2021-11-30 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-48: Uusi koronavirusmuunnos (Omikron) painoi markkinat perjantaina laskuun


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys vaihtui perjantaina negatiiviseen suuntaan. Suurin negatiivinen kehitys euromääräisenä nähtiin Euroopassa (-4,42 %), mukaan lukien Suomessa (-3,87 %). Selvää laskua nähtiin myös kehittyvillä osakemarkkinoilla (-3,60 %) ja Aasiassa (-3,42 %) sekä Japanissa (-2,24 %). Laskua kirjattiin myös Yhdysvalloissa (-2,23 %). Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat tämän kehityksen ajamana euromääräisesti -2,80 %.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääosin negatiivista. EMU-valtionlainojen tuotot olivat negatiivisia sekä inflaatiolinkatuilla (-1,18 %) että nimelliskorkoisilla (-0,29 %) lainoilla. Myös yrityslainojen kehitys oli negatiivista sekä korkeamman (-0,65 %) että alhaisemman luottoluokituksen lainoissa (-1,42 %). Kehittyvien markkinoiden lainoissa kehitys oli negatiivista sekä dollarimääräisissä (-1,91 %) että paikallisvaluutanmääräisissä (-2,01 %) lainoissa.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakkeet laskivat lomaviikon ajan sen jälkeen, kun viime perjantain uutiset uudesta, mahdollisesti tarttuvammasta koronavirusmuunnoksen löytymisestä mm. Etelä-Afrikasta saivat aikaan osakkeiden ja muiden suurempiriskisten omaisuuserien myyntiaallon.

Viime viikon maanantaina Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sanoi, että hän aikoo nimetä Jerome Powellin uudelleen Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin puheenjohtajaksi. Powellia pidettiin laajalti hieman vähemmän kyyhkymäisenä kuin Lael Brainardia, joka oli toinen johtava ehdokas virkaan. Biden nimitti Brainardin Fedin varapuheenjohtajaksi. Muiden liittovaltion avomarkkinakomitean (FOMC) jäsenten kommentit mahdollisuudesta nopeuttaa Fedin joukkovelkakirjaostojen supistamista vaikuttivat osaltaan Fedin rahapolitiikan hiukan haukkamaisempiin näkymiin. Keskiviikkona julkaistut marraskuun kokouksen pöytäkirjat osoittivat myös, että osa päättäjistä kannatti ostojen nopeampaa supistamista.

Presidentti Biden ilmoitti myös virallisesti, että Yhdysvallat vapauttaa öljyä Yhdysvaltojen strategisesta reservistä aikomuksenaan yrittää laskea bensiinin hintaa. Öljyn hinta itse asiassa nousi uutisen johdosta, koska markkinat näyttivät ajattelevan, että öljynviejämaiden järjestö ja Venäjä (ryhmä tunnetaan nimellä OPEC+) yksinkertaisesti vähentävät tuotantoaan kompensoidakseen tarjonnan lisäyksen reservistä.

Yhdysvalloissa positiiviset taloustiedot – mukaan lukien alhaisin viikoittaisten työttömyyskorvausten taso sitten vuoden 1969 – auttoivat nostamaan Yhdysvaltojen valtionlainojen tuottoja. Tämä trendi kuitenkin kääntyi perjantaina uuden virusmuunnoksen takia. Osakkeet laskivat perjantaina jyrkästi sen jälkeen, kun tutkijat Etelä-Afrikasta ilmoittivat löytäneensä uuden koronaviruksen muunnoksen, joka näyttää leviävän nopeammin kuin deltamuunnos, joka aiheutti maailmanlaajuisen tapausaallon aiemmin tänä vuonna. Vaikka on epäselvää, välttääkö uusi muunnos nykyisten rokotteiden tarjoaman suojan helpommin, niin uutiset saivat aikaan riskialttiiden omaisuusluokkien myynnin ja kysynnän kasvun turvasatamasijoituksissa, kuten valtionlainoissa. Raakaöljyn USA:n vertailuindeksin, West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta putosi perjantaina yli 10 %, koska pelättiin, että viruksen uusi muunnos heikentää öljyn kysyntää.

Osakkeet laskivat myös Euroopassa jyrkästi sen pelon vuoksi, että uudet koronaviruksesta johtuvat tiukat rajoitukset ja viruksen uuden muunnoksen leviäminen saattavat suistaa talouden elpymisen. Lisäksi Euroopan ns. reuna-alueiden valtionlainojen hinnat laskivat uutisten seurauksena.

Iso-Britannia kielsi matkustamisen Etelä-Afrikasta ja sen naapurimaista hillitäkseen uuden virusmuunnoksen leviämistä, ja Euroopan unioni (EU) suunnitteli vastaavia toimia. Aiemmin tällä viikolla Hollannissa, Belgiassa, Itävallassa ja Italiassa puhkesi laajamittaisia mielenosoituksia sen jälkeen, kun ne ottivat käyttöön tiukempia valvontatoimia lisääntyneiden tartuntojen vuoksi. Alankomaita ja Itävaltaa lukuun ottamatta useimmat maat eivät kuitenkaan ole asettaneet uusia rajoituksia, ja jotkut maat asettivat rokotteen tehokkuutta lisäävät tehosterokotteet kaikkien aikuisten saataville.

Saksan sosiaalidemokraattien johtaja Olaf Scholz seuraa Angela Merkeliä Saksan liittokanslerina päästyään sopimukseen vihreiden ja liberaalien vapaiden demokraattien (FDP) kanssa koalitiohallituksen muodostamisesta. FDP:n puheenjohtaja Christian Lindner tulee valtiovarainministeriksi. Uusi koalitio sanoi, että sen tärkeimmät tavoitteet ovat infrastruktuurin parantaminen talouden nykyaikaistamiseksi, ilmastonmuutoksen torjuntatoimien nopeuttaminen, vähimmäispalkan nostaminen ja sosiaalisen asumisen tukeminen.

Euroalueen liiketoiminnallinen aktiivisuus kiihtyi yllättäen marraskuussa ostopäällikköindeksien (PMI) mukaan. Silti tuotannon pääindeksin keskiarvo viimeisen kahden kuukauden aikana jäi kolmannen vuosineljänneksen tasoa alhaisemmaksi, mikä viittaa talouden elpymisen hidastumiseen. Optimismi taloudellisen toimeliaisuuden suhteen lähitulevaisuudessa laski uusien koronavirusaaltojen takia. Myös inflaatiovaroitusmerkit vahvistuivat, kun yritysten kustannukset ja keskimääräiset myyntihinnat nousivat ennätystasolle. Samaan aikaan Saksan yritysten luottamus laski Ifo-instituutin mukaan viidettä kuukautta peräkkäin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021/48: kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.


Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021/48: tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.