2021-12-20 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-51: Keskuspankkiviikko


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys kääntyi viime viikolla laskuun vahvan tuottojakson jälkeen. Japania (+0,69 %) lukuun ottamatta kaikki päämarkkinat olivat laskussa. Suurin euromääräinen lasku koettiin Aasiassa (-1,88 %), mutta myös kurssit kehittyvillä alueilla (-1,50 %) ja Yhdysvalloissa (-1,47 %) olivat selvässä laskussa. Tuottokehitys Euroopassa (-0,33 %) ja Suomessa (-0,35 %) jäi niukasti negatiiviseksi. Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat viikon päätteeksi reilun prosentin (-1,27 %).

Korkomarkkinoilla liikkeet olivat selvästi maltillisemmat. Suurin nousu nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (+0,37 %), mutta positiiviseen viikkotuottoon ylsivät myös euroalueen nominaaliset valtionlainat (+0,08 %) ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainat (+0,11 %). Tuottomielessä pientä laskua sen sijaan nähtiin matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,16 %), sekä kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä (-0,26 %) ja paikallisvaluutan määräisissä lainoissa (-0,27 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla markkinoiden fokuksessa oli lukuisten keskuspankkien korkokokoukset, etenkin Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin ja Euroopan keskuspankin EKP:n. Fedin osalta mielenkiinto kohdistui erityisesti pankin askelmerkkeihin velkakirjaosto-ohjelman asteittaisesta alasajosta ja komitean jäsenten arvioihin tulevasta ohjauskoron nostopolusta.

Fed teki joulukuun kokouksessaan markkinoiden ennakko-odotuksia isomman muutoksen koskien tulevaa rahapolitiikkaa: osto-ohjelman alasajovauhti kaksinkertaistui ja komitean jäsenet ennustavat nyt kolmea koronnostoa ensi vuonna. Fed siis kaksinkertaisti vauhtinsa, jolla se supistaa nykyistä osto-ohjelmaansa: 20 miljardiin dollariin kuukaudessa valtion arvopapereiden osalta ja 10 miljardiin dollariin kuukaudessa asuntolainavakuudellisten arvopapereiden (MBS) osalta. Tämä yksimielinen päätös tarkoittaa sitä, että ostot päättyvät helmikuun jälkeen. Lehdistötilaisuudessa Fedin pääjohtaja Jerome Powell sanoi, että pankki on myös aloittanut keskustelut taseensa pienentämisestä, mikä todennäköisesti tulee ajankohtaiseksi ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Osto-ohjelman ennakoitua nopeampi alasajo lisää spekulaatioita siitä, että Fed aloittaa koron noston jo maaliskuun puolivälissä pidettävässä kokouksessa. Tämä riippuu kuitenkin siitä, milloin pankki näkee työmarkkinoiden palanneen ns. maksimityöllisyyteen. Powellin mukaan talous on edistynyt nopeasti kohti tätä tavoitetta, joten ensimmäinen koronnosto lähestyy nyt vauhdilla.

Koronnostopolun suhteen (ns. dot plots) pankin jäsenet näkevät nyt peräti kolme korotusta ensi vuonna, mikä on iso muutos syyskuun arviosta. Jäsenet jakautuivat silloin yhden koronnoston ja korkojen ennalleen jättämisen välillä. Ennusteet osoittavat myös kolme lisäkorotusta vuonna 2023 ja kaksi vuonna 2024, jolloin ohjauskorko ylittää 2 %. Tämä heijastaa osittain Fedin näkemystä, jonka mukaan PCE-inflaatio (pankin preferoima inflaation mittari) on 2,7 % vuonna 2022 ja pysyy yli 2 %:ssa tulevinakin vuosina. Työttömyysasteen pankki odottaa laskevan 3,5 prosenttiin vuoden 2022 loppuun mennessä (syyskuun arvio vuoden 2023 loppuun mennessä).

EKP vahvisti viime torstaina pidetyssä kokouksessaan, että se lopettaa pandemian alussa käyttöön otetun PEPP-ohjelmansa (Pandemic Emergency Purchase Programme) ensi vuoden maaliskuussa, jolloin 1 850 miljardin euron kokonaisohjelmasta on käytetty vajaat 95 %. Samaan aikaan pankki aikoo lisätä säännöllisiä kuukausittaisia APP-ostojaan (Asset Purchase Programme) 40 miljardiin euroon ensi vuoden toisella vuosineljänneksellä ja sen jälkeen 30 miljardiin euroon kolmannella neljänneksellä. Lokakuusta alkaen tukiostot vähenevät sitten 20 miljardiin euroon kuukaudessa, ja sama tahti jatkuu pankin viestin mukaan niin kauan kuin on tarpeen vahvistaa ohjauskorkojen elvyttävää vaikutusta. Yhteensä EKP siis vähentää kuukausittaisia kokonaisnetto-ostojaan keskimääräisestä 92 miljardista eurosta (syys-marraskuu) noin 40 miljardiin euroon ensi vuoden huhtikuuhun mennessä. Odotusten mukaisesti pankki myös päätti säilyttää joustavuuttaan pitämällä PEPP-ohjelman alla hankittu velkakirjamassa lähtökohtaisesti taseessaan ja jatkaa uudelleensijoituksia ainakin vuoden 2024 loppuun asti. Ohjauskorkojen osalta pankki jätti odotetusti keskeiset ohjauskorkonsa ennalleen. EKP:n mukaan ohjauskorot pysyvät nykyisellä tasollaan tai alempana, kunnes pankki näkee inflaation olevan 2 %:ssa koko ennustehorisonttinsa ajan, joka ulottuu nyt vuoteen 2024. EKP:n julkaisema inflaatioennuste vuodelle 2024 on nyt 1,8 %, joten tämän perusteella pankki näkee ohjauskoron pysyvän nykytasolla ainakin siihen asti.

Näissä markkinatunnelmissa toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. Seuraava viikkokatsaus ilmestyy maanantaina 10.1.2022.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-51: Kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-51: tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.