siihen, mitkä ovat koronnostosignaalit koskien maaliskuun kokousta. Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä lähes varmuudella, että ensimmäinen koronnosto tapahtuu maaliskuun kokouksen yhteydessä. Koko kuluvan vuoden osalta odotuksissa on vähintään kolme 25 korkopisteen nostoa, mutta nykytiedon valossa mahdollisesti jopa neljä. Tämän lisäksi markkinat odottavat Fedin aloittavan taseensa supistamisen vuoden toisella vuosipuoliskolla. Makrolukujen osalta markkinoiden fokus on tiistaina julkaistavissa joulukuun luottamusindikaattoreissa (PMI) teollisuuden ja palvelualojen osalta, sekä torstaina julkaistavissa Yhdysvaltojen neljännen vuosineljänneksen BKT-kasvuluvuissa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-04-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-04-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.