2021-02-01 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-5: Osakemaniaa laskuviikolla


Viime viikon kehitys

Viime viikon kehitys erityisesti osakemarkkinoilla oli negatiivista. Euromääräisesti suurimmat negatiiviset tuotot nähtiin kehittyvillä markkinoilla (-4,28 %) ja Aasiassa (-4,66 %). Myös Euroopassa (-3,20 %) ja Pohjois-Amerikassa (-3,19 %) kehitys oli laskusuuntaista. Seuraamistamme markkinoista Suomen osakemarkkinat (-1,58 %) pärjäsivät laskussa suhteellisesti parhaiten. Tämän kehityksen seurauksena myös maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät -3,36 %:n laskuun.

Korkopuolella kehitys oli hajanaisempaa. Sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen yrityslainojen kehitys oli negatiivista (-0,15 % ja -0,13 %). Positiiviseen tuottoon ylsivät sen sijaan kehittyvien alueiden dollareissa liikkeeseen lasketut joukkolainat (+0,14 %) sekä paikallisvaluutan lainat (0,46 %) ja euroalueen valtionlainat (+0,15 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden katseet ovat edelleen koronavirustartuntaluvuissa ja siinä, miten rokottaminen etenee eri maissa. Israelia lukuun ottamatta monissa maissa väestöstä on vasta hyvin pieni osa rokotettu. Tällä hetkellä on annettu maailmanlaajuisesti noin 98,3 miljoonaa rokotetta. Rokotustahti on noin 4,2 miljoonaa annosta päivässä maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa on annettu tähän mennessä 31,8 miljoonaa rokotetta ja rokotustahti on 1,35 miljoonaa rokotetta päivässä. Yhdysvaltojen tartuntatautiviranomainen Anthony Fauci on arvioinut, että noin 70–85 % väestöstä pitäisi rokottaa Yhdysvalloissa, jotta vaadittava laumasuoja olisi saavutettu. Maailmanlaajuisesti tämä tarkoittaisi sitä, että nykyisellä rokotustahdilla vaadittavan rokotettujen määrän saavuttaminen kestäisi vuosia. Positiivista on se, että rokotustahti on jatkuvasti nousussa.

Viime viikolla huomiota herätti myös rokotteiden saatavuus. EU neuvotteli viime viikolla Astra Zenecan kanssa siitä, missä tahdissa yhtiö toimittaa EU:lle rokotteita. EU:n kanta oli, että sopimuksessa luetellut määrät tulisi toimittaa määräaikaan mennessä. Sunnuntaina EU:n komissio ilmoitti, että heidän neuvottelunsa Astra Zenecan kanssa ovat tuoneet tulosta ja että yhtiö kasvattaa toimituksiaan 30 prosentilla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Astra Zenecan uudet toimitukset alkavat viikkoa aiemmin kuin viime viikolla arvioitiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta Astra Zenecan toimitus kasvaa 40 miljoonaan annokseen. Myös Pfizer ja Biontech ilmoittivat kasvattavansa toimituksiaan EU:lle.

Erityisesti Yhdysvaltojen pörssissä monet osakkeet ovat joutuneet WallStreetBets-sivuston lukijoiden joukossa olevien spekuloijien huomion kohteeksi. Yleensä kyseessä ovat olleet aliarvostetut yhtiöt, jotka ovat olleet vahvasti lyhyeksi myytyjä. Tällaisia osakkeita ovat olleet muun muassa GameStop, AMC ja Nokia. Myös osakevälittäjät, kuten Robinhood, alkoivat rajoittaa kaupankäyntiä tällaisilla osakkeilla. Osakkeiden kurssivaihtelut ovat olleet rajuja, ja tämän takia Yhdysvaltojen rahoitustarkastus SEC on alkanut selvittää, liittyykö kaupankäyntiin ja osakevälittäjien toimintaan väärinkäytöksiä.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin korkokokous oli viime keskiviikkona. Pankki piti ohjauskorkonsa odotetusti 0,0–0,25 %:n vaihteluvälissä ja ilmoitti jatkavansa QE-ostoja nykytahdilla 120 miljardia dollaria kuukaudessa, kunnes talous osoittaa merkittävää toipumista kohti inflaatio- ja työllisyystavoitteita. Fed painotti, että talouden toipuminen kestää pitkään ja siksi keskustelu arvopaperiostojen hidastamisesta on ennenaikaista. Pankki näkee talouden ja työllisyyden toipumisen hidastuneen viime kuukausina ja uskoo normalisoitumisen olevan tiukasti sidoksissa massarokotusten etenemisvauhtiin. Fed odottaa edelleen talouden voimakasta toipumista ensi vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla massarokotusten etenemisen seurauksena. Inflaatiokuva pysyy edelleen maltillisena, hintapaineet vähäisinä ja inflaatio selvästi tavoitetason (2 %) alapuolella. Rahapolitiikka pysyy Yhdysvalloissa näin ollen pitkään kasvukuvaa tukevana.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-05-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä nostimme kehittyvien markkinoiden painoa neutraaliin. Muutoksen jälkeen painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa. Korkopuolella muutimme asemointia nostamalla hiukan matalamman luottoriskin lainojen painoa ja laskemalla korkeamman luottoriskin yrityslainojen painoa (edelleen ylipainossa) ja valtionlainojen painoa suurempaan alipainoon.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-05-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.