2021-10-25 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-43: Markkinoiden positiivinen vire jatkuu edelleen


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden nousu sai myös viime viikolla jatkoa, kun kaikki päämarkkinat olivat selvässä nousussa Japanin markkinoita lukuun ottamatta. Suurin nousu koettiin Yhdysvalloissa, missä syyskuun notkahduksen jälkeen sikäläiset markkinat nousivat kaikkien aikojen korkeimpaan tasoon SP 500 -indeksillä mitattuna, ja viikkotuotoksi kirjattiin euromääräisesti +1,33 %. Nousua kirjattiin myös Aasiassa (+1,27 %), Suomessa (+0,99 %), sekä Euroopassa (+0,52 %). Japanissa sen sijaan kurssit olivat vajaan prosentin laskussa (-0,98 %). Laaja-alaisen nousun seurauksena globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) nousivat euroissa mitattuina vajaan prosentin (+0,92 %).

Korkomarkkinoilla tuottokehitys taas oli nousseen korkotason seurauksena euroissa mitattuina negatiivista. Suurin lasku kirjattiin kehittyvien alueiden paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa (-1,54 %), mutta negatiivisia viikkotuottoja koettiin myös EMU-valtioiden valtiolainoissa (-0,43 %), kehittyvien alueiden dollarimääräisissä lainoissa (-0,40 %), korkeamman luotoluokituksen euromääräisissä yrityslainoissa (-0,40 %), sekä matalamman luottoluokituksen globaaleissa valuuttasuojatuissa (euro) yrityslainoissa (-0,22 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Kohentuneen markkinatunnelman takana on mm. mallikkaasti alkanut tuloskausi ja se, että vaikeuksissa oleva kiinalainen kiinteistökehitysyhtiö Evergrande on pystynyt maksamaan erääntyneitä korkoja taalamääräisistä velkakirjoistaan. Vaikka kyse on pienestä maksuerästä (84 milj. USD), saattaa se kertoa yhtiön halusta asettaa ulkomaisia velkojia odotuksia parempaan asemaan potentiaalisessa restrukturointitilanteessa. Yhtiön tilanne on edelleen erittäin tukala, mutta markkinat näyttävät kuitenkin luottavan siihen, että keskushallinto pelastaa tilanteen tarvittaessa.

Kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi on parhaillaan täydessä käynnissä, kun vajaat neljännes yhtiöistä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat raportoineet tuloksensa. Yhdysvalloissa tähän mennessä raportoineista S&P 500 -indeksin yhtiöistä 81 % on raportoinut odotuksia vahvemman tuloksen. Yhteenlaskettu liikevaihto on tähän mennessä ollut 2 % odotuksia korkeampi (kasvua vuoden takaisesta kvartaalista 16 %) ja liikevoitto 13 % odotuksia parempi (kasvua vuoden takaisesta kvartaalista 46 %). Euroopassa vastaavat luvut ovat tähän mennessä selvästi vaatimattomammat. Euroopassa 56 % tuloksensa tähän mennessä raportoineista yhtiöistä on raportoinut odotuksia vahvemman tuloksen, vaikka yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu vuoden takaisesta kvartaalista on tähän mennessä ollut +8 % ja tuloskasvu +5 % (molemmat kasvuluvut kuitenkin odotuksia suuremmat). Yhtiöiden kokema kiristyvä inflaatioympäristö on luonnollisesti keskiössä sijoittajien punnitessa yhtiöiden loppuvuoden näkymiä, mutta tähän mennessä yhtiöiden kokemat marginaalipaineet ovat olleet odotuksia pienemmät. Täydellisempi kuva tilanteesta saadaan kuitenkin vasta tuloskauden jälkeen.

Makrouutisten osalta mielenkiinto kohdistui teollisuuden ja palvelualojen osalta lokakuun luottamusindikaattoreihin (PMI). Euroalueen osalta lukemat olivat sekä teollisuuden että palvelualojen osalta syyskuuhun verrattuna laskussa mm. haasteellisten tuotantoketjujen ja lisääntyneiden hintapaineiden takia (teollisuus 58,5, edellinen 58,6, palvelualat 54,7, edellinen 56,4). Laskusta huolimatta yhdistelmäindeksi (53,4, edellinen 56,2) osoittaa kuitenkin yhteisalueen talouksien olevan edelleen selvässä kasvussa, vaikka kasvuvauhti loppuvuoden osalta tulleekin hidastumaan. Yhdysvalloissa sen sijaan lokakuun kasvukuva säilyi ostopäällikköindeksien perusteella edelleen vahvana. Teollisuuden osalta luottamusindeksissä nähtiin pientä laskua (59,2, edellinen 60,2), kun taas palvelualojen osalta indeksi kohosi reilusti lukemaan 58,2 (edellinen 54,9). Palvelualojen kohentuneen ilmapiirin takana oli mm. koronatilanteen helpottuminen.

Tulevan viikon makrotapahtumien osalta mielenkiinto kohdistuu torstaina pidettävään Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokoukseen, torstaina julkaistaviin Yhdysvaltojen kolmannen vuosineljänneksen BKT-kasvulukuihin, sekä perjantaina julkaistaviin euroalueen kolmannen vuosineljänneksen BKT-kasvulukuihin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-43 kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-43 - Markkinatuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on
tehty tämän materiaalin perusteella.