2021-11-15 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-46: Kireä inflaatiokuva edelleen markkinoiden riesana


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden positiivinen vire jatkui edelleen viime viikolla. Suurin euromääräinen nousu kirjattiin Aasiassa (+3,15 %), mutta positiiviseen viikkotuottoon ylsivät myös kehittyvät markkinat (+2,69 %), Eurooppa (+0,73 %), Yhdysvallat (+0,67 %) sekä Suomi (+0,29 %). Isoista markkinoista ainoa laskija oli Japani vajaan prosentin laskulla (-0,93 %). Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti 0,95 %.

Korkomarkkinoilla kehitys oli korkojen nousun seurauksena myös pääosin lievästi negatiivista. Parhaimmat tuotot euroalueella saatiin myös viime viikolla inflaatiolinkatuista valtionlainoista (+0,16 %), mutta myös kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisten joukkolainojen tuotot olivat selvästi positiiviset (+0,79 %). Sen sijaan muiden pääomaisuuslajien viikkotuotot jäivät lievästi negatiivisiksi.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Pandemian osalta olemme viime viikkoina saaneet huolestuttavia merkkejä neljännen aallon tulemisesta, kun monessa Euroopan maassa tilanne on huonontunut nopeasti. Esimerkiksi Saksassa kirjataan tällä hetkellä suhteellisen matalasta rokotekattavuudesta johtuen (n. 67 % väestöstä täyden rokotesuojan piirissä) ennätysmäärä uusia tapauksia. Viimeisen viikon aikana maassa on rekisteröity keskimäärin noin 37 000 uutta tapausta päivässä ja yksistään perjantaina rekisteröitiin yli 50 000 uutta tartuntaa. Hollanti puolestaan otti ensimmäisenä Euroopan maana viime viikonloppuna käyttöön osittaiset koronarajoitukset koronatartuntojen ennätysmäärän vuoksi (viimeisen viikon aikana keskimäärin n. 13 000 uutta tapausta päivässä). Rajoitukset kestävät vähintään kolme viikkoa ja sisältävät mm. baarien, ravintoloiden ja välttämättömien liikkeiden sulkemisen klo 20.

Makrouutisten osalta eniten huomiota keräsi Yhdysvaltojen lokakuun inflaatioraportti. Raportin mukaan maan kuluttajahintaindeksi nousi lokakuussa peräti 6,2 % vuoden takaisesta tasosta. Tämä on suurin kuukausittainen hintojen nousu vuoden 1990 jälkeen. Kuukausikohtainen kuluttajahintaindeksi nousi 0,9 % syyskuusta, mikä on puolestaan suurin nousu neljään kuukauteen. Energian, asunnon, ruoan ja ajoneuvojen korkeammat hinnat vauhdittivat lokakuun vahvaa lukemaa ja viittaavat edelleen inflaatiopaineiden voimistumiseen. Vankan kysynnän vuoksi yritykset ovat selvästi nostaneet kulutustavaroiden ja palveluiden hintoja tasaisesti, kun taas tarjonnan pullonkaulat ja pätevien työntekijöiden pula nostavat kustannuksia. Ilman volatiilia elintarvike- ja energiakomponenttia pohjainflaatio nousi lokakuussa 0,6 % syyskuusta ja 4,6 % vuotta aiemmasta, mikä oli suurin nousu sitten vuoden 1991.

Asumiskustannukset, jotka muodostavat noin kolmanneksen kokonaisindeksistä, nousivat kuukausitasolla 0,4 %, kun vuokrat ja asuntojen hinnat nousivat. Uusien autojen hinnat nousivat myös voimakkaasti lokakuussa (+1,4 % syyskuun luvusta), kun puolijohteiden maailmanlaajuinen pula nosti valmistuskustannuksia ja tämän seurauksena myös käytettyjen autojen hinnoissa hintapaine jatkui kovana (+ 2,6 % syyskuun tasosta). Näyttää siis vahvasti siltä, että inflaatiopaineet jakautuvat yhä laaja-alaisemmin USA:n taloudessa ja tämä puolestaan nostaa riskiä siitä, että inflaatio uhkaa jäädä pysyvämmäksi. Jos näin tapahtuisi, olisi edessä selvästi odotuksia nopeampi rahapolitiikan normalisoituminen kuin mitä nyt on kommunikoitu (kts. viikkokatsaus, viikko 45). Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä reilua kahta 0,25 prosenttiyksikön nostoa ensi vuoden loppuun mennessä.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-46: Kireä inflaatiokuva edelleen markkinoiden riesana

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-46: Tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.