2022-01-17 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-03: Yhdysvaltojen inflaatiokehitys sijoittajien murheena


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden lasku jatkui tammikuun toisella viikolla. Aasiaa (+2,04 %) ja kehittyviä osakemarkkinoita (+1,81 %) lukuun ottamatta kaikki seuraamamme markkinat tuottivat euromääräisinä miinusmerkkisiä lukuja. Suurinta lasku oli Suomen markkinoilla (-1,71 %) ja muualla Euroopassa (-0,81 %). Laskua oli myös Yhdysvalloissa (-0,68 %) ja Japanissa (-0,22 %). Tämän kehityksen johdosta osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat viikon päätteeksi 0,57 %.

Korkomarkkinoiden kehitys oli kaksijakoista. Toisaalta korkojen laskun myötä euroalueen valtionlainojen tuotot olivat positiivisia sekä inflaatiolinkatuilla (+0,22 %) että nimellismääräisillä (+0,21 %) lainoilla, toisaalta taas yrityslainojen hinnat laskivat sekä korkeamman (-0,21 %) että matalamman luottoluokituksen (-0,40 %) lainoilla. Kehittyvillä korkomarkkinoilla dollarimääräiset lainat olivat laskussa (-1,22 %), kun taas paikallisvaluutan määräisissä lainoissa nähtiin positiivisia tuottoja (+0,59 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Sijoittajien katseet kohdistuivat viime viikolla Yhdysvaltojen inflaatioon, ja julkaistut tiedot paljastivatkin nopeimman hinnannousun vuosikymmeniin. Kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi Yhdysvalloissa joulukuussa 7 % vuoden takaisesta, nopeimmin sitten vuoden 1982. Kyseessä oli kahdeksas peräkkäinen kuukausi, jolloin inflaatio ylitti 5 %. Ilman ruokaa ja energiaa inflaatio nousi 5,5 prosenttia, eniten sitten vuoden 1991. Tavaroiden hintojen nousulla oli viime vuoden tapaan suurin vaikutus inflaatioon. Esimerkiksi käytettyjen henkilö- ja kuorma-autojen hinnat nousivat 37 % ja huonekalujen hinnat 14 % vuoden takaisesta. Pandemiaan liittyvä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino nostaa edelleen kestokulutustavaroiden hintoja, mutta myös palveluinflaatio voimistuu, tosin vähemmän. Palveluinflaatio nousi joulukuussa 3,7 %. Uskomme, että toimitusketjujen normalisoituessa, energian hintojen tasaantuessa ja vuoden takaisten vertailukohtien muuttuessa inflaatiopaineet saavuttavat huippunsa lähikuukausina ja alkavat vuoden toisella puoliskolla näyttää hidastumisen merkkejä. Tämän ajoitukseen liittyy tietenkin epävarmuutta, joka johtuu erityisesti koronaviruksen omikron-muunnoksen vaikutuksesta talouteen. Tämän vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on tehnyt inflaation osalta haukkamaisen käänteen, ja politiikka on nyt selvästi siirtymässä inflaation torjuntaan. Useat keskuspankin viranomaiset vaativat nyt ohjauskorkojen nostamista jo maaliskuussa, koska pelkäävät hintapaineiden muuttuvan pysyviksi.

Kolmen peräkkäisen vuoden keskimääräistä paremman tuoton jälkeen osakkeiden arvot ovat korkealla suhteessa omaan historiaansa. Lisäksi inflaatiopaineet ovat muuttaneet osakemarkkinoiden painotuksia kasvutyylisistä osakkeista kohti edullisemmin hinnoiteltuja arvo-osakkeita. Koska nopeasti kasvavilla teknologiayhtiöiden osakkeilla on suuri paino suurissa indekseissä, arvostushuolet ovat painaneet yleisindeksien kursseja Yhdysvalloissa. Osakkeiden arvostuksia tukee kuitenkin edelleen myös yhtiöiden tuloskasvu.

Euroopassa Saksan talous kasvoi viime vuonna 2,7 % supistuttuaan 4,56 % vuonna 2020. Kasvuvauhti jäi kuitenkin alle pandemiaa edeltäneen tason, mikä johtui osittain koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista ja toimitusketjujen pullonkauloista. Saksan tilastoviraston alustavan arvion mukaan talous oli lähellä pysähtymistä vuoden 2021 kolmen viimeisen kuukauden aikana.

Ison-Britannian talous kasvoi 0,9 % vuoden 2021 marraskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä ylitti konsensusodotukset 0,4 %:n kasvusta. Tilastoviraston mukaan talous oli 0,7 % suurempi kuin helmikuussa 2020, jolloin Isossa-Britanniassa asetettiin ensimmäisen kerran rajoituksia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Viralliset tiedot osoittivat kuitenkin joulukuussa paljon enemmän henkilöstön poissaoloja omikron-muunnoksen aiheuttaman tartuntojen nousun vuoksi.

Alankomaat aikoo helpottaa valtakunnallisia koronarajoituksiaan lauantaista alkaen, raportoi paikallismedia viitaten hallituksen lähteisiin. Ei-välttämättömät kaupat, kampaamot ja kuntosalit voisivat avata ovensa, vaikkakin asiakasmäärää rajoitettaisiin. Iso-Britannia, Sveitsi ja Norja lyhentävät eristysaikaa positiivisen koronatestituloksen saaneilta. Ranska lievensi rajoituksia Isosta-Britanniasta tuleville matkustajille. Lisäksi Espanja muuttaa strategiaansa karanteenista ja rajoituksista ja luokittelee koronan jatkossa tavallisen kausi-influenssan kaltaiseksi. Saksa aikoo kuitenkin rajoittaa edelleen pääsyä baareihin ja ravintoloihin.

Japanissa pääministeri Fumio Kishida ilmoitti, että 30.11.2021 voimaan tullutta ulkomaalaisten maahantulokieltoa Japaniin jatketaan helmikuun loppuun. Tapausten kokonaismäärä Japanissa on edelleen suhteellisen pieni verrattuna viidenteen aaltoon, joka sai hallituksen asettamaan hätätilan. Maan rokotusaste on maailman korkeimpia. Japanin keskuspankin maan eri alueiden taloudellisia arvioita sisältävä tammikuun raportti osoitti, että kaikki alueelliset taloudet olivat elpymässä, tai osoittaneet elpymisen merkkejä. Tämä johtui siitä, että koronaviruksen vaikutukset ovat hieman heikentyneet ja niillä on ollut vaikutusta lähinnä palveluiden kulutukseen.

Kiinan suurimmat pankit ovat olleet valikoivampia kiinteistöhankkeiden rahoittamisen suhteen, kun taas useat kehittäjät pyrkivät saamaan velkojien suostumuksen laina-ajan pidentämiseen ja vaihtotarjouksiin. Maailman velkaantunein kiinteistöyhtiö Kiina Evergrande Group sai paikallisilta lainanhaltijoilta tärkeän luvan lykätä yhden joukkovelkakirjalainansa maksuja. Shimao Group, joka jätti maksamatta 101 miljoonan dollarin lainan aiemmin tässä kuussa, tapaa velkojia liittyen maksujen lykkäämiseen. Luottoluokituslaitokset Moody’s ja S&P laskivat jälleen Shimaon luokituksia viime viikolla, ja S&P ilmoitti peruuttavansa luokituksensa yhtiön pyynnöstä. Maailmanpankki varoitti, että Kiinan kiinteistöalan vakavalla ja pitkittyneellä laskusuhdanteella olisi merkittäviä koko talouteen kohdistuvia vaikutuksia.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 3/2022: Kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2022-03: Markkinatuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.