2021-12-07 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-49: Epävarmuus Omikron-virusmuunnoksen ympärillä jatkuu


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla pääosin negatiivisena. Suurin euromääräinen lasku nähtiin Japanissa (-1,25 %), mutta myös kurssit Yhdysvalloissa (-1,12 %) ja Euroopassa (-0,16 %) olivat laskussa. Pientä euromääräistä nousua kirjattiin sen sijaan Suomessa (+0,16 %) ja kehittyvillä alueilla (+0,51 %). Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat viikon päätteeksi vajaan prosentin (-0,93 %).

Korkomarkkinoilla taas kaikki pääomaisuusluokat olivat nousussa pääosin laskeneen korkotason seurauksena. Suurin nousu nähtiin kehittyvien markkinoiden eurosuojatuissa dollarimääräisissä lainoissa (+1,26 %), mutta myös EMU-valtionlainojen inflaatiolinkatuissa velkakirjoissa viikkonousua kirjattiin yli prosentti (+1,10 %). Muiden omaisuusluokkien osalta viikkonousu jäi noin puoleen prosenttiin.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden hermoilun takana oli luonnollisesti uuden virusmuunnoksen (Omikron) mukanaan tuoma epävarmuus tulevasta talouden kasvukuvasta. Viruksen ympärillä on vielä runsaasti vastaamattomia lääketieteellisiä kysymyksiä (tarttuvuus, vakavuus, nykyrokotteiden teho jne.), jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka vakavasta ilmiöstä on kyse, ja mitkä ovat eri hallitusten ja maiden reaktiot tähän liittyen. Kestää todennäköisesti useita viikkoja ennen kuin saamme vastauksia näihin kriittisiin kysymyksiin. Myös taloudelliset implikaatiot ovat riippuvaisia näistä lääketieteellisistä kysymyksistä ja siitä, kuinka hallitukset reagoivat tilanteeseen.

Markkinahermoilun taustalla oli myös USA:n keskuspankin viestit siitä, että seuraavan kokouksen yhteydessä (15.12.) tullaan keskustelemaan velkakirjojen osto-ohjelman nopeutetusta alasajoaikataulusta. Pääjohtaja Jerome Powell muutti samalla pankin virallisen näkemyksen inflaation suhteen myöntämällä, että inflaatiota ei voida enää pitää tilapäisenä ilmiönä (engl. transitory), vaan että hintapaineet tulevat todennäköisesti jatkumaan pitkälle ensi vuoteen. Odotuksia nopeamman rahapolitiikan normalisoitumisen taustalla näyttää yhä selvemmin olevan pankin huoli laukkaavasta inflaatiosta. Markkinoiden koronnosto-odotukset siirtyivät tämän viestin jälkeen taas hieman lähemmäksi, vaikka markkinat edelleen hinnoittelevat kahta 25 korkopisteen nostoa koko ensi vuoden aikana.

Makrosaralla euroalueen inflaatioluvut lisäävät entisestään inflaatiopelkoja ja -paineita Euroopan Keskuspankin (EKP) rahapolitiikan normalisointipyrkimyksiin. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi marraskuussa selvästi 4,9 %:iin (v/v), mikä on selkeästi yhteisvaluutta-alueen mittaushistorian korkein noteeraus. Hintojen nousua tuki erityisesti energian kallistuminen, sillä energian hinnat nousivat peräti 27,4 % (v/v). Hintapaineet yleistyivät, kun myös palveluiden (+ 2,7 %) ja teollisuustuotteiden (+ 2,4 %) hintojen nousu kiihtyi. Perusinflaatio nousi peräti kuusi kymmenesosaa 2,6 prosenttiin (v/v), mikä haastaa EKP:n näkemyksen hinnankorotusten kapeudesta. Arvioimme, että inflaatio pysyy lähikuukausina korkeana hintapaineiden tasaantuessa kautta linjan, vaikka Saksan arvonlisäveron muutosten vaikutukset häviävät vertailuluvuista vuodenvaihteen jälkeen. Inflaation selvä kiihtyminen lisää painetta Euroopan Keskuspankin rahapolitiikan normalisointipyrkimyksiin, ja odotamme joulukuun kokouksessa (16.12.) merkittävää päivitystä EKP:n askelmerkkeihin.

Euroalueen inflaatiolukujen ohella markkinoiden katseet olivat tiukasti perjantaina julkaistussa USA:n marraskuun työllisyysraportissa. Raportti oli sijoittajille pettymys, sillä marraskuussa syntyi selvästi odotuksia vähemmän maatalouden ulkopuolisia työpaikkoja (toteuma: 210 000, odotus: 550 000). Lokakuun luku tosin revisioitiin ylös 15 000:lla työpaikalla 546 000:een ja kahden kuukauden (syys- ja lokakuu) luvut revisioitiin ylös 82 000:lla työpaikalla. Marraskuun vaisun työllisyyskehityksen taustalla oli kehno työllisyyskehitys sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisen sektorin vaisu työllisyyskehitys selittyy pitkälti palvelualojen vaisulla rekrytoinnilla (marraskuussa 175 000 uutta työpaikkaa, kun vielä lokakuussa syntyi 534 000 uutta työpaikkaa) erityisesti vähittäiskaupassa, missä menetettiin 20 000 työpaikkaa. Myös matkailu- ja ravintola-alan työllisyyskehitys oli vaisu, kun uusia työpaikkoja syntyi vaivaiset 23 000 (lokakuussa uusia työpaikkoja syntyi 170 000). Vaikka työllisyyskehitys jäi odotuksista, työttömyysaste painui odotettua alhaisemmaksi 4,2 %:iin (odotus: 4,5 %, edellinen: 4,6 %). Raportin valopilkku oli työmarkkinoiden osallistumisasteen nousu kahdella kymmenyksellä 61,8 %:iin, kun aktiivisesti työtä hakevien määrä oli pitkästä aikaa noususuunnassa.

Työllisyyskehityksen lisäksi markkinoiden mielenkiinto kohdistui yksityisen sektorin marraskuun palkkakehitykseen. Raportin mukaan palkkojen nousu on hieman tasoittumassa, sillä marraskuun keskituntiansiot nousivat odotuksia vähemmän (odotus: 0,4 % kuukaudessa/5,0 % vuodessa, toteuma: 0,3 % kuukaudessa/4,8 % vuodessa) vähentäen osittain pelkoja siitä, että kireä kuluttajainflaatio olisi automaattisesti johtamassa rajuun palkkainflaatioon. Työvoiman saatavuus on toki monilla aloilla edelleen iso haaste, ja niissä palkkojen nousu on edelleen keskimääräistä kovempi. Esimerkiksi ravintola- ja matkailualalla palkkojen nousu jatkui varsin kovassa yli 12 %:n nousussa vuoden takaisesta ajankohdasta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-49: kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-49: tuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.