2022-01-10 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-02: Yhdysvaltojen keskuspankin haukkamaisuus yllätti markkinat


Viime viikon kehitys

Tammikuun ensimmäinen kokonainen viikko oli osakemarkkinoilla laskuvoittoinen. Suomea (+0,52 %) ja Japania (+0,11 %) lukuun ottamatta kaikki seuraamamme markkinat olivat euromääräisesti tarkasteltuna laskussa. Suurinta lasku oli Yhdysvaltain markkinoilla (-1,58 %) ja Aasiassa (-0,41 %). Laskua oli myös kehittyvillä osakemarkkinoilla (-0,26 %), sekä Euroopassa (-0,09 %). Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat viikon päätteeksi yli prosentin (-1,31 %).

Myös korkomarkkinoilla kehitys oli negatiivista. Laskua nähtiin sekä riskillisemmissä että vähäriskisemmissä korko-omaisuusluokissa. Laskua nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (-1,03 %), nominaalisissa valtionlainoissa (-0,72 %), korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,37 %), matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,82 %), sekä kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä (-1,70 %) ja paikallisvaluutan määräisissä lainoissa (-0,40 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Sijoittajille markkinat aloittivat vuoden 2022 selvällä laskulla. Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden yleisindeksi S&P 500 laski yli yhden prosentin, ja lisäksi nähtiin kiertoa toimialojen osalta. Kasvusektorit, kuten teknologia ja kestokulutustavarat, menestyivät heikommin, kun taas alhaisemman arvostuksen sektorit, kuten energia ja rahoitus, pysyivät vakaampina. Tämä muutos johtunee ensisijaisesti korkojen jyrkästä noususta, kun Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan tuotto on noussut tämän viikon päätteeksi joulukuun alun 1,34 prosentista noin 1,75 - 1,80 prosentin välimaastoon. Tämä on aiheuttanut laskupaineita omaisuuseriin, joita pidetään pidemmän takaisinmaksuajan ja korkeamman kasvun omaisuuserinä ja joiden arvostus on korkeampi (esim. teknologiaosakkeet). Nousupaineita tästä on aiheutunut omaisuuseriin, joita pidetään vakaamman tuoton lähteinä (esim. kiinteistö- tai yhdyskuntayhtiöiden osakkeet).

Vaikka korkojen nousu alkoi jo alkuviikosta, niin se paheni, kun Yhdysvaltojen keskuspankki Fed julkaisi keskiviikkona joulukuun 2021 kokouksen pöytäkirjat. Pöytäkirjoista oli luettavissa, että Fed ei vain harkinnut taseen supistamisprosessinsa nopeuttamista, vaan sillä on myös aikomuksena antaa taseen koon laskea nopeammin kuin useimmat odottivat. Tämä rahoitusjärjestelmän likviditeetin mahdollinen väheneminen näytti pelottavan markkinoita ja kohdistavan laskupaineita erityisesti korkeamman arvostuksen omaisuuseriin. Yhdysvaltojen joulukuun työpaikkaraportti tarjosi myös pettymyksiä Fedille. Vaikka maatalouden ulkopuolisia työpaikkoja syntyi lisää 199 000, oli se kuitenkin pettymys odotuksiin nähden (400 000 työpaikkaa). Keskimääräinen tuntipalkka ylitti kuitenkin konsensusarviot ja osoitti 4,7 % vuotuista kasvua verrattuna 4,1 % ennusteeseen. Tämä pehmeämmän työllisyyden ja korkeamman palkkojen kasvun yhdistelmä näyttää merkitsevän työvoiman kireää markkinatilannetta Yhdysvalloissa, missä kysyntä edelleen ylittää tarjonnan. Samaan aikaan työttömyysaste laski 3,9 prosenttiin, kun työvoimaosuus pysyi ennallaan 61,9 prosentissa.

Osakkeet Euroopassakin laskivat, kun pelättiin, että keskuspankit voivat vähentää omaisuusostoja ja nostaa korkoja nopeammin hillitäkseen jatkuvaa inflaatiota. Yleiseurooppalainen STOXX Europe 600 -indeksi päätti viikon 0,32 prosentin laskussa. Tärkeimmät osakeindeksit Saksassa, Ranskassa ja Italiassa kuitenkin nousivat. Ison-Britannian FTSE 100 -indeksi nousi 1,36 prosenttia, kun pankit ja energia-ala, joihin kuuluu joitakin indeksin suurimmista osakkeista, nousivat.

Euroalueen inflaatio kiihtyi joulukuussa energia- ja ruokakustannusten nousun myötä ennätystasolle. Kuluttajahinnat nousivat 5 prosenttia vuodentakaisesta. Euroalueen ydinalueen lainojen tuotot nousivat Yhdysvaltojen valtionlainojen tuottojen nousun myötä. Pöytäkirja Fedin joulukuun puolivälissä pidetystä kokouksesta näytti osoittavan Fedin jäsenten tarvetta nostaa korkoja nopeammin, mikä edisti kehittyneiden markkinoiden valtionlainojen laajaa myyntiä. Myös euroalueen ydinalueen valtionlainojen tuotot nousivat perjantaina euroalueen inflaatiotietoja odotellessa.

Euroopassa havaittiin ennätysmäärä koronavirustartuntoja. Ranskassa päivittäiset tapaukset nousivat yli 330 000:een, mikä sai sairaalat varautumaan kriisiin. Ranskan hallitus lyhensi tartunnan saaneiden ihmisten eristysaikaa henkilöstöpulan lieventämiseksi. Italia päätti, että kaikkien yliopistojen henkilökunta ja yli 50-vuotiaat on rokotettava. Espanja määräsi maskin käyttämisen jälleen pakolliseksi, ja armeija lähetettiin auttamaan rokotusten antamisessa. Useimmat maat eivät kuitenkaan asettaneet lisärajoituksia. Alankomaat kohtasi laajamittaisia protesteja hallituksen toteuttamia sulkemistoimenpiteitä vastaan. Englannin pääministeri Boris Johnson taas sanoi, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi selviytyä omikronin aiheuttamasta infektioaallosta ilman lisärajoituksia ja piti "suunnitelma B:n" rajoitukset voimassa.

Myös Kiinan pörssit laskivat viime viikolla. CSI 300 -indeksi laski n. 2,3 % ja Shanghai Composite -indeksi 1,7 % kiinteistösektorin jatkuvan myllerryksen ja Yhdysvaltain keskuspankin haukkamaisen politiikan vuoksi. Lisäksi Kiinan valtionlainojen korot nousivat ja Kiinan valuutta heikkeni suhteessa dollariin. Kiinan rahapulassa olevat kiinteistökehittäjät olivat jälleen uutisotsikoissa kamppaillessaan ennennäkemättömän likviditeettipulan, sekä asuntomarkkinoiden laskusuhdanteen ja korkeiden velkatasojen kanssa. Maailman velkaantunein kiinteistökehittäjä kiinalainen Evergrande, jolla on yli 300 miljardin dollarin edestä lainoja, sanoi hakevansa velkojien kanssa viikonloppuna pidettävässä kokouksessa hyväksyntää renminbi-määräisen joukkovelkakirjalainan maksun viivästymiseen. Myös muilla kehittäjillä, kuten Shimao Propertyllä ja Guangzhou R&F Propertiesilla, on vaikeuksia velkojensa kanssa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-02-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-02-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.