2021-11-22 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-47: Pandemiahuolet nostamassa jälleen päätään


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys oli viime viikolla vaihteeksi kaksijakoinen. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Japanissa (+1,8 %), mutta myös Yhdysvalloissa kurssit olivat tuntuvassa nousussa (+1,7 %). Pientä laskua sen sijaan kirjattiin Suomessa (-0,45 %), kehittyvillä markkinoilla (-0,15 %), sekä Euroopassa (-0,12 %). Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat kuitenkin euromääräisesti +0,9 %.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli kaksijakoinen. Pitkien korkojen laskun myötä EMU-valtiolainojen tuottokehitys oli pääomaisuusluokista paras (+0,56 %), mutta myös inflaatiolinkattujen valtiolainojen tuotot ylsivät positiiviseen viikkotuottoon (+0,08 %). Muiden omaisuuslajien tuotot jäivät lievästi negatiivisiksi.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Pandemian osalta tilanne Euroopassa on edelleen selvästi heikentynyt, kun useissa maissa on kirjattu ennätysmäärä tartuntoja. Niin Suomessa kuin muuallakin tartunnan saaneet ja erityisesti sairaalahoitoa vaativat ovat pääsääntöisesti rokottamattomia ja/tai riskiryhmään kuuluvia. Itävalta otti pahentuneen tilanteen vuoksi viikonloppuna ensimmäisenä Euroopan maana käyttöön koko väestöä koskevat tiukat koronarajoitukset ainakin seuraavien 20 päivän ajaksi. Itävalta on myös ottamassa käyttöön rajut keinot rokotekattavuuden nostamiseksi, sillä rokottamisesta on tulossa lakisääteistä helmikuun alusta (rokotekattavuus tällä hetkellä 65 % väestöstä). Vastaavasti Saksassa pohditaan vakavasti tiukkojen rajoitustoimien täytäntöönpanoa nopeasti heikentyneen pandemiatilanteen takia. Mikäli rajoitustoimet otetaan Euroopassa laajemmin käyttöön pidemmäksi aikaa, ovat taloudelliset vaikutukset jälleen kerran mittavia. Sijoitusmarkkinoiden kannalta kehitys on huolestuttava. Ensimmäiset reaktiot nähtiin perjantaina, kun Itävallan pörssi laski rajoitusuutisten seurauksena yli kolme prosenttia ja Saksan 10-vuotisen valtiolainan korko kääntyi taas negatiiseksi peilaten korkomarkkinoiden pelkoa talouskasvun toipumisen hyytymisestä.

Muuten kevyemmässä makroviikossa mielenkiinto kohdistui tiistaina julkaistuihin USA:n lokakuun vähittäismyynti- ja teollisuustuotantolukuihin. Vähittäismyynti kehittyi lokakuussa selvästi odotuksia positiivisemmin, kun kasvua kirjattiin +16,3 % vuoden takaisesta ajankohdasta ja +1,7 % syyskuun tasosta (odotus: +1,4 %). Näyttää siis vahvasti siltä, että kuluttajat ovat voimissaan pandemiasta huolimatta ja tilanne on selvästi valoisampi kuin mitä syys- ja lokakuun kuluttajaluottamusindikaattorit olisivat antaneet aihetta odottaa. Loppuvuoden talouskasvun kannalta tämä lupaa hyvää huomioon ottaen kuluttajien tärkeyden kasvun vauhdittajana. Lokakuun teollisuustuotanto oli myös myönteinen yllätys: kasvua vuoden takaisesta ajankohdasta +5,1 % ja syyskuun tasosta +1,6 % (odotus: +0,9 %). Kasvun taustalla oli mm. autoteollisuuden parantunut tilanne komponenttipulan hellitettyä hieman ja toipuminen Ida-hurrikaanin aiheuttamista tuotannon seisokeista.

Markkinoiden huomion pisteenä oli myös uutinen siitä, että Bidenin hallinnon kovasti mainostettu 1 750 miljardin dollarin elvytyspaketti ”Build Back Better” läpäisi edustajainhuoneen äänestyksen äänin 220–213. Seuraavaksi paketista on määrä äänestää senaatissa, missä demokraateilla on hiuksenhieno enemmistö. Ennakkoarvioiden mukaan paketti saadaan senaatissa läpi mahdollisesti jo ennen kiitospäivää (to 25.11). Kyseinen paketti on jatkoa aiemmin tässä kuussa hyväksytylle 1 200 miljardin dollarin infrastruktuuripaketille.

Viime viikolla markkinat kiinnittivät huomiota myös siihen, että Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajavalinta on pian edessä, kun presidentti Bidenin on määrä vahvistaa lähipäivinä uuden pääjohtajan valinta. Ennakkoarvioiden mukaan istuva pääjohtaja Jerome Powell tulee uudelleenvalituksi seuraavalle nelivuotiskaudelle, vaikka spekulaatioissa on noussut esiin myös toinen kandidaatti, Lael Brainard. Powellin valinta edustaisi jatkuvuutta ja antaisi tunnustuksen hyvin hoidetusta työstä haastavina aikoina. Vaikka valinta osuisi vastaehdokkaaseen, isoja muutoksia tuskin olisi luvassa, sillä Brainard mielletään Powellin tapaan, varsin ”kyyhkymäiseksi” (varovaiseksi) kannanotoissaan ja valittu rahapolitiikan linja mitä todennäköisimmin jatkuisi hyvin samankaltaisena.

Makrokalenterin osalta kuluva viikko on edellisviikkoa selvästi vilkkaampi. Tiistaina ja keskiviikkona on tarjolla mm. USA:n ja euroalueen marraskuun luottamusindikaattoreita teollisuuden ja palvelualojen osalta. Odotuksissa on pientä laskua euroalueella sekä teollisuuden että palvelualojen osalta. Yhdysvalloissa sen sijaan odotetaan luottamusilmapiirin edelleen kohentuneen syyskuun tasolta sekä teollisuudessa että palvelualoilla. Luottamusindikaattoreiden lisäksi on torstaina tarjolla USA:n keskuspankin preferoima inflaatiomittari (yksityisen kulutuksen pohjahinnat) lokakuulta. Mittarin odotetaan piirtävän hyvin samanlaisen kireän hintakuvan, mitä nähtiin vastikään lokakuun inflaatioraportissa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus2021- 47: kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-47: tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.