2021-11-08 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-45: Koronnosto-odotukset Yhdysvalloissa alentuneet keskuspankin kokouksen jälkeen


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui edelleen viime viikolla. Parhaimmat tuotot seuraamillamme markkinoilla euromääräisesti saatiin Japanin (+2,85 %) ja Suomen (+2,09 %) osakemarkkinoilta. Kehitys oli selvästi positiivista myös Yhdysvalloissa (+1,87 %) ja Euroopan osakemarkkinoilla yleisesti (+1,66 %). Kehitys oli vaisumpaa kehittyvillä markkinoilla (+0,12 %) ja negatiivista Aasiassa (-0,62 %). Yhteensä kehitykset johtivat siihen, että maailman osakemarkkinoiden (MSCI World AC) kehitys oli positiivista (+1,77 %).

Korkomarkkinoilla kehitys oli korkojen laskun seurauksena myös pääosin erittäin positiivista. Parhaimmat tuotot euroalueella saatiin inflaatiolinkatuista valtionlainoista (+1,88 %) ja myös ei-inflaatiolinkatut valtionlainat tuottivat hyvin (+1,59 %). Tuotot olivat positiivisia myös yrityslainamarkkinoilla sekä korkeamman (+0,98 %) että matalamman (+0,45 %) luottoluokituksen yrityslainoissa. Lisäksi kehittyvien markkinoiden dollarimääräisten (+0,65 %) ja paikallisvaluutanmääräisten (+0,23 %) lainojen tuotot olivat positiivisella puolella.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) ilmoitti, että se alkaa hidastaa kuukausittaista joukkovelkakirjojen ostovauhtiaan 15 miljardilla dollarilla kuukaudessa. Tällä hetkellä vauhti on kuukausitasolla 120 miljardia dollaria. Tällä hidastamisvauhdilla Fed lopettaa ostot kokonaan ensi kesäkuuhun mennessä. Tätä ostojen supistamista odotettiin markkinoilla laajalti, koska Fedin päättäjät ilmoittivat siitä etukäteen. Luonnollisesti markkinat ovat yrittäneet hinnoitella myös sitä, mitä tulee seuraavaksi. Korkeiden inflaatiolukujen takia markkinoilla pelätään, että Fed joutuisi nostamaan korkoja ennemmin tai myöhemmin. Fedin viime viikon viesti rauhoitti kuitenkin markkinatoimijoiden hermoja, kun Fedin pääjohtaja Jerome Powell toisti näkemyksen, jonka mukaan inflaatiopaineiden odotetaan olevan ohimeneviä ja että Fed on kärsivällinen koronnostoissa. Koska Fedin ilmoitukset olivat odotetulla tasolla ja lisäksi Englannin keskuspankki päätti pitää korot vakaana odotuksien vastaisesti (markkinat odottivat koronnostoilmoitusta), osakemarkkinat kääntyivät uusiin huippuihin. Lisäksi markkinoiden hinnoittelu ja odotukset liittyen Fedin koronnostoihin alenivat tasolle, joka indikoi alle kahta nostoa ensi vuodelle, kun ennen Fedin kokousta odotuksissa oli keskimäärin 2,5 nostoa. Fedin kahden tehtävän, eli täystyöllisyyden ja hintojen vakauden varmistamisen välillä on kasvava jännitys. Fedin ensisijainen inflaatiomittari saavutti 30 vuoden huipputason syyskuussa ja on pysynyt yli kolmessa prosentissa viimeisen kuuden kuukauden ajan. Tämä ylitys puoltaa tiukempaa politiikkaa. Työllisyys on kuitenkin viime kuun vakaan kasvun jälkeenkin edelleen yli neljä miljoonaa työntekijää alle pandemiaa edeltävän tason, mikä taas oikeuttaa elvyttävään politiikkaan.

Euroalueen valtionlainojen korot putosivat aiemmista huipuista sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde vastusti koronnostoa vuonna 2022 vedoten pankin odotuksiin siitä, että inflaatio pysyy vaimeana keskipitkällä aikavälillä. Valtionlainojen tuotot laskivat entisestään sen jälkeen, kun Englannin keskuspankki päätti olla nostamatta korkoja. Eurooppa on nyt maailmanlaajuisen uuden koronaviruspandemian ydinpesäke. Maailman terveysjärjestön Euroopan alueen johtaja Hans Kluge varoittikin, että ensi vuoden helmikuuhun mennessä voi koronaan kuolla vielä 500 000 ihmistä. Hän syytti infektioiden ja kuolemien lisääntymisestä Baltian, Balkanin sekä Keski- ja Itä-Euroopan alhaisia rokotusasteita, sekä koronaviruksen vastaisten sosiaali- ja kansanterveystoimenpiteiden lieventämistä.

Japanin osakkeiden positiivista kehitystä vauhditti viikon aikana pääministeri Fumio Kishidan hallitsevan liberaalidemokraattisen puolueen (LDP) vakuuttava vaalivoitto. Nikkei 225 -osakeindeksi nousi 2,49 % ja laajempi TOPIX-indeksi 2,01 %. Sijoittajia rohkaisivat vakaan hallituksen ja politiikan jatkuvuuden näkymät. Lisäksi Japanin keskuspankki (BoJ) vahvisti sitoutuneensa ylläpitämään helppoa rahapolitiikkaa.

Kiinan osakemarkkinat sen sijaan laskivat viime viikolla. CSI 300 -indeksi putosi 1,4 % ja Shanghai Composite -indeksi 1,6 %, kun uutiset koskien kiinteistösektoria ja kasvava COVID 19 -epidemia kaikkialla maassa laimensivat tunnelmaa. Uudet koronavirukseen liittyvät rajoitukset herättivät monin paikoin huolta toimitusketjun pullonkauloista, jotka heikentävät maan kasvunäkymiä tartuntojen noustessa kolmen kuukauden huippuunsa. Kaisa Group Holdingsista tuli viimeisin kiinteistökehittäjä Kiinan 5 biljoonan dollarin kiinteistösektorilla, joka paljasti olevansa velkaongelmissa. Shenzhenissä toimiva yritys, jolla on alalla eniten seuraavan vuoden aikana erääntyviä ulkomaisia velkoja China Evergrande Groupin jälkeen, ilmoitti huutokauppaavansa 18 kiinteistöprojektia, joiden arvo on n. 12,8 miljardia dollaria. Kiinan kiinteistösektori kamppailee syvenevän likviditeettikriisin kanssa, joka näkyy ulkomaisten velkojen maksun laiminlyönnissä, luottoluokituksen alentamisissa, sekä suurten kehittäjien osakkeiden ja joukkovelkakirjojen myyntipaineissa. Seitsemän kymmenestä liikevaihdon perusteella suurimmasta Kiinan listatuista kiinteistökehittäjistä kirjasi jyrkän kannattavuuden laskun heinä-syyskuun vuosineljänneksellä, mikä on lisännyt Pekingiin kohdistuvaa painetta tukea stressaantunutta sektoria.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 45: Kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-45: markkinatuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.