2021-12-13 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-50: Omikron-huolet hälvenivät markkinoilla


Viime viikon kehitys

Viime viikolla nähtiin osakemarkkinoiden tuottokehityksessä positiivinen käänne. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla (+3,77 %). Myös Euroopassa (+2,83 %) mukaan lukien Suomessa (+2,32 %) kurssit olivat selvässä nousussa. Kehitys oli positiivista myös Aasiassa (+1,20 %) ja Japanissa (+0,46 %), sekä kehittyvillä osakemarkkinoilla (+0,93 %). Kokonaisuutena tämä johti globaalien osakemarkkinoiden (MSCI World AC) yli 2,8 %:n nousuun (+2,84 %).

Myös korkomarkkinoilla riskillisemmissä omaisuusluokissa kehitys oli positiivista. Seuraamistamme omaisuusluokista vain euroalueen valtionlainojen tuottokehitys (-0,07 %) oli negatiivista. Suurin nousu nähtiin kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutan määräisissä lainoissa (+0,91 %), mutta myös kehittyvien markkinoiden dollarimääräiset lainat (+0,51 %), sekä korkeamman (+0,72 %) ja matalamman (+0,13 %) riskin yrityslainat ylsivät selvästi positiivisiin tuottoihin. Tuotot olivat positiivisia myös euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (+0,15 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Keskellä koronaviruksen omikron-muunnokseen liittyviä pelkoja Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powell yllätti markkinat viime viikolla hieman haukkamaisella käänteellä parissa merkittävässä asiassa. Ensinnäkin hän ehdotti, että sana ”väliaikainen” jätettäisiin pois keskusteltaessa inflaatiosta, eli tavallaan tunnustettaisiin, että inflaatiopaineet ovat olleet pysyvämpiä kuin Fed oli odottanut. Puheenjohtaja Powellin toinen takinkäännös liittyi Fedin velkakirjaostojen vähentämiseen. Powell totesi, että Fedin velkakirjaostojen vähentämisen nopeuttaminen "muutamalla kuukaudella" voisi olla järkevää. Se sallisi jonkin verran joustavuutta sen suhteen, milloin Fed voi aloittaa koron noston varsinkin jos inflaatio pysyy sitkeästi korkealla tasolla. Viime perjantainen kuluttajainflaatioluku Yhdysvalloista osoitti, että inflaatio pysyi korkeana myös marraskuun ajan. Kokonaisinflaatio oli 6,8 % vuotuisena muutoksena, mikä on korkein taso sitten vuoden 1982. Ydininflaatio taas oli 4,9 % vuodentakaiseen verrattuna, mikä vastaa odotuksia, mutta oli myös kohonnut. Vaikka inflaatio on edelleen korkea, on hyvä muistaa, että nämä ovat taaksepäin katsovia lukemia, jotka eivät esimerkiksi täysin ota huomioon viimeaikaista energian hintojen laskua. Siitä huolimatta inflaatioluku korostaa mielestämme sitä, että Fedin on ryhdyttävä toimiin, ja velkakirjojen osto-ohjelman supistamisen nopeuttaminen on konkreettinen askel inflaation torjunnassa.

Tätä tukee myös se, että työmarkkinat Yhdysvalloissa osoittavat edelleen paranemisen merkkejä, ja työttömyysaste on nyt 4,2 prosenttia. Tämä on selvästi alle pandemian huipputason (14,8 %). Fedin joulukuun kokous on tulevalla viikolla, ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan harkitsevan sitä, että pandemian aikaisen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman supistamista nopeutetaan.

Viime päivinä on ilmaantunut lisätietoa uudesta koronaviruksen omikron-muunnoksesta. Negatiivinen uutinen on, että äskettäin julkaistun japanilaisen tutkimuksen mukaan omikron-muunnos on 4,2 kertaa tarttuvampi kuin deltavariantti sen alkuvaiheessa. Positiivisemmalla puolella muut raportit näyttävät kuitenkin osoittavan, että muunnoksen oireet saattavat olla aiempia muunnoksia lievempiä. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentin johtava lääketieteellinen neuvonantaja tohtori Anthony Fauci sanoi haastattelussa edellisenä viikonloppuna, että uusi omikron-muunnos ei näyttänyt olevan "hyvin vakava", mutta varoitti kuitenkin, että oli liian aikaista olla varma. Myöhemmin viime viikolla Yhdysvaltojen tautikeskuksen CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) johtaja Rochelle Walensky sanoi, että USA:n tautitapaukset vaikuttivat "lieviltä", vaikka hän toisti tarpeen odottaa lisätodisteita. Sijoittajat vaikuttivat myös vakuuttuneilta keskiviikon uutisista, joiden mukaan Pfizerin ja sen eurooppalaisen kumppanin BioNTechin varhaiset tutkimukset osoittivat, että heidän rokotteensa tehoste oli tehokas uutta versiota vastaan.

Euroopassa jotkut maat ottivat käyttöön tiukempia sääntöjä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi, mutta eivät ilmoittaneet uusista yhteiskunnan sulkemisista. Iso-Britannia otti käyttöön niin sanotun suunnitelma B:n, joka sisältää suosituksen etätöihin, pakollisen maskin käytön useimmissa sisätiloissa ja rokotusstatuksen tarkistuksen. Myös Tanska ja Norja tiukensivat toimenpiteitään Saksan, Italian, Ranskan ja Irlannin vastaavien toimenpiteiden jälkeen. Puola teki rokotuksista pakollisen julkisen sektorin työntekijöille. Itävallassa liittokansleri Karl Nehammer sanoi, että kansallinen rajoitus puretaan sunnuntaina, mutta rajoitukset koskevat edelleen rokottamattomia kansalaisia. Suuret mielenosoitukset Brysselissä ja Itävallassa päättyivät yhteenottoihin ja pidätyksiin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-50: Kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-50: Tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.